01/2018 uutiset

Sissiradisteille oma kilta

Aktiiviset reserviläistoimijat perustivat loppukeväästä Puolustusvoimien ja
Rajavartiolaitoksen sissiradistien Sissiradistikillan . Kilta toimii maanlaajuisesti ja sen
tarkoitus on koordinoida maanlaajuista vapaaehtoista koulutustoimintaa sekä pitää yllä
sissiradistien aselajitaitoja. Killan toimintaa on kesän ja syksyn kuluessa käynnistelty pikku
hiljaa.

Partioradistit lähettävät sanomia yöllä laavusta Kyynel 2017 -sissiradistiharjoituksessa. Kuva Riko Timonen

Koulutuksen lisäksi killan tarkoitus on tuoda yhteen sekä vanhoja palvelustovereita että eri
aikoina palvelleita radisteja.

– Meitä on ollut muutaman vuoden ajan koulutustoimintaa pyörittämässä kourallinen eri
aikoina ympäri Suomen palvelleita radisteja sekä laajempi rinki tapahtumiin
osallistumassa. Näimme tarpeen radisteja yhdistävälle taholle, kertoo killan
puheenjohtaja, reservin ylikersantti Jaakko Mäntymaa.

Koulutustoimintaa on viime vuosina kehitetty määrätietoisesti
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puitteissa, minkä lisäksi on auttanut myös
Puolustusvoimien suopea suhtautuminen asiaan. Lisää synergiaetuja kuitenkin haetaan.
– Kilta antaa paremmat puitteet jatkoa ajatellen mutta totta kai paljon on vielä tekemättä.
Olemme kiitollisia MPK:n ja Puolustusvoimien tähänastisesta tuesta ja parhaillamme
etsimme lisää yhteistyömahdollisuuksia maanpuolustuksellisten sidosryhmien kanssa,
jatkaa kiltaa perustamassa ollut Antti Louko.

Reservin sissiradistit päivystävät Kyynel 2017 -sissiradistiharjoituksen tukiasemalla.

Kiltaan voivat liittyä kaikki Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa sissiradisteina tai
heidän kouluttajinaan palvelleet palveluksen ajankohdasta ja paikasta riippumatta. Kiltaan
liittyminen ei sido mihinkään, mutta antaa enemmän mahdollisuuksia omien taitojen
ylläpitämiseen tai vaikka itse vapaaehtoisena kouluttajana toimimiseen. Lisäksi killassa
pääsee konkreettisesti osaksi laajempaa sissiradistiyhteisöä. Kurssien ja harjoitusten
lisäksi jatkossa voidaan järjestää muutakin toimintaa jäsenistön toiveiden ja aktiivisuuden
mukaan.

– Killassa toimitaan yhteisen ja merkityksellisen asian puolesta, mikä antaa loistavaa
vastapainoa arjelle. Otamme mielellämme ihmisiä mukaan killan toimintaan. Mukana voi
olla hyvinkin erilaisista elämäntilanteista huolimatta, sanoo kiltaa niin ikään perustamassa
ollut jäsensihteeri Riko Timonen.

– Sissiradistivarusmiesten kannattaa myös liittyä kiltaan, sillä se antaa hyvän pohjan
pysyä ajan tasalla kotiutumisen jälkeen. Lisäksi varusmiespalveluksen aikana kiltaan
liittyvältä ei peritä jäsenmaksua ensimmäiseltä jäsenyysvuodelta, Timonen jatkaa.
Edellinen järjestetty koulutustapahtuma oli lokakuun alussa Parolassa, Jyväskylän
Tikkakoskella ja Oulussa järjestetty Kyynel 2017 -sissiradistiharjoitus. Soveltavassa
harjoituksessa kertailtiin monipuolisesti sekä partio- että tukiasemaradistin tehtäviä.

Vastaava harjoitus on tarkoitus järjestää myös syksyllä 2018.
Lisätietoja killasta ja liittymisestä sekä yhteystiedot killan nettisivuilta sirad.fi .

Jaa uutinen: