03/2017 uutiset

50 vuotta upseerina

Maaliskuun 18. päivänä vuonna 1967 valmistui Santahaminan Kadettikoulusta 227 hyvän sotilaskoulutuksen saanutta luutnanttia.  Syksyllä 1964 oli 51. kadettikurssilla aloittanut opintonsa 255 reservin vänrikkiä ja aliluutnanttia. Kyseessä oli rauhan ajan suurin kadettikurssi ja puolustusvoimien johdolla oli tavoitteena poistaa upseeripula. Lukumääräisesti siinä onnistuttiin ja rohkenen sanoa, että myös laadullisesti saavutettiin hyvä tulos.

Olen tuntenut nöyrää ylpeyttä, että olen opiskellut tällä 51. kadettikurssilla ja tunnen vielä nytkin samaa ylpeyttä, kun valmistumisestamme on kulunut 50 vuotta. Oma aktiivinen palvelusurani puolustusvoimissa kesti vajaat 27 vuotta. Olen kuitenkin saanut jatkaa evp-upseerina elämää ja toimintaa aktiiviupseerivaiheen jälkeen jo runsaat 20 vuotta. Ja toivottavasti elämä jatkuu !

Muiden kurssiltamme valmistuneiden upseeerien tavoin palvelin aluksi luutnanttina varusmiesten kouluttajana. Minun joukko-osastoni oli Santahaminassa silloinkin toiminut Uudenmaan Jääkäripataljoona.

Opiskelin sitten vuonna 1972 Tuusulan Taistelukoulussa jalkaväen kapteenikurssilla. Seuraavana palveluspaikkanani oli Kadettikoulu, jossa koulutin kadetteja ja palvelin myöhemmin esikuntatehtävissä.

Vuosina 1975 – 1977 opiskelin Sotakorkeakoulun kaksivuotisella yleisesikuntaupseerikurssilla. Palvelukseni jatkui eri sotilaspiirien esikunnissa ja opettajana Taistelukoululla. Olin myös jonkin aikaa strategian tutkijana silloisessa Sotatieteen Laitoksessa 1980-luvulla.

Urallani seurasi sitten kaksi erillistä jaksoa jolloin palvelin rauhanturvatehtävissä Etelä-Libanonissa. Sain ensin toimia suomalaisen valvontajoukon pataljoonaupseerina ja toisessa vaiheessa minulle oli uskottu UNIFIL operaation pääyhteysupseerin tehtävä. Molemmat tehtävät olivat mielestäni hyvin opettavia ja myös haastavia.

Siirryin reserviin talvella vuonna 1993. Sitten seurasivat uudet kansainväliset tehtävät eli rauhanturvakouluttajana Tshekin tasavallassa, siviilitarkkailijana Ex-Jugoslaviassa ja vielä vuonna 1996 esikuntaupseerina NATO-operaatiossa Bosnia-Hertsegovinassa.

Reserviläisenä palvelin myös Virossa. Ensin Viron Suojeluskuntien päällikön neuvonantajana ja sitten puolustusvoimien upseerikoulutuksen neuvonantajana. Vuoden 1999 syksystä alkaen sain toimia Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan avustajana ja neuvonantajana. Tämä palvelusvaiheeni päättyi syksyllä 2004.

Koin palvelukseni vakinaisen väen upseerina mielenkiintoiseksi ja samanlaisena olen kokenut myös reserviläisenä tekemäni palvelustehtävät.

Constantem decorat honor – Kunnia kestävän palkka !

Lauri Väättänen

Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa sekä muutakin maailman menoa.

Jaa uutinen: