06/2017 uutiset

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 on valtioneuvoston periaatepäätös,

joka yhtenäistää varautumisen kansallisia periaatteita ja ohjaa hallinnonalojen

varautumista.

Strategian ensimmäisessä osassa esitetään kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli,

jonka pohjalta Suomessa varaudutaan ja toimitaan erilaisissa

häiriötilanteissa. Strategian toinen osa ohjaa valtioneuvoston hallinnonalojen

varautumista.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on laadittu laaja-alaisessa yhteistyössä kaikkien

toimijoiden näkökulmat huomioiden. Kokonaisturvallisuus tehdään yhdessä

viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.

Strategian toimeenpanosta vastaa kukin hallinnonala osaltaan toimivaltansa

mukaisesti. Toimeenpanoa seuraa ja yhteistoiminnan kehittämistä koordinoi

Turvallisuuskomitea yhteistyössä ministeriöiden valmiuspäälliköiden kanssa.

Julkaisu pdf-muodossa.

Jaa uutinen: