02/2020 uutiset

Uudistunut Turvallisuuden tukisäätiö vahvistaa Suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kehitystyötä – säätiö laajentaa tukeaan nuorten tukitoimintaan

Viime vuoden syyskuussa pitkän historian omaava Sotavahinkosäätiön nimi muuttui Turvallisuuden tukisäätiöksi. Muutoksen myötä säätiö voi tulevaisuudessa aikaisempaa laajemmin tukea yhteiskunnan sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden eri osa-alueita. Viime vuonna uusina kohderyhminä tukea saivat nuorten parissa tehtävään työhön muun muassa Suomen Mielenterveysseura – Mieli ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Helsinki Missio ja Suomen Partiolaiset.

Säätiön nimi ulottuu aina vuoteen 1939, jolloin silloinen eduskunta sääti maailmassa ainutlaatuisen lain kotirintaman sotavahinkojen lakisääteisestä korvaamisesta kaikkien vahinkovakuutusyhtiöiden yhteisistä Sotavahinkoyhdistyksistä. Korvauksia maksettiin talvi-, jatko- ja Lapin sodan sotavahingoista nykyrahassa noin 650 miljoonaa euroa lähes 32 000 vahingon kärsineelle. Viimeiset korvaukset maksettiin vuonna 1954, jolloin jäljelle jääneillä kahden miljoonan euron suuruisilla varoilla perustettiin silloisen sosiaaliministeriön luvalla Sotavahoinkosäätiö.

Apurahoja on myönnetty säätiön historian aikana runsaat 13 miljoonaa euroa erityisesti sotaveteraanien, myös Viron Suomen Poikien, ja heidän leskiensä tukemiseen, tutkimustyöhön, kuten turvallisuusalaan liittyvien väitöskirjojen, tietokirjojen ja elämänkertojen tekemiseen sekä historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaalien tuottamiseen oppilaitoksiin ja maanpuolustusaatteelliseen toimintaan. Apurahoja on myönnetty myös vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen, nuorten sekä naisten varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen sekä sotahistorialliseen perinnetyöhön.

”Säätiöllä on myös pitkät perinteet erilaisten vahinkovakuutusta ja turvallisuuden kehittämistä lähellä olevien tieteenalojen tukemisessa. Säätiö on ollut rahoittamassa 1950-luvulta asti kymmentä professuuria ja muita tutkimustahoja eri korkeakouluille”, kertoo Turvallisuuden tukisäätiön puheenjohtaja, vakuutusneuvos Harri Kainulainen.

Turvallisuuden tukisäätiö jakaa vuosittain noin 400 000 euroa apurahoja. Tämän vuoden ensimmäinen haku on käynnissä ja päättyy 1. huhtikuuta. Seuraavat haut päättyvät heinäkuun ja marraskuun alussa. Tarkempi hakumenettely on kuvattu säätiön kotisivuilla. Osoitteeseen turvallisuudentukisaatio@gmail.com voi lähettää lisäkysymyksiä.

Jaa uutinen: