02/2021 uutiset

Uudenmaan jääkäripataljoona – pääkaupunkiseudun hoodien puolustaja

Sotilaallinen toiminta käsitetään perinteisesti hyvin käytännönläheisenä – nähdään juoksevia, vihersävyisiin vaatteisiin pukeutuneita ihmisiä, huutoa, laukauksia, räjähdyksiä ja sekavaa toimintaa. Yksilöllä ei ole arvoa, saati merkitystä sinänsä ja saatatkin minä hetkenä hyvänsä menettää henkesi kasvottoman sotakoneiston osana. Monesti maalailemani mielikuvasto perustuu koetun ja eletyn todellisuuden sijaan ennemminkin kuulopuheisiin, taiteeseen kuten kirjallisiin teoksiin ja elokuviin sekä oletuksiin, jopa ennakkoluuloihin – virhe tapahtuu siinä vaiheessa, jos tällaiset mielikuvat yhdistetään Suomen puolustusvoimien rauhan ajan toiminnan näkyvimpään osaan: varusmiespalvelukseen ja siinä toteutettavaan sotilaskoulutukseen. Sota on jatkuvaa kaaosta ja sen hallintaa. Varusmiespalvelus ei itsessään edusta sodan kaaosta, vaan valmentaa suomalaisia nuoria kohtaamaan sen olosuhteet, säilyttämään toimintakykynsä nykyaikaisella taistelukentällä ja suorittamaan tehtävät onnistuneesti.

Historian siivet havisevat ja perinteet velvoittavat – UUDJP 100 vuotta 1921-2021

Kaartin jääkärirykmentti on Helsingin ja pääkaupunkiseudun oma joukko-osasto kauniilla Santahaminan saarella. Kaartin jääkärirykmentti perustettiin 1.7.1996, kun itsenäinen Uudenmaan jääkäripataljoona lakkautettiin ja uuteen rykmenttiin perustettiin joukkoyksikkö nimeltään Uudenmaan jääkäripataljoona. Nykyisellään Uudenmaan jääkäripataljoona vastaa valmiusyksikön ylläpitämisestä ja sodan ajan kaupunkijääkärijoukkojen kouluttamisesta. Vastaavasti rykmentin toinen joukkoyksikkö Kaartin pataljoona antaa sotilaspoliisikoulutusta, vastaa normaaliolojen vartioinnista sekä sodan ajan paikallispuolustuksesta. Vuodesta 2014 myös Puolustusvoimien urheilukoulu on kuulunut saarella toimiviin joukkoihin, ollen rykmentin kolmas joukkoyksikkö.

Vuodesta 1921 aina toisen maailmansodan taisteluihin saakka Uudenmaan jääkäripataljoonan edeltäjäjoukko Jääkäripataljoona 2 oli sijoitettu Karjalan kannakselle, jossa sen tärkeänä tehtävänä oli toimia ensivasteen suojajoukkona, mikäli Suomen alueelle hyökättäisiin tuolta suunnalta. Nykyään Uudenmaan jääkäripataljoonan toiminta-alue on vastaavalla tavalla keskeinen ja tehtävä niin ikään merkittävä. Uusimaa ja pääkaupunkiseutu on Suomen väestötiheintä aluetta ja samalla valtionjohdon, päätöksenteon sekä yritysmaailman hermokeskus.

Tahdotko sinä puolustaa aluetta, jolla asut: kaupunginosaasi, kotikaupunkiasi, maatasi? Tahdotko puolustaa niitä arvoja, joihin uskot ja suomalaista elämäntapaa?

Kysymykset ovat suurimmalle osalle lukijoista tuttuja, mutta niiden merkitys on varmasti erilainen eri ihmisille esitettynä. Karulta ja kaukaiselta tuntuvien realiteettien maailma on kuitenkin valitettavasti olemassa. Taisteluita käydään tänäänkin samanaikaisesti sekä koronavirusta että aseistettuja joukkoja vastaan. Kehotankin sinua pohtimaan hetken, mistä tekijöistä oma turvallisuuden tunteesi koostuu. Päivittäin tuhannet suomalaiset työskentelevät sen eteen, että mm. kauppojen hyllyillä on turvallisia elintarvikkeita, mobiiliverkot toimivat luotettavasti ja kaduilla on turvallista kävellä kaikkina vuorokaudenaikoina. Asevelvollisuuden suorittaminen on suomalaiselle nuorelle konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa ja aktiivisesti tuottaa turvallisuuden tunnetta muille.

“Hei mihin sä meet inttiin – pääsitsä Kaartiin?”

Kaupunkijääkärijoukkojen koulutus on fyysisesti ja henkisesti vaativaa. Rakennettu alue on metsämaastoon verrattuna monimuotoisempi ja haasteellisempi toimintaympäristö ja myös meren läheisyys tuo vielä oman lisänsä olosuhteisiin.

Kaupunkijääkärien varustus on nykyaikainen ja pääosin panssaroiduilla ajoneuvoilla liikkuvat joukot koulutetaan palvelusaikanaan käyttämään useimpia jalkaväen aseita ja asejärjestelmiä. Pataljoonassa koulutetaan monipuolisesti rakennetulla alueella toimimiseen erikoistuneita joukkoja.

Uudenmaan jääkäripataljoonan joukkojen syvällinen paikallistuntemus, laadukas koulutus & harjoittelun avulla selkäydintasolle ulotettu sotilaallinen ammattitaito ja ennen kaikkea järkkymätön tahto puolustaa omia hoodeja takaavat sen, että kaupunkijääkärit puolustavat Suomen sydäntä, pääkaupunkiseutua, myös poikkeusoloissa.

Uudenmaan jääkäripataljoona juhli satavuotista taivaltaan perinnepäivänä 11.3.2021.

Blogin kirjoittaja on Uudenmaan jääkäripataljoonan komentaja, everstiluutnantti Janne Jortama

Lähde: Kaartin Jääkärirykmentti

Jaa uutinen: