02/2018 uutiset

Säteilymittausjoukkue pilottikurssilla

Säteilyvaaratilanne voi tapahtua esimerkiksi ydinlaitoksella Suomessa tai lähialueella tai se voi olla seurausta lainvastaisesta teosta. Säteilyvaaratilanteen aikana ja sen jälkeen tarvitaan paljon säteilymittauksia ja näytteenottoja elinympäristön turvallisuuden varmistamiseksi ja viranomaisten päätöksenteon tueksi. Säteilyvaaratilanteessa Säteilyturvakeskus (STUK) antaa toimivaltaisille viranomaisille suosituksia mm. väestön suojelutoimiksi.

STUK, MPK ja Huoltovarmuuskeskus yhteistyössä

STUK kehittää osaltaan kansallista valmiutta sellaisten onnettomuuksien ja ympäristövahinkojen varalle, joissa seurausvaikutukset voivat olla laaja-alaisia ja pitkäkestoisia. STUK on yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen kansallista säteilymittausvalmiutta kouluttamalla ja varustamalla vapaaehtoisista toimijoista muodostettava säteilymittausjoukkue.

Joukkueen tehtävät soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi suojelualan koulutuksen saaneille reserviläisille sekä muille säteilysuojelun, säteilyn mittaamisen, radiokemian tai suojavarusteiden parissa kokemusta saaneille. Aikaisempi kokemus ei toki ole välttämätöntä, näihinkin tehtäviin harjaannutaan opiskelun ja harjoittelun kautta. Tehtävistä suoriutuminen edellyttää normaalia terveydentilaa, koska osa toiminnasta tapahtuu suojavarusteisiin pukeutuneena.

Tavoitteena toimintakykyinen säteilymittausjoukkue

Säteilymittausjoukkueen ensimmäinen ns. pilottikurssiviikonloppu oli 16.-18.3.2018. Kurssille osallistui 20 innostunutta ja motivoitunutta kurssilaista. Osa heistä on toiminut mm. suojelun erikoisosastossa, säteilysuojelutehtävissä ja ydinturvallisuustutkimuksen parissa useita vuosia. Osalle kurssilaisista säteilyltä suojautuminen ja säteilyn mittaaminen oli aivan uusi kokemus. Erilaisista lähtökohdista huolimatta kurssilaisten yhteistyö toimi hienosti. Kurssin kouluttajatehtävissä toimivat Säteilyturvakeskuksen asiantuntijoiden lisäksi myös muutamat kurssilaiset.

Kurssin alussa perjantai-iltana käytiin läpi säteilyn perusasioita, säteilyvaaratilanteita ja tilanteiden vaatimia suojelutoimia. Lauantaina jatkettiin säteilymittausjoukkueen kokoonpanon ja tehtävien esittelyllä. Säteilymittausjoukkueelle tullaan hankkimaan monipuolinen ja moderni mittauskalusto. Kurssilla tutustuttiin mittalaitteiden ominaisuuksiin ja käyttöön sekä teoriassa että koulutusrasteilla harjoitellen.

Sunnuntaina tutustuttiin säteilyltä ja radioaktiivisuudelta suojautumiseen, suojavarusteiden oikeaan käyttöön ja VIRVE-radioiden käyttöön. Kurssin lopuksi harjoiteltiin säteilymittauspaikan perustamista ja säteilytiedustelua pienimuotoisen soveltavan vaiheen avulla.

Toinen pilottikurssiviikonloppu järjestetään huhtikuussa ja joukkueen peruskoulutus käynnistetään tulevana syksynä pilottivaiheen kokemuksia hyödyntäen. Peruskoulutus toteutetaan avoimena ei-sotilaallisena MPK-kurssina toiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille. Osallistujista pyritään muodostamaan vapaaehtoispohjalta toimiva säteilymittauksiin kykenevä joukkue, joka voisi toimia viranomaisten tukena säteilymittaustehtävissä.

Lähde: RUL

Jaa uutinen: