03/2020 puheenvuoro

Toimintaa poikkeusoloissa

Viime kuukaudet ovat olleet historiallisesti poikkeuksellista aikaa niin maailmalla kuin Suomessakin. Osa valmiuslain kohdista otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa lain voimassaoloaikana. Erityisen merkittävä oli liikkumisvapauden rajoittaminen myös Suomen rajojen sisällä Uudenmaan maakuntarajalla, jonka valvonnassa Puolustusvoimat antoi virka-apua. Operaatio hoidettiin kantahenkilökunnan ja varusmiesten voimin, mutta tilanteen pitkittyessä kyseeseen olisi todennäköisesti tullut myös maakuntakomppanioiden käyttö. Tämä on hyvä osoitus siitä, että reserviläisiä tarvitaan myös rauhan ajan poikkeustilanteissa, jotka saattavat kehittyä hyvinkin nopeasti. Lisäksi tämä on hyvä muistutus siitä, että henkilökohtaista suorituskykyä kannattaa ylläpitää jatkuvasti.

Tätä kirjoittaessa hallitus on ilmoittanut purkavansa kokoontumisrajoituksia asteittain. Tämänhetkisen tiedon mukaan Puolustusvoimien kertaus- ja vapaaehtoiset harjoitukset sekä MPK:n lähikoulutustoiminta ovat kuitenkin keskeytetty 31.7. asti, joten omaehtoista kouluttautumista tarvitaan edelleen. Erinomainen tapa tähän ovat esimerkiksi PVMoodlesta löytyvät kurssit, joista on myös mahdollista saada kertausharjoituspäiviä, sekä MPK:n ja muiden organisaatioiden järjestämät etäkoulutukset. Myös kaupalliset toimijat ovat järjestäneet mahtavia tapahtumia, kuten esimerkiksi Varustelekan Etäsotilasmarssi, joka sai liikkeelle sankoin joukoin marssijoita. Poikkeusolot ovatkin erinomainen aika kehittää omaa fyysistä, erityisesti aerobista kuntoa. Ampumatoiminta on valitettavasti ollut kärsijänä tässä tilanteessa. Piirien ampumarata päätettiin sulkea, sillä haluamme osoittaa olevamme vastuullinen toimija ja noudattaa hallituksen ja viranomaisten määräyksiä ja suosituksia. Tarpeen vaatiessa voimme kuitenkin reagoida nopeasti myös toiseen suuntaan ja avata radan. Radan ollessa suljettuna on kuitenkin hyvä muistaa, että ampumaharrastukseen kuuluu paljon muutakin kuin ”kovien” laukausten ampuminen. Kuivaharjoittelu on tärkeä osa ammuntaa, jota suosittelen kaikille.

Keväälle osuu myös kaksi merkittävää päivää lähekkäin, kansallinen veteraanipäivä 27.4. sekä kaatuneitten muistopäivä 17.5. Nämä ovat tärkeitä hetkiä muistaa niitä, jotka ovat kestäneet rankkoja poikkeusoloja useiden vuosien ajan. Erityisen tärkeää on huolehtia keskuudessamme vielä olevista noin 8000 veteraanista, jotka kuuluvat riskiryhmään. Fyysisen kontaktin ollessa mahdotonta on kuitenkin hyvä pitää jatkuvasti yhteyttä, vähintäänkin perinteisesti puhelimella. Meidän nuorempien polvien onkin hyvä ottaa mallia veteraanien asenteesta, kyllä tästäkin selvitään.

Toni Selin

ltn res

2. varapuheenjohtaja

HRUP

Jaa uutinen: