02/2015 paakirjoitusreservilaiskirje


Pääkirjoitus 30.4.2015


Puolustusvoimille kirjeen lähettäminen tarjoaa mahdollisuuden päivittää muuttuneet tiedot reserviläisen mahdollisista siviilitehtävistä, jotka hyödyttävät puolustusvoimia. Toisaalta reserviläiset kokevat, että he ovat edelleen puolustusvoimien kirjoilla.Yhteydenotto puolustusvoimilta

Reserviläiset voivat odottaa toukokuussa kirjettä puolustusvoimilta. Puolustusvoimat on päättänyt lähettää noin 900 000 kirjettä, jossa kerrotaan puolustusvoimauudistuksen vaikutuksista sekä julkistetaan reserviläiselle sodanajan sijoitus.

Kirjeen lähettäminen perustuu Risto Siilasmaan työryhmän raporttiin, jossa ehdotettiin, että puolustusvoimien tulee pitää paremmin yhteyttä reserviläisiin. Sodanajan joukkojen supistuminen 230000 on aiheuttanut sen, että entistä harvempi reserviläinen saa käskyn harjoituksiin. Yhteys puolustusvoimiin on katkennut. Monet reserviläiset eivät ole saneet kertaakaan yhteydenottoa puolustusvoimilta jopa kymmeniin vuosiin.

Puolustusvoimille kirjeen lähettäminen tarjoaa mahdollisuuden päivittää muuttuneet tiedot reserviläisen mahdollisista siviilitehtävistä, jotka hyödyttävät puolustusvoimia. Toisaalta reserviläiset kokevat, että he ovat edelleen puolustusvoimien kirjoilla.

Kirjeestä on laadittu kolme versiota. Yhdessä kerrotaan reserviläiselle sodanajan tehtävä, toisessa  versiossa kerrotaan mahdollisesta varauksesta työnantajan palvelukseen. Kolmannessa kerrotaan, että reserviläisellä ei ole sijoitusta tällä hetkellä. Se ei tarkoita etteikö sijoitusta voida tehdä mahdollisen kriisin kiristyessä.

Sodanajan sijoitukseen vaikuttaa mm varusmiespalvelus, saatu koulutus reservin kertausharjoituksissa sekä ikä. Asevelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, kun reserviläinen täyttää 60 vuotta. Miehistöön kuuluvat siirtyvät varareserviin, kun he täyttävät 50 vuotta.

Puolustusvoimat eivät lähetä kirjettä varareserviin kuuluville. Siis henkilöille, jotka eivät ole vielä suorittaneet varusmiespalvelustaan taikka asuvat pysyvästi ulkomailla. Kirjettä eivät myöskään saa ne henkilöt, jotka on vapautettu rauhanajan palveluksesta.

Mikäli reserviläisellä on kysymyksiä, jotka liittyvät sotilasarvoon, sijoitukseen taikka tehtävään, tulee ne osoittaa suoraan omalle aluetoimistolle. Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.mil.fi. Samasta osoitteesta saa lähiaikoina lisätietoja kirjeestä ja mm mahdollisista lyhenteistä, joita kirjeessä saattaa esiintyä.

Tuntematta kirjeen sisältöä reserviläisenä toivoisi, että kirjeessä kerrottaisiin myös mahdollisuudesta vaikuttaa sijoitukseensa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssien kautta sekä toimia vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa.

Jaa uutinen: