2022-02

Reserviupseeripiirin varapuheenjohtajalta

Momentum on nyt!

Ensimmäinen ja tärkein momentum: Nato-jäsenyyden aika on tänä vuonna! Valtiojohto näyttäisikin tekevän töitä sen eteen, vihdoinkin. Minulle ja reserviupseerien enemmistölle ilmiselvän tavoitteen kirkastumiseen myös valtiojohdolle tarvittiin valitettavasti Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä kautta kansamme radikaalisti muuttunut asenne Nato-jäsenyyteen. Ylen, Hesarin, EVA:n ja Maaseudun Tulevaisuuden teettämissä kyselyissä Naton kannatus on hyökkäyksen jälkeen ollut 60% molemmin puolin. Miesten kannatus on ollut lähes 20 prosenttiyksikköä suurempi kuin naisilla. Oman liittomme maaliskuussa teettämässä kyselyssä kannatus oli peräti 83%! Huomioidaan vielä se, että aiemmissa kyselyissä on kannatus Uudellamaalla ollut 6-8 prosenttiyksikköä suurempaa kuin muualla maassa.

Monet reserviupseerit ovat johtajia SA-tehtävänsä lisäksi myös töissä, taloyhtiöissä, harrastusseuroissa ja tietenkin reserviupseeriyhdistyksissä. Meillä on erinomaiset edellytykset olla mielipidejohtajia ja suunnannäyttäjiä turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Kanaviemme, yhteyksiemme, seminaarien, esitelmien, maanpuolustusmedioiden ja kertausharjoitusten kautta saamme enemmän tietoa näistä asioista kuin kansalaiset keskimäärin. Käyttäkäämme asemaamme rohkeasti! Vaatikaa myös edustajiltanne piirissä ja liitossa proaktiivisempaa otetta.

Olen kannattanut Nato-jäsenyyttä vuodesta 1995 ja aktiivisemmin ajanut sitä kymmenkunta vuotta. RUL hyväksyi liittokokouksessaan vuonna 2016 HRUP:n aloitteen, jonka mukaan ”Nato-jäsenyys parantaisi maamme sotilaallista suoritus- ja puolustuskykyä sekä huoltovarmuutta.” Yrittäessäni ennen Ukrainan sotaa saada piirin ja liiton ottamaan myönteisen kannan jäsenyyteen sain kuulla eri tahoilta, että järjestöjen ei ole syytä sekaantua puoluepolitiikkaan ja että johtajuutta ei ole se, että juostaan poliitikkojen teemojen mukana. Minusta puoluepolitiikkaa ei ole se, että ajaa maanpuolustuksen kannalta tärkeitä asioita. Se on jopa meidän velvollisuutemme. Jos niitä samoja teemoja sattuvat jotkut puolueet kannattamaan, sitä parempi. En ole ikinä kuulunut mihinkään puolueeseen. Liitto myös pelkäsi, että ottamalla kantaa jäsenyyden puolesta jäsenkunta jakaantuisi kahteen leiriin ja osa voisi erota liitosta. Viimeistään nyt nuo molemmat argumentit ovat varmasti suuren enemmistön mielestä menettäneet merkityksensä. Ehkä hieman kerettiläisenä kysymyksenä: onko jäsenmäärä tärkeämpää kuin Suomen turvallisuus?

Piiri ja etenkin liitto ovat kankeita ottamaan nopeasti kantaa. Yleisesti ottaen on tietenkin hyvä, että ennen päätöksiä ja julkilausumia on kaikilla tarvittavilla tahoilla mahdollisuus lausua ja vaikuttaa. Tänä talvena olisin kuitenkin toivonut nopeampia kannanottoja. Liitto on kuitenkin koko ajan tehnyt taustalla työtä, paljolti kiitos liittovaltuuston varapuheenjohtajan ja piirimme jäsenen maj res Jyri Vilamon. Reserviupseeriliiton liittovaltuusto saa kevätkokouksessaan 23.4. käsiteltäväksi liittohallituksen laatiman aloitteen, jossa liitto asettuisi Nato-jäsenyyden kannalle. Siitä voidaan lausua suuret kiitokset liittohallitukselle ja puheenjohtajistolle. Uskon, että aloite menee läpi lähes yksimielisesti. Meidän piirimme valtuutetuista osa on ollut vaikuttamassa aloitteen muotoiluun.

Toinen kevään momentum liittyy yhdistystoimintaan. Jäsenhakemuksia tulee nyt ennätysmäärä ja suuri osa heistä on varsinaisia jäseniä eli yli 30-vuotiaita. Uudet ja vanhat jäsenet ovat aiheuttaneet ryntäyksen ampumavuoroille ja MPK-kursseille. Ensimmäinen tehtävä yhdistyksille: ennen kuin hyväksytte jäsenet, tehkää nopea taustaselvitys ja soittakaa heille henkilökohtaisesti. Liikkeellä voi nyt olla tavallista enemmän myös ’epäystävällismielistä’ väkeä. Kun jäsen on hyväksytty, ottakaa hänet heti mukaan toimintaan. Jos omassa yhdistyksessänne ei jotain tiettyä toimintaa ole, ohjatkaa jäsenet muiden yhdistysten tapahtumiin. Meillä on nyt näytön paikka! Vuosikausia olemme surkutelleet pieneneviä jäsenmääriä, vaikka toki osa yhdistyksistä onkin saanut jopa kasvatettua jäsenmääriään.

Kolmas momentum on heillä, jotka haluavat syksyllä valittavaan piirin puheenjohtajistoon. Minulla ja puheenjohtaja maj res Matti Riikosella tulevat sääntöjenmukaiset vuodet täyteen ja ilmoitin jo syyskokouksessa, etten asetu ehdolle piirin puheenjohtajaksi. Uusia tekijöitä siis tarvitaan! Olisi erittäin suotavaa, että ehdokkaat olisivat selvillä jo hyvissä ajoin ja kirjoittaisivat ajatuksiaan piirilehteen ja/tai esiintyisivät syksyn piiri-illassa. Puheenjohtajavaihdos on aina myös mahdollisuus hallittuun suunnanvaihdokseen.

Ja neljäs momentum on välillä huhtikuu-syyskuu. Marsseja ja etämarsseja on tänäkin vuonna todella paljon. Lähialueelta tiedossani ovat ainakin Brandenstein-marssi, Spjutsundin marssi, Varustelekan etäsotilasmarssi, Kahdeksan sillan marssi, Resul 4 Day March, Maaottelumarssi ja Pioneeriosaston etämarssi. Haastan ja lähes velvoitan jokaisen piirimme jäsenen osallistumaan johonkin näistä. Johtajana sinun tulee olla vähintään samassa kunnossa kuin johdettava joukkosikin. Tämä on asia, joka on vain sinusta kiinni. Liikkeelle mars!

Ukrainan lähimpiin taisteluihin on Helsingistä sama matka kuin Berliiniin tai Inariin. RUL:n meille reserviupseereille asettamat tavoitteet ovat entistäkin tärkeämpiä: Ammu – Liiku – Kouluttaudu ja omana lisäyksenäni – Kouluta muitakin!

Jukka Rusila
majuri res
HRUP 1.varapuheenjohtaja

Jaa uutinen: