01/2019 uutiset

Reserviläisten suorituskyky kuntoon – lisää liikettä -hanke

Lisää liikettä -hankkeella tähdätään reserviläisten fyysisen toimintakyvyn kohottamiseen ja liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK), Reserviläisurheiluliiton (Resul) ja Puolustusvoimien yhteisen hankkeen tavoitteena on antaa reserviläisille työkaluja fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen sekä tukea Puolustusvoimien tulevia tehtäväkohtaisten vaatimusten täyttämistä. Toimintakykyiset reserviläiset ovat puolustusvoimien suorituskyvyn perusta.

Yhteinen hanke koostuu eri osa-alueista: Puolustusvoimat antaa perusteet ja tukee reserviläisten liikunta-aktiivisuutta marsmars.fi -palvelun avulla, MPK:n koulutetut testaajat vastaavat kuntotestauksesta ja reserviläisten tehtäväkohtaisten fyysisten taitojen ja kunnon kehittämisestä ja Resul ylläpitää Tikki-järjestelmää, johon taltioidaan kuntotestitietoa.

Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni reserviläinen saadaan testausjärjestelmän piiriin. Samalla reserviläisten fyysisestä toimintakyvystä ja tehtäväkohtaisista testeistä taltioidaan luotettavaa kuntotestitietoa yhteiseen tietojärjestelmään. Tulokset kirjataan RESUL:n rakentamaan Tikki-tietojärjestelmään, josta tiedot voidaan nähdä reaaliaikaisesti ja tarvittaessa siirtää puolustusvoimien tietojärjestelmiin.

Hankkeen nettisivut: https://mpk.fi/lisaaliiketta/

Hankkeen Facebook-sivu: https://www.facebook.com/lisaaliiketta/

Lähde: https://mpk.fi/lisaaliiketta/

Jaa uutinen: