06/2018 uutiset

Suomalaisoppia Viron puolustusvoimille

Marraskuun 11. päivänä vuonna 1991 tapasi Viron ulkoministeri Lennart Meri Suomen ulkoministerin Paavo Väyrysen Helsingissä. Meri kysyi tässä runsaat kaksi kuukautta Viron uudelleenitsenäistymisen jälkeisessä tapaamisessa voisiko Suomi avustaa Viroa ja virolaisia sotilaskoulutuksessa. Suomen vastaus oli, ”että kyllä voidaan”. Ensimmäiset virolaiset saivat tutustua Suomen puolustusvoimiin jo syksyllä 1991.

Vuonna 1992 käynnistyivät Suomen puolustusvoimissa ensimmäiset virolaiskurssit. Alkuvaiheessa oli kyse Kadettikoulussa järjestetyistä 2-vuotisista erikoiskadettikursseista ja Lappeenrannassa järjestetyistä kuuden kuukauden kouluttajakursseista. Näiltä kursseilta valmistui Viron puolustusvoimille 28 luutnanttia ja 71 kouluttaja-aliupseeria/-upseeria. Tämä koulutusapu jatkui vuoteen 1996 saakka.

Vuodesta 1995 alkaen virolaisia opiskeli normaaleilla suomalaisilla kadettikursseilla yhteensä 34  kadettia/luutnanttia. Vuosina 1990-2002 opiskeli kahdella suomalaisella opistoupseerikurssilla yhteensä 12 virolaista.

Noin 15 vuoden aikana suomalaisilla kursseilla opiskeli 350 virolaista reserviupseerikursseista aina yleisesikuntaupseerikursseihin ja ylimmän johdon erikoiskursseihin saakka. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita eversti Veiko-Vello Palm, joka on toiminut 1. Jalkaväkidivisioonan komentajana, mutta josta on tulossa Viron puolustusvoimien pääesikunnan päällikkö. Palm aloitti kadettikurssin vuonna 1997 ja suoritti yleisesikuntaupseerikurssin 2005. Palm oli ensimmäinen virolaisupseeri, joka kävi läpi koko suomalaisen koulutusjärjestelmän. Syksyllä 2018 eversti Palm opiskeli Helsingissä Maanpuolustuskurssilla.

Kurssiavun lisäksi Suomen kokemuksia ja oppia annettiin Virolle vuosina 1996-2003 erillisen Viro-projektin puitteissa. Projektin johdossa toimi kenraalimajuri evp Pentti Lehtimäki ja siihen osallistui yhteensä 40 suomalaista asiantuntijaa edustaen kaikkia puolustushaaroja ja aselajeja. Virolaisille esiteltiin suomalainen järjestelmä, josta he sitten saattoivat ottaa käyttöönsä heille sopivat osat.

Lähes 20 Viro-projektissa työskennellyttä suomalaista teki nyt 2018 kesäkuussa päivän ekskursion Viroon. Suomalaisille esiteltiin Tapassa toimiva 1. Jalkaväkidivisioona ja puolustusvoimien komentaja kenraali Riho Terras kertoi pääesikunnassa Viron puolustuksen nykytilanteesta.

Suomalaiset saattoivat todeta Viron puolustuksen olevan korkealla tasolla. Useimmat kuulivat ja näkivät ensi kerran miten opit ja esimerkit oli omaksuttu. Suomi ei opettanut Virolle Nato-jäsenyyttä, mutta Viro on varmasti hyvällä Nato-tasolla. Sotilasliiton jäseneksi Viro tuli vuonna 2004.

Lauri Väättänen

Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on toiminut Virossa upseerikoulutuksen asiantuntijana ja Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

Jaa uutinen: