03/2016 uutiset

Valtakunnallinen sisäampumaurheilukeskus Helsingin Kivikkoon

 

Helsingin Kivikkoon on suunnitteilla yli 25.000 kerrosneliömetrin suuruinen sisäampumaurheilukeskus, jonka ratakapasiteetti mahdollistaa 130 samanaikaista ampujaa sisätiloissa. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kokouksessaan marraskuussa 2015 Kivikon asemakaavan muutosesityksen sisältäen rakennuspaikan sisäampumaurheilukeskukselle. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen hyväksyi joulukuussa 2015 Kivikon sisäampumaurheilukeskuksen valtakunnallisesti merkittävänä hankkeena Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2016 – 2019.

Kaikki sai alkunsa kahdeksan vuotta sitten pohditusta kysymyksestä, miksi ammuntaa harrastetaan ulkoampumaradoilla mahdollisimman kaukana kaikesta, kun kesä-, talvi- ja jopa moottoriurheilulajeja voidaan harrastaa sisätiloissa keskellä kaupunkia. Vastauksena kysymykseen suunnittelimme uuden, maailmanlaajuisesti hyödynnettävän konseptin ammunnan harrastamiselle turvallisesti, ympärivuotisesti ja lähes ympäristövaikutuksettomasti sisätiloissa harrastukseen liittyvine oheispalveluineen.

Koska kyseessä oli erityisesti ammunnan harjoittelua ja kilpailua varten suunniteltu uudisrakennus, suunnittelussa voitiin ottaa huomioon paras käyttökelpoisin tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta parhaat käytännöt (BEP). Tilojen käytön suunnittelussa korostettiin erityisesti käyttäjäturvallisuutta, monipuolisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Käyttäjäturvallisuus tarkoittaa asiakkaan henkilökohtaista fyysistä turvallisuutta ampumaratatiloissa niin ilmanvaihdon kuin itse ampumatoimintojenkin osalta. Monipuolisuus tarkoittaa ampumaratatilojen soveltuvuutta noin 50:lle eri ammuntalajilla maalitaululaitteita vaihtamalla ja samojen tilojen soveltumista myös esimerkiksi näyttelytiloiksi.

kivikkokansi

Sisäampumaurheilukeskuksessa on myös toimisto-, koulutus- ja neuvottelutiloja, ravintola, ase- ja tarvikemyymälä, kuntosali ja sauna, asesepän työtilat sekä asehotelli. Ympäristöystävällisyys korostuu siinä, ettei ammunnasta aiheudu ”perinteisiä” ongelmia ympäristölle, kuten laukausmelua. Laukausmelu jää rakennuksen sisälle ja kaikki ammunnasta syntyvät jätteet, kuten pakkausmateriaalit, hylsyt, välitulpat, haulit sekä luoti- ja savikiekkomurska kerätään, lajitellaan ja kierrätetään. Itse rakennus on suunniteltu matalaenergiseksi, joka mahdollisesti tuottaisi osan käyttämästään energiasta itse. Vuonna 2012 julkaistun tutkimuksen perusteella noin 47.000 pääkaupunkiseudulla asuvalla aseluvan haltijalla olisi alle 40 minuutin matka-aika Kivikossa sijaitsevaan sisäampumaurheilukeskukseen (www.saunalahti.fi/villemai).

Vuonna 2011 hankkeen ideoija ja vetäjä Juha-Pekka Ripatti sekä rakennusarkkitehti Jukka Asikainen ja asianajaja Antti Hannula perustivat projektiyhtiö Ampumaurheilukeskus Napakymppi Oy:n, jonka tarkoituksena on valmistella kaikki sellaiset toimenpiteet, joiden seurauksena pääkaupunkiseudulle rakennettaisiin sisäampumaurheilukeskus. Käyttäjien toiveita otettu huomioon Sisäampumaurheilukeskuksella on  useita käyttäjäryhmiä; ammunnan satunnaiset ja aktiiviset harrastajat, kilpa-ampujat, metsästäjät, reserviläiset, viranomaiset sekä  tapahtumajärjestäjät. Näitä kaikkia tahoja on konsultoitu kahdeksan vuotta kestäneen valmisteluvaiheen aikana. Tärkeimmät toiminnallisuuteen liittyvät yksityiskohdat ovat koskeneet elektronisten maalitaululaitteiden määrää, riittävää ratakapasiteettiä kilpailujen järjestämiseksi, aukioloaikoja ja hintatasoa. Kahta esitettyä toivetta emme voi toteuttaa sisätiloissa; 75 m/100 m liikkuva hirvi –rata ja ampumahiihtosuoritus sukset jalassa. 100 m kiväärirata-alueelle on kyllä tulossa paljon toivottu live fire –riistamaalisimulaattori, jossa voidaan ampua omalla kiväärillä ja patruunoilla erilaisia riistaeläinvideoita. Sisäampumaurheilukeskus toivottaa tervetulleiksi myös sellaiset henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta aseiden käsittelystä ja ampumisesta. Tällaisille henkilöille tarjotaan mahdollisuus tutustua ampumaharrastukseen ohjatusti ja turvallisesti. Sisäampumaurheilukeskuksen toiminnan yhtenä tavoitteena onkin lisätä ampumaharrastuksen yleistä hyväksyttävyyttä valtaväestön piirissä.

Kivikon valtakunnallinen sisäampumaurheilukeskus ei palvelisi pelkästään pääkaupunkiseudun metropolialueen (Espoo, Helsinki, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti) 62.635 ampuma-aseiden hallussapitoluvan haltijaa vaan myös koko Suomea. Toteutuessaan Kivikon sisäampumaurheilukeskuksesta voisi tulla myös merkittävä ulkomaisten ampujien matkailukohde Helsingissä. Tästä on hyvänä esimerkkinä Müller Schiess Zentrum Ulm Saksassa, jossa käy vierailijoita ympäri Eurooppaa, myös Suomesta.

Hankkeen toteutusaikataulu

Kivikon asemakaavan muutos edellyttää vielä käsittelyt Helsingin kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Toivottavasti kaavamuutoksen käsittely sujuu yhtä joustavasti molemmissa portaissa kuin kaupunkisuunnittelulautakunnassakin. Aikataulullisesti kaavamuutos voisi olla lainvoimainen loppukesällä 2016. Tämän vuoden aikana varmistunee hankkeen yhteistyökumppanit ja rahoitus, jotta rakentaminen voitaisiin aloittaa vuonna 2017. Tällöin sisäampumaurheilukeskus voisi aloittaa toimintansa vuonna 2018.

Juha-Pekka Ripatti

Jaa uutinen: