02/2019 uutiset

Uudenmaan ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma on julkaistu

Uudellemaalle on ensimmäistä kertaa valmisteltu ampumaratalain mukainen koko maakunnan kattava ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma. Työn tavoitteena on tukea ampuma-alan toimijoiden sekä maankäytön suunnittelijoiden ja viranomaisten tiedonkulkua ja yhteistyötä liittyen ampumaratojen ja niiden ympäristön suunnitteluun.

Kehittämissuunnitelmassa esitetään Uudenmaan ampumaratojen nykytilanne ja arvioidaan ampumaratojen riittävyyttä asetyypeittäin ja alueellisen jakautumisen kautta. Työssä on tunnistettu ampumarataverkoston kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia. Suunnitelmassa on määritelty Uudenmaan maakunnallisesti merkittävimpien ratojen kriteerit ja nimetty kriteerit täyttävät ampumaradat. Suunnitelmassa esitetään kehittämissuosituksia eri toimijoille. Liite 1. ratakortit sisältävät tiedot kaikista Uudenmaan ampumaradoista.

Kehittämissuunnitelma on valmisteltu vuosien 2017-2019 aikana Uudenmaan liiton johdolla tiiviissä yhteistyössä ampuma-alan toimijoiden kanssa sekä kuntia, viranomaisia ja muita alan sidosryhmiä kuullen. Tiedot ampumaradoista on koottu pääasiassa kyselyllä suoraan ampumaradoilta. Valmisteltaessa on otettu huomioon maakuntakaavan luonnoksesta sekä joulu-tammikuun kommentointikierrokselta saatu palaute ja tietotäydennykset.

Kehittämissuunnitelma: https://www.uudenmaanliitto.fi/files/23450/Uudenmaan_ampumarataverkoston_kehittamissuunnitelma.pdf

Jaa uutinen: