03/2020 uutiset

Sodista 1939-1945 palanneet itsenäisyytemme puolustajat tarvitsevat vielä apuasi

Veteraanivastuu ry:n hallinnoiman Sotiemme Veteraanit -keräyksen tavoitteena on hankkia varoja sotiemme veteraanien, miesten ja naisten sekä sotaleskien kotona asumisen tukemiseen. Vuoden 2019 valtakunnallinen keräystulos oli 1 819 554,28 €. Keräyskentän tulos oli 997 622,51 €, josta Helsinki-Vantaan tulos oli 130 458,67 €. Summasta on jaettu viime vuonna 127 500 € alueemme veteraanipiirien jäsenmäärien suhteessa.

Vuoden 2019 keräysvaroista on annettu keräysalueellamme avustusta 817 henkilölle. Keräysvaroja on käytetty kuntoutukseen, kotona asumista tukeviin toimiin ja lääkemenoihin.

Suurin yksittäinen avustuskohde on ollut jalkahoito. Alueemme keräyskulut olivat vain 4,3 %, jotka koostuvat valtaosastaan varusmiesten kahvituksista.

Keräystoiminta jatkuu

Avun tarvitsijoita on vielä runsaasti keskuudessamme. Tuen piiriin on nyt otettu myös veteraanien lesket ja puolisot, jotka eivät saa yhteiskunnan myöntämiä avustuksia elämänsä arkeen.

Kansaneläkelaitoksen 31.12.2019 tilaston mukaan maassamme oli vielä tunnuksen omaavia veteraaneja 4062 miestä ja 3985 naista, yhteensä 8047. Helsinki- Vantaan keräysalueella heitä oli 460 miestä ja 446 naista, yhteensä 906. Sotainvalideja koko maassa oli n. 1200 ja keräysalueellamme heitä oli 107 henkilöä.

Veteraanien keski-ikä on jo yli 94 vuotta. Heistä noin 70% asuu omassa kodissaan. Helsinki- Vantaan alueella oli 31.12.2019 tilanteessa yli 100-vuotiasta 60 henkilöä.  Vanhin heistä oli 106-vuotias.

Puolustusvoimien keräystuki oli suunniteltu keväälle niin, että KAATRJR olisi antanut varusmiehiä kahdeksalle päivälle yhteensä 480 varusmieskerääjää ja MERIVRUK yhdelle päivälle. 45 upseerioppilaan ryhmän. Tästä ohjelmasta ehdimme toteuttaa vain kaksi keräyspäivää. Kun koronaviruksen takia on kaikki varusmiesten keräystoiminta keskeytetty,  mahdollisuutemme kerätä veteraaneille ovat nyt olemattomat.

Seuraamme koronaviruksen tilannetta ja selvitämme voidaanko syyskaudella suorittaa varusmiesten kanssa keräyksiä.

”Hoivatkaa kohta poissa on veljet, muistakaa heille kallis ol maa”

Lahjotuksia keräystilille

Tänä vuonna emme lähetä tämän lehden välissä erillistä keräyskirjettä, joten toivomme Teidän tekevän lahjoituksia Helsinki- Vantaan keräyspiirin keräystilille:

Nordea FI02 15553000 108754 ja MobilePay 50023. Maksun  viite 177577

Keräyksellämme on Poliisihallituksen rahankeräyslupa nro RA/2019/633 joka on voimassa 31.12.2021 saakka.

Keräykseen liittyvää lisätietoa: www.veteraanit.fi

Viljo Lehtonen

Jaa uutinen: