02/2021 uutiset

Räjähdetehtävissä näkyy poliisin ja Puolustusvoimien saumaton yhteistyö

Majuri (evp) Mika Tyryllä on 20 vuoden kokemus räjähteiden raivaamisesta. Kaartin jääkärirykmentin tuoreessa blogissa Tyry kertoo, miten raivaamistehtävät käytännössä etenevät silloin kun Poliisi ottaa yhteyttä Puolustusvoimiin saatuaan ilmoituksen mahdollisesta räjähteestä. Vaativissa räjähdetehtävissä korostuvat viranomaisten vuosien aikana kertyneen harjoittelun ja yhteistyön hyödyt. Kuvassa pioneerit Lukkarinen ja Hopeavuori.

Räjähde löytynyt – poliisi pyytää virka-apua Puolustusvoimilta

Puhelin pärähtää. Ruudulla näkyy Kaartin jääkärirykmentin virkapaikalla olevan päivystäjän numero. Poliisi on pyytänyt virka-apua sotilasräjähteen raivaamiseksi. Päivystäjä kysyy toiveikkaasti, voiko vastaaja ottaa tehtävän vastaan. Soiton saanut raivaaja pohtii heti, onko kyseessä tavanomainen helppo noutotehtävä vai onko kyseessä vaativampi tehtävä. Vaativiin tehtäviin käsketään tarvittaessa kokeneempia raivaajia ja varataan tarvittavaa erikoiskalustoa. Lisäksi tehtävälle voidaan kutsua tarvittaessa esimerkiksi pelastuslaitoksen yksiköitä tai ensihoitoyksikkö, mikäli tehtävän riskitaso tunnistetaan jo suunnitteluvaiheessa korkeaksi.

Raivaamistehtäviä on Kaartin jääkärirykmentissä vuositasolla kymmeniä, joskus jopa useita tehtäviä viikossa. Raivaamistehtäviin käytetään palkatusta henkilökunnasta muodostettuja partioita, jotka lähtevät tehtävään viikonpäivästä ja vuorokaudenajasta riippumatta, tarvittaessa vaikka vapaalta kotoaan.

Vaativassa tehtävässä toimivan yhteistyön hyödyt korostuvat

Vaativia tehtäviä on muutamia vuodessa. Silloin täytyy yleensä käyttää kaikkia saatavilla olevia resursseja. Kyseessä voi olla esimerkiksi sodanaikainen lentopommi. Tai sitten kyseessä on todella kiireellinen tehtävä, jossa räjähde aiheuttaa uhkan yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle. Silloin poliisi tiedottaa paikallisia Kaartin raivaajia suoraan samalla, kun virallinen virka-apupyyntö kiertää ylempien johtoportaiden kautta.

Poliisipartio voi soittaa suoraan tunnetulle raivaajalle ja pyytää varsinkin sotilasräjähteiden osalta neuvoja räjähteen tunnistamisesta, sen ominaisuuksista ja käytettävistä varotoimista:

– Olisi tällainen kiireellinen tehtävä. Tarvitaan nopeita ja hyviä neuvoja.

Vaativat tapaukset ovat onneksi harvinaisia. Niissä on lähes aina kyse todella suurien vahinkojen tai jopa ihmishenkien menetyksen ehkäisemisestä. Tehtävän valmistelut voidaan aloittaa heti ja aikaa säästyy, kun poliisi ottaa suoraan yhteyttä paikallisen joukko-osaston päivystäjään ja edelleen tunnettuun kokeneeseen raivaajaan samalla kun virallinen virka-apupyyntö kiertää hyväksyttävänä. Myös varusmiehistä koostuva virka-apujoukkue voidaan tarvittaessa ottaa mukaan eristämään alue tai ohjaamaan liikennettä. Vaativat tehtävät voivat kestää useita vuorokausia. Ne menevät aina mahdollisten muiden, vähemmän kiireellisten työtehtävien edelle.

Raivaamistehtävä voi päättyä räjähdykseen

Onneksi suurin osa räjähteiden raivaamisen virka-aputehtävistä on niin kutsuttuja helppoja tehtäviä. Esineestä ilmoittaneen henkilön kanssa sovitaan suoraan tapaamisesta. Samalla varmistetaan, että kukaan ei koske esineeseen ja sitä ei yritetä siirtää. Vähintään kaksi raivaajaa lähtee tehtävälle sopivaksi katsomansa kaluston kanssa. Paikalla olevan poliisipartion kanssa sovitaan yhteistoiminnassa mitä tehdään.

Tehtäväpaikalla sovitaan eristyksestä, tehdään maastontiedustelu ja tiedustellaan löydetty sotilasräjähde. Vaaralliseksi tunnistetulle kohteelle tehdään tarvittava raivaamis- tai vaarattomaksitekomenettely, ellei sitä voida muutoin turvallisesti siirtää. Tarvittaessa vaaralliseksi tunnistetut kohteet käsitellään siten, että ne voidaan siirtää turvallisesti hävittämistä varten esimerkiksi Santahaminaan. Kokenut raivaaja huomaa heti, jos esineestä puuttuu osia. Hän osaa esittää oikeat kysymykset esineen löytäjälle. Usein vaarattomilta näyttävät, mutta koko löydöksen kannalta kaikkein vaarallisimmat esineet, kuten räjähteeseen kuuluneet nallit sekä sytyttimet, löytyvät näiden keskustelujen pohjalta.

Kun esimerkiksi kaikki vaarin sodasta mukanaan tuomat vaaralliset esineet on löydetty, kiitetään löytäjää oikeasta toiminnasta ja ilmoitetaan paikalla olevalle poliisipartiolle, mitä on tehty, mitä löydettiin ja mitä löydetyille esineille on tarkoitus tehdä ja annetaan poliisille lupa päättää saatu tehtävä. Raivaajilla tehtävä jatkuu siihen saakka, kunnes löydetyt vaaralliset esineet ovat kuljetettu turvallisesti pois paikalta hävitettäväksi – ja siihen voidaan tarvita räjäytystä.

Jos epäilet löytäneesi räjähteen, soita 112 – älä koske esineeseen

Jos löydät esineen, jota epäilet räjähteeksi, älä missään tapauksessa koske siihen. Ota löydöksestä kuva, jos se on mahdollista. Merkitse paikka, josta esineen voi havaita. Varmistu siitä, ettei kukaan pääse vahingossa koskemaan tai siirtämään esinettä ja soita numeroon 112. Ilmoitettuasi epäillystä räjähteestä, poliisi ottaa yhteyttä ja sopii kohteen tarkastuksesta. Jos kyseessä on sotilasräjähde, poliisi ja Puolustusvoimat suorittavat tehtävän yhdessä, koska sotilasräjähteiden turvallisen käsittely ja hävittämien kuuluu aina Puolustusvoimille.

Blogin kirjoittaja, majuri Mika Tyry (evp.) palveli Puolustusvoimissa 20 vuoden ajan pääkaupunkiseudun eri esikunnissa ja joukko-osastoissa raivaamisvastuuhenkilönä, vastaten alueelta löydettyjen sotilasräjähteiden turvallisesta hävittämisestä. Tehtäviin kuului myös räjähdeturvallisuuden koordinointi sekä suunnittelu yhteistoiminnassa eri viranomaisten kanssa, esimerkiksi valtiovierailujen yhteydessä.

Lähde: KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTI

https://maavoimat.fi/kaartin-jaakarirykmentin-blogi/-/blogs/rajahdetehtavissa-nakyy-poliisin-ja-puolustusvoimien-saumaton-yhteistyo

Jaa uutinen: