06/2019 puheenvuoro

Reserviläisten puheenjohtajalta

Piirien syyskokous Katajanokalla

Piirien syyskokous pidettiin 11.11. maanantaina tuttuun tapaan Katajanokan Kasinolla. Kokouksen esitelmän piti MPK:n Etelä-Suomen piiripäällikkö Petri Parviainen. Aiheena oli MPK:n uusi organisoituminen valmiuspäällikköineen ja lainmuutosten toteutuksen vaikutukset. Myöskin reserviläisen koulutuspolusta saatiin konkreettista tietoa. Samoin keskustelua aiheuttanut kurssihinnoittelu tuli kuulijoille selvemmäksi.

Piirin syyskokouksessa edettiin sääntömääräisen esityslistan mukaisesti. Tänä vuonna katkolla ollut puheenjohtajan valinta tehtiin valitsemalla ainoa yhdistysten asettama puheenjohtajaehdokas. Näin allekirjoittanut, Timo Soininen, tuli valituksi. Kiitän saamastani luottamuksesta ja tämä seuraava kaksivuotiskausi, 2020-21, on viimeiseni puheenjohtajana ja myöskin ikäni puolesta en sen jälkeen enää voi toimia piirin hallituksessa.

Piirin hallituksen jäsenistä Toni Kallio-Könnö on tänä vuonna erovuorossa kuuden vuoden hallitustyön jälkeen. Kiitän Tonia hänen uutterasta työstään piirin yhdistysten asioiden edistämisessä ja meidän muiden hallituksenjäsenten ahkerasta päivittämisestä ampuma- ja koulutusasioissa!

Tonin tilalle on kutsuttu Panu Tamminen Vantaan reserviläisistä. Hallituksessa jatkavat Tomi Sarilahti Helsingin reserviläisistä (vpj), Markku Haapala TA-killasta, Kati Pitkänen Stadin sisseistä, Vesa Penttilä Merireserviläisistä ja Jarkko Vihavainen Espoon reserviläisistä.

Vuonna 2020 tulee muutamalle hallituksen jäsenelle erilaiset vuodet täyteen, joten ensisyksynä taas täydennetään hallitusta. Asiaa voidaan käsitellä piirin yhdistysten yhteistyökokouksissa ja jo nyt on ollut ilahduttavaa kiinnostusta hallitustyöskentelyyn.

Kokouksen lopulla käytiin myös läpi katsaus piirin 2017-2019 strategian  toteumasta tänä vuonna. Strategian kolme painopistealuetta ovat: Jäsenistön aktivointi, Talouden tasapainotus ja Viestinnän monimuotoistaminen.

Jäsenistön aktivoinnin osalta nähtiin positiivista kehitystä ja kehityspotentiaalia muun muassa yhdistysten yhteistyön kasvattamisessa ja piirimme yhdistysten monien paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten tapahtumien järjestämisessä. Piirin toimintapäivän aikataulumuutoksista johtunut osallistujakato ja tilaisuuden peruminen nähtiin esimerkkinä siitä, miten vaikea on löytää lyhyellä varoituksella vapaata aikaa jäsenten kalentereista.

Talouden tasapainotusta mitataan kahdella mittarilla: vertaamalla henkilöstökuluja muun toiminnan kuluihin ja vertaamalla säätiön tukea piirin muihin tuloihin. Henkilöstökulut olivat ensimmäisellä vuosipuolikkaalla 49,5 % kaikista kuluista. Tämä oli hyvä tulos huomioiden piirin toiminnan työnantajana, jolloin kokonaiskulut ovat aina korkeahkot verrattuna ulosmaksettavaan palkkaan. Loppuvuoden luvut ovat vasta tulossa, mutta toimistomme kaksoismiehitys tällä vuosipuolikkaalla tulee väistämättä vaikuttamaan lopputulokseen. Piirin jäsenmäärän kasvu vaikutti positiivisesti myös säätiön tuen suhteeseen verrattuna muihin tuloihin. Tämä suhdeluku ollen 49,6%. Tämä %-luku perustuu kumminkin arvioon, todellinen luku saadaan vuoden vaihteen jälkeen tilinpäätöksestä.

Viestinnän monimuotoistamisen osalta on otettu hyviä askelia piirin Facebook -sivujen myötä. Näiden kautta pystytään myös mallintamaan ja kokeilemaan jatkuvasti päivitettävää sähköistä viestimistä. Iso kiitos Jari Gerasimoffille toimeliaisuudesta asiassa! Seuraavaksi aletaan kehittämään piirin nettisivujen täysipainoista hyödyntämistä. Samoin tullaan suunnittelemaan uusien mediakanavien hyödyntämistä.

Piirin hallitus on jo omassa toiminnassaan hyödyntänyt sekä ryhmäviestipalveluita että neuvottelusovelluksia. Samoin toimivat useat yhdistykset.

Kaikkiaan piirin syyskokous oli siinäkin mielessä historiallinen, että ensimmäistä kertaa 34 vuoteen kokouksen valmistelijana ja sihteerinä ei suoranaisesti toiminut Kari Talikka. ”Suoranaisesti” siinä mielessä, että edeltävinä viikkoina Karin puhelin kylläkin soi tästä aiheesta varsin tiuhaan. Kiitokset lomailevalle Karille!

Postin lakko vaikeuttaa itsenäisyyspäivän tienoon toimintaa

Valitettavasti Postin lakko osuu kaikkien kansalaisten ja myös piirimme postipalveluiden käytön sesonkiin. Ei varmaan sattumanvaraisesti. Yritämme saada toimitettua kutsut piirin ansiomerkkien jakotilaisuuteen ja Ostro Botnian itsenäisyyspäivän juhlaan. Tässä voidaan kuitenkin joutua käyttämään useita sähköisiä ratkaisuja, suoraan henkilöille kutsun ojentamista ja vaikka piirin toimistolta kutsun hakemista – ääritapauksessa. Pyritään ratkaisemaan tämäkin harmillinen ongelma joustavasti ja mahdollisimman toimivin, kullekin tilanteessa sopivimmin ratkaisuin.

Itsenäisyyspäivän aamun jumalanpalvelus on Kauniaisten kirkossa ja seppeleen lasku paikallisella sankarihautausmaalla. Samoin itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla on Yliopiston pienessä juhlasalissa. – näihin ei Postin lakko ainakaan vaikuta.

Näkemisiin itsenäisyyspäivän tilaisuuksissa!

puheenjohtaja@helresp.fi

Jaa uutinen: