02/2021 uutiset

Sotilastaitokilpailu Pirkkajotos turvasi toimintakykynsä koronan keskelläkin

Koronaturvatoimet toteutettiin hyödyntämällä tehokkaasti jotospartioiden omia älypuhelimia sekä hajauttamalla toiminta maantieteellisesti

Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto Ry lähetti kolme vapaaehtoista taistelijaa kilvoittelemaan muiden reserviläispartioiden kanssa sotilastaidosta ja fyysisestä valmiudesta 20.-21.3  Pirkkajotokseen (“Talvijotos”). Koronatilanne oli huomioitu jotoksen toteuttamisessa ja Viestiosaston taistelijat toimittivat Reservinsanomille lyhyen kuvauksen kokemuksistaan tässä “Hajoitetussa jotoksessa”.

Hajautetun jotoksen sotilastaitoa mittaavat rastitehtävät sekä fyysistä kuntoa testaavan marssin pystyi suorittamaan missäpäin Suomea tahansa, mikäli partiolla oli käytössä älypuhelin ja mobiilidatayhteys. Rastit ilmaantuivat tasaisin väliajoin tiukkoine määräaikoineen internet-sivulle ja rastitehtävät palautettiin digitaaliseen pilvipalveluun. Viestiosaston oma partio koki järjestelyt erittäin toimiviksi ja sotilastaitoja kehittäväksi. Myös kilpailu ja suoritteiden pisteytys tuntuivat reiluilta. Samanlainen positiivinen kaiku oli havaittavissa myös muiden kilpailijoiden antamasta palautteesta kilpailun jälkeen järjestetyssä konferenssipuhelussa. Siispä suuri kunniamaininta tässä järjestäjille (Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry, Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry ja Pirkanmaan Reserviläispiiri ry) esimerkillisestä toiminnasta epätavallisten olosuhteiden vallitessa.

Sitten vielä muutama yksityiskohtaisempi (subjektiivinen) huomio ja kokemus sähköistyneestä tekemisestä. Digitaalinen rastien toteutustapa näytti mahdollistavan rastien järjestämisen jopa 30 minuutin välein, koska rasteille ei tarvinnut jonottaa, eikä rastin pitäjien tarvinnut ketään odottaa. Jokainen voinee kuvitella, mitä mahdollisuuksia tämä avaa rastimäärien ja opetustavoitteiden suhteen, koska toteuttamisessa ei ole ajallisia pullonkauloja. Digitaalinen toteutus oli erittäin tehokas erityisesti tilanteissa, joissa osaaminen voidaan osoittaa kirjallisena, piirrettynä tai kuvattuna tuotoksena. Ja näitä rastiaiheitahan riittää. Lisäksi tiukat palautusajat näyttivät pitävän huolen siitä, että todellinen osaamisen taso tulee niin taistelijan itsensä kuin rastin arvostelijoiden tietoon. Marssireitin suunnittelu ja suunnitellun reitin toteuttaminen olivat myös niin ikään oivia rastitehtäviä sinänsä.

Talvijotoksella sai lisäpisteitä yöpymisestä ulkona. Jokaisen oli kuitenkin kannettava yöpymisen vaatima varustus, muonat sekä muun muassa muutama kivi, joita tarvittiin erään rastin suorittamisessa.

Toivottavasti näemme lisää tällaista teknologian avulla tapahtuvaa ongelmanratkaisua kuin Pirkkajotoksen “Hajoitettu jotos” ja toivottavasti näemme entistä enemmän reserviläisiä kartoittamassa omaa osaamistaan ja kuntoaan jotoksilla.

Terveisin,

Johannes Siponen, Tomi Hiltunen ja Markus Törmä

Jaa uutinen: