03/2016 puheenvuoro

Kaarti ja aluetoimisto, Helsingin Kotu

Kaartin Jääkärirykmentti piti 12.5. uuden komentajansa, eversti Ahti Kurvisen, johdolla Uudenmaan alueen yhteistyöryhmän kokouksen. Kokouksessa käytiin läpi mm. Kaartin nykyinen organisaatio ja tehtävät. Samoin everstiluutnantti Juho Raulo esitteli Kaartin organisaatioon kuuluvan Uudenmaan aluetoimiston tehtävät ja palvelut. Reserviläisyhdistyksille tärkeä tieto on, että kaikki Kaartille esitettävät tukipyynnöt tulee osoittaa aluetoimistolle, mieluiten ”uudenmaanaluetoimisto” – sähköpostiosoitteeseen. Tämän yleisosoitteen käyttäminen varmistaa pyyntöjen tulevan aina kirjatuiksi; yksittäisten ihmisten menoista ja lomista riippumatta.

Kaartin ja aluetoimiston resurssit ovat nyt tiukilla, kun on siirrytty kolmesta aluetoimistosta yhteen ja samoin Jääkärirykmentti on käynyt läpi puolustusvoimauudistuksen vaatimat sopeutuksensa. Nyttemmin samaan aikaan vastuut ovat kuitenkin kasvaneet. Näin ollen tukipyyntöjen osalta joudutaan noudattamaan pitkäjänteistä vuosikelloa. Tukipyyntöjen tulee olla tehtynä jo edellisen vuoden marraskuuhun mennessä, jotta voidaan taata niihin liittyvien suoritteiden toimittaminen Kaartin puolelta.  Tämä vaadittu pitkäjänteisyys on varmaan haaste yksittäisen yhdistyksen vuosirytmille. Kuitenkin tulee muistaa, että suuremmat reserviläistapahtumat piirien ja liittojen osalta suunnitellaan ja aikataulutetaan varsin pitkällä tähtäyksellä.

Piirimme yhdistyksille on luonteenomaisempaa on järjestää kursseja ja tapahtumia Maanpuolustuskoulutuksen Helsingin koulutus- ja tukiyksikön kautta. Helsingin Kotu:n kanssa toimiminen sujuu pitkäaikaisen ja tutun henkilöstön sekä uuden päällikön kanssa. Kotun ja MPK:n Piiripäällikkönä on tänä vuonna aloittanut ev evp Timo Mustaniemi.

Ampumakilpailumenestystä ja harrasteen tukemista

Piirimme kilpailujoukkue saavutti varsin hyvän tuloksen Tallinnassa 23.4. järjestetyssä Yrjönyön ampumakilpailussa. Joukkueemme voitti kisan.

Yrjönyön kapina sai alkunsa vuonna 1343, kun virolaiset nousivat vastustamaan saksalaisten ritarikuntien mielivaltaa. Siinä sivussa vastustettiin myös tanskalaisten nimellistä aluehallintoa. Kapinaa kesti kaikkiaa muutaman vuoden ja sen katsotaan olleen Viron ensimmäinen vapaustaistelu kohti itsenäistä kansakuntaa. Ampumakilpailun palkintojenjako oli osa valtakunnallista juhlaa ja jäi varmaan jokaisen joukkueemme jäsenen mieleen.

Kilpailu itsessään käytiin läpi päiväsaikaan Männikun ampumakeskuksessa Tallinnan kaupungin laidalla. Tähän osuuteen osallistuneena tarkkailijana ei voinut olla huomaamatta miten järkevästi ja käytännöllisesti toteutettuna Männikuun on saatu teollisuuskiinteistön kokoiselle alueelle kattava määrä ampumasuorituspaikkoja ulko- ja sisätiloihin kaikkia eri ampumalajien harrastajia palvelemaan. Pääkaupunkiseudulla on useita paikkoja, joihin voitaisi toteuttaa vastaavanlainen toimiva ja turvallinen ampumaurheiluekeskus, mikäli pykälä- ja asenneilmasto olisi suotuisa.

Nyt näyttää siltä, että EU:n asedirektiivi ei tule ainakaan tällä yrittämällä uhkaamaan maanpuolustusta, eikä aktiivista ampumaharrastusta Suomessa. Tästä voimme olla tyytyväisiä ja myös reilusti tunnustaa liittojemme ja yksittäisten edustajiemme tekemän työn. Kiitos!

Samalla näyttää siltä, että Kivistön suunniteltu ampumaurheilukeskus tulee saamaan kunnalliset lupansa ja sille on kaavassa tontti. Taloudelliset asiat ovatkin sitten oma haasteensa, mutta tässäkin kuviossa ainakin tiedetään mikä on pelinhenki vastaavissa hankkeissa. Muutkin vähäiset ratamme tulevat säilymään ainakin lähivuodet. Osittain radoilla toimintaa voidaan jopa varovaisesti kehittää.

Reserviläisliiton kysely hallintomallista ja uuden puheenjohtajan valinta

Reserviläisliitto on lähettänyt jäsenyhdistyksilleen kyselyn hallintomallia koskien. Kyselyssä on esitetty useampia lähestymismalleja niin liiton hallituksen kokoonpanon kuin liittokokoukousten määrän ja mahdollisen valtuustonkin suhteen.

Kysely on nähdäkseni tehty avoimin mielin, jotta liiton hallitus saisi mahdollisimman kattavan tiedon siitä miten asiasta yhdistyksissä ajatellaan. Olisikin toivottavaa, että mahdollisimman moni yhdistys siihen vastaisi. Kyselyn sähköinen formaatti on hiukan haastava useamman henkilön yhdessä vastattavaksi – samoin ajankohta, jolloin yhdistysten kevätkokoukset on pidetty ja seuraavat hallitusten kokouksetkin saattavat olla vasta alkusyksyllä.

Reserviläisliiton nykyinen puheenjohtaja, Mikko Savola, on ilmoittanut perhesyihin vedoten, ettei hae seuraavalle puheenjohtajakaudelle. Mikon aktiivisuus ja toiminta ovat olleet kiistämättä liitollemme eduksi. Hän on työskennellyt esimerkillisesti asiamme eteen ja tehnyt hartiavoimin töitä mm. asedirektiivin torppaamisessa.

Nyt on sitten aika miettiä ja esittää ehdokastamme liiton puheenjohtajaksi. Toivottavaa olisi, että löytäisimme vapaaehtoista maanpuolustusta ymmärtävän, nuorekkaan ja valtakunnallisesti tunnetun/tunnettavaksi valmiin ehdokkaan. Poliittisen ja puolustuspoliittisen päätöksenteon tuntemus on varmaan hyväksi. Poliittinen ura voi olla sekä etu että joissain tapauksissa rasite. Hallinnon tai liike-elämän kokemus voisi sekin olla hyvä.

Syyskuulle mentäessä tulee toimittaa tiedot ehdolle asettujista liittoon. Siispä sankoin joukoin hyviä ehdokkaita miettimään ja lähestymään!

Timo Soininen

Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

puheenjohtaja ät helresp.fi

Jaa uutinen: