2022-02

Reserviläispiirin puheenjohtajalta

Piirin jäsenmäärä kasvanut yli kahdellakymmenellä prosentilla alkuvuoden aikana

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut aikaan jäsenvyöryn Reserviläisliittoon. Yli viisituhatta uutta jäsentä on liittynyt valtakunnallisesti reserviläisyhdistyksiin. Näistä Helsingin Seudun Reserviläispiiriin on liittynyt reilusti yli tuhat henkilöä, kokonaismäärän ollessa tällä hetkellä yli 5200 jäsentä. Lisäksi hyväksymistä odottavia on noin kaksisataa. Kasvu on selkeästi keskittynyt suurimpiin yhdistyksiimme Espoon, Helsingin ja Vantaan Reserviläisiin. Espoon Reserviläisten jäsenmäärä on jo yli 700 jäsentä ja Helsingin yli 1300 sekä Vantaan myös noin 1300 jäsentä. Muissa yhdistyksissä kasvu on ollut maltillisempaa, yksittäisistä jäsenistä muutamiin kymmeniin uusiin jäseniin.

Yhdistykset ovat kiitettävästi kontaktoineet uusia tulokkaitaan ja onkin tärkeää, että nämä pääsisivät heti mukaan toimintaan. Ampuma- ja liikuntatapahtumia onkin syytä lisätä mahdollisuuksien mukaan ja antaa jäsenistölle aktiviteetteja oman ja MPK:n kurssitarjonnan kautta. Reserviläisliitto tulee tukemaan yhdistyksien toimintamahdollisuuksia myös rahallisesti ja projektituen lisäksi onkin tulossa mahdollisuus saada lisätukea vaikkapa uusien tapahtumien järjestämiseen tai asehankintoihin. Myös piirillä tulee olemaan mahdollisuus lisätukien myöntämiseen yhdistyksille Urlus-säätiön piirille myöntämällä kaksivuotisella lisätuella. Näistä tiedotetaan myöhemmin lisää, kun tukien myöntämisen perusteet on sovittu.

Yhdistysten kannattaa markkinoida niin uusille kuin vanhoillekin jäsenilleen Reserviläisliiton webinaareja, joita järjestetään useita kuluvan kevään aikana. Webinaareissa käsitellään väestönsuojelua, varautumista sekä opastetaan uusia jäseniä pääsemään mukaan MPK:n toimintaan. Tietämystä Natosta sekä Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista maanpuolustukseemme on tarjolla kahdessa webinaarissa huhti- toukokuun aikana.

Reserviläisille koulutuspolkuja MPK:n koulutusohjelman kautta

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ja Helsingin Reserviupseeripiiri alkavat yhteistyössä MPK:n kanssa muodostaa jäsenistölleen kohdennettuja koulutuspolkuja, joiden painopiste on reserviläisen oman aselajin ja koulutushaaran aiheissa. MPK:n Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin valmiuspäällikkö Markus Häyhtiö kertoo, että MPK:n kehittämien ja PV:n hyväksymien koulutusohjelmien sisältöihin perustusvat koulutuspolut on suunnattu reserviläisuran eri vaiheisiin.

Ensimmäisen vaiheen kurssit on suunnattu pitämään yllä ja syventämään opittuja sotilastaitoja. Kohderyhmänä näille ovat miehistö sekä ryhmänvarajohtajat. Toisessa vaiheessa laajennetaan omaa osaamista eri koulutushaaroihin ryhmänjohtajan tai joukkueenvarajohtajan tasolla. Kolmanneksi on komppanian vääpelin tehtäviin sekä huollon eri osa-alueisiin keskittyvä koulutustaso. Myös kouluttajakoulutus liittyy oleellisesti joka tason koulutuksiin. Näin ollen jokainen piirimme reserviläinen voi helposti ylläpitää opittuja sotilastaitojaan peruskursseilla ja kehittää osaamistaan jatkokursseilla. Halutessaan voi myös lähteä tiiviimmin mukaan vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja kouluttautua toimimaan kouluttajana MPK:n kursseilla.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/10366

Kuluvana keväänä on kansalaisaloitteissa ollut parikin erilaista aloitetta Suomen Nato-jäsenyyttä ja jalkaväkimiinat kieltävää Ottawan sopimusta koskien. Nyt on kansalaisaloite.fi:ssä erään piirimme yhdistyksen vireille panema aloite, jolla pyritään parantamaan reserviläisten mahdollisuuksia hankkia materiaaleja joilla reserviläinen voi harjoittaa Suomen puolustuskykyä ylläpitävää ja kehittävää toimintaa. Aloitteen otsikko on; Yksityishenkilöiden tekemien maanpuolustusta tukevien hankintojen saattaminen verovähennyskelpoisiksi hankinnoiksi. Kansalaisaloite tähtää siihen, että reserviläiset voisivat vähentää verotuksesta esimerkiksi ampumaharrastuksen kulut. Otsikon linkistä voit käydä tutustumassa tarkemmin aloitteeseen sekä täyttämässä kannatusilmoituksen.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati Helsingissä 4.6.2022

Kaartin jääkärirykmentti on saanut kunnian järjestää valtakunnallisen lippujuhlan päivän paraatin Helsingissä. Paraatin teemana on: Valmiutta joka hetki – Puolustusvoimat Suomen turvana. Paraatijoukon vahvuus on samaa luokkaa kuin vuonna 2017, jolloin Helsingissä juhlittiin lippujuhlan päivää Suomi 100-vuotta teemalla. Paraatin henkilövahvuus on noin 1200 ja ajoneuvoja on mukana viitisenkymmentä. Ilmavoimista ylilennon suorittavat Hornetit, Hawkit sekä Utin helikopterit. Paraatikatselmus järjestetään Senaatintorilla ja ohimarssi Mannerheimintiellä. Tämän lisäksi Kansalaitorilla pidetään kalustonäyttely sekä alusesittely Eteläsatamassa. HelResP ja HRUP kokoavat reserviläisten lippulinnan, johon osallistuvat kaikki oman lipun omaavat yhdistyksemme.

Kävelykipinä 2022, liikuntaa kaikenikäisille ja -kuntoisille

Viime vuonna piirin yhdistykset ottivat osaa Suomen Ladun Kävelykipinä-tapahtuman kävelykilometrikisaan. Toukokuun alusta syyskuun loppuun kestävä tapahtuma on matalan kynnyksen kilpailu, jossa kilpailun kotisivuilla käydään perustamassa kävelyjoukkue yhdistyksen nimellä ja yhdistyksen jäsenet voivat käydä kirjautumassa siihen itse. Osallistujat voivat yksin tai ryhmissä kerätä kävelykilometrejä joukkueensa nimiin. Kirjata voi kaikki kävelytapahtumat tuon puolen vuoden ajalta, esimerkiksi Resul Four Day March, Kesäyön marssi tai kaikki yksin suoritetut kävelymatkat. Joukkueiden ilmoittautuminen alkaa 15.4.2022 ja itse kilpailu 1.5.2022.

Lisätietoja tapahtumasta: https://kavelykilometrikisa.fi/

Marko Nikkanen
vääpeli res
HELRESP puheenjohtaja

Jaa uutinen: