2022-06

Reserviläispiirin hallitukselta

Turpotietäjä – Turvallisuuspolitiikkaa jännittävänä aikana

Vuosi 2022 on ollut Euroopan lähihistoriassa poikkeuksellinen todella monella tasolla. Helmikuun 24. päivä alkanut hyökkäys, jossa Venäjä vyöryi sotavoimallaan Ukrainaan useasta suunnasta, muutti turvallisuusympäristöämme pysyvästi. Maamme, joka on nojannut puolueettomaan puolustuspolitiikkaan toisen maailmansodan lopusta lähtien, ilmoitti hakevansa sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Toukokuussa toimitettu hakemus oli virallinen ilmoitus siitä, että Suomi siirtyy puolustuspolitiikassaan uuteen aikakauteen. Samaan johtopäätökseen tuli Ruotsi, joka ei ole osallistunut mihinkään sotaan sitten vuoden 1814. Viesti on ollut selkeä: vanhaan ei ole paluuta.

Mikä ihmeen Turpotietäjä?

Miksi olen aloittanut tietokilpailuun liittyvän artikkelin pohjustaen puolustuspolitiikkaa? Pelkästään siksi, että juuri sitä Turpotietäjä-kilpailu koskee. Se on lukiolaisille tarkoitettu turvallisuuspolitiikan kilpailu, jossa mitataan turvallisuus- ja puolustusasioita koskevaa tietämystä. Kilpailu jakautuu alkukilpailuun, jossa parhaiten suoriutuneet kutsutaan loppukilpailuun. Alkukilpailun järjestelyihin osallistuvat sekä Reserviupseeriliitosta että Reserviläisliiton kootut kilpailuorganisaatiot. Ne muodostetaan maakunnittain. Koska kysymyksessä on lukiolaisille järjestetty kilpailu, mukana ovat myös Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto sekä Kadettikunta. Alkukilpailun karsinnan jälkeen parhaat kutsutaan loppukilpailuun. Kysymykset ovat tällöin vaativampia ja tehtävät monipuolisempia suullisine osuuksineen ja esseineen. 

Monipuolisen osallistujaorganisaation ansiosta kilpailun kysymykset peilaavat Suomen muuttuvaa turvallisuusympäristöä sekä turvallisuuspolitiikkaa laajemmin myös rajojemme ulkopuolella, kuuluuhan Suomi moneen kansainväliseen yhteisöön. Tätä tehtävää tukee Kadettikunnan oma turvallisuuspolitiikan tietopankki (tuttavallisemmin Turpo-pankki). Näin varmistetaan, että kysymykset peilaavat Suomen ja maailman ajankohtaisia turvallisuuspoliittisia tilanteita.

Vuoden 2022 kilpailu ja oma roolini

Poikkeuksellinen vuosi 2022 ilmeni alkukilpailussa monin tavoin. Kuultuani kilpailusta tarkemmin päätin lähteä ehdolle edustamaan Helsinkiä. Helsingin Seudun Reserviläispiirin hallitus nimitti minut sitten Helsingin seudun Turpopäälliköksi. Sain tehtäväkseni kontaktoida kaikki ne koulut pääkaupunkiseudulta, jotka olivat kokeeseen ilmoittautuneet ja toimittaa koekysymykset kokeita valvoville opettajille. Helsingin seudun opiskelijoita oli tänä vuonna kiitettävän paljon. 

Alkukilpailun koekysymykset korostivat erityisesti Suomen muuttunutta turvallisuustilannetta. Lisäksi kysymykset käsittelivät runsaasti myös aivan sellaisia arkisia asioita, jotka liittyvät kokonaisturvallisuuteemme. Kysymysten laatimista seurasi koevastausten arviointi.

Arvioin yli 30 koetta. Kiinnostavaa oli vastausten yksityiskohtaisuus. Kymmenien esseiden luku oli erittäin antoisaa, mutta myös aikaa vievää. Kaikeksi onneksi en kuitenkaan ollut arviointitehtävässä yksin, vaan minua avusti Akateeminen Maanpuolustus ry, ARU, jolla on edellisistä Turpotietäjä-arvioinneista runsaasti kokemusta. Heille annan vuolaat kiitokseni.

Maan parhaat vastaukset on nyt arvioitu. Parhaista kolme on peräisin Helsingistä. Marraskuun 30. päivänä pidettävän loppukilpailun voittaja saa erikoispalkinnon − opiskelupaikan Turun yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksella. (Olen itsekin saman tiedekunnan alumni.) 

Loppumietteitä vuoden 2022 kilpailusta

Yli 50 koevastauksen perusteella kiteytän kokemukseni seuraavasti: pääsin näkemään, minkälaisia turvallisuuspolitiikkaan liittyviä ajatuksia pääkaupunkiseudun lukiolaisilla on. Monet vastaukset olivat todella vaikuttavia ja osoittivat syvällistä ja monikerroksista tietoa aikamme turvallisuuskysymyksistä. Ne herättivät toivoa ja ylpeyttä siitä, että maahamme on syntymässä uutta osaamista ja ammattitaitoa.

Vuoden 2022 finaali on kohta käsillä. Toivotan jokaiselle osallistujalle onnea ja menestystä koitokseen. Kolme arvioimistani koevastauksista pääsi finaaliin. Ne jo yksin todistivat, että loppukilpailun taso on todella korkea. Turpotietäjä-kilpailun viimeisenä tehtävänäni onkin palkita Helsingin neljä parasta vielä erikseen. Uskon, että heissä näen varmasti myös tulevaisuuden turvallisuuspolitiikan vaikuttajia.

Eerik Tuovinen VTM
HELRESP hallituksen jäsen

Jaa uutinen: