06/2019 uutiset

Reserviläiset motivoituneita kehittämään osaamistaan sodanajan tehtävissä – 293 haki Miehistöstä aliupseeriksi -kurssille

Puolustusvoimat kouluttaa motivoituneita reserviläisiä entistä vaativampiin sodanajan tehtäviin reservin täydennyskursseilla. Reserviläisiä koulutetaan vuorovuosin miehistöstä aliupseereiksi ja aliupseereista upseereiksi. Vuonna 2020 alkavalle Miehistöstä aliupseeriksi -kurssille haki syyskuun loppuun mennessä lähes 300 reserviläistä. Kurssi järjestettiin edellisen kerran vuonna 2018, jolloin hakemuksia tuli noin 150.

– Hakemusten määrä on osoitus siitä, että meillä on paljon motivoituneita reserviläisiä, jotka haluavat kehittyä ja parantaa osaamistaan sodanajan tehtävissä. Miehistöstä aliupseeriksi -kurssille voi hakeutua varusmiespalveluksen suorittanut henkilö, jolla on tai jolle on suunniteltu sodanajan sijoitus aliupseerin tehtävään. Henkilön oma motivaatio ja sitoutuminen koulutukseen ovat tärkeitä tekijöitä kurssilla menestymisessä, painottaa Maavoimien henkilöstöpäällikkö, eversti Petri Mattila.

Kurssille pääsy edellyttää sitoutumista

Kurssille valitaan 35 reserviläistä. Valintaperusteita ovat mm. suoritettu varusmiespalvelus, olemassa oleva tai suunniteltu sodanajan sijoitus aliupseerin tehtävään ja sitoutuminen koulutukseen. Vuonna 2020 alkava kurssi järjestetään Kainuun prikaatissa ja se kestää lähes vuoden.

– Miehistöstä aliupseeriksi koulutettavien opintoihin sisältyy lähiopetusta ja harjoituksia noin 30 päivää. Kurssiin kuuluu lisäksi etäopintoja. Aiemmin suoritettuja opintoja, kuten Reserviupseerikoulun kouluttajakurssi, voidaan lukea opinnoissa hyväksi, kuvailee Mattila.

Kurssin onnistuneesti suorittanut reserviläinen ylennetään. Aliupseeriksi kouluttautuneesta tulee reservin alikersantti. Mikäli miehistöstä aliupseeriksi kouluttautuneella on ennestään reservin alikersantin arvo, häneen sovelletaan reservin yleisiä ylennysperiaatteita.

Kunnosta tulee pitää huolta

Ne, jotka eivät nyt tulleet valituiksi Miehistöstä aliupseeriksi -kurssille, voivat osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen tai hakea kurssille uudelleen kahden vuoden kuluttua.

– On tärkeää, että reserviläiset pitävät yllä ja tarvittaessa parantavat omaa fyysistä toimintakykyään. Mikäli kertausharjoitukset kiinnostavat, kannattaa olla yhteydessä omaan aluetoimistoon ja selvittää mahdollisuutta osallistua kertausharjoitukseen, neuvoo eversti Mattila.

Seuraava reservin täydennyskurssi on aliupseerista upseeriksi -kurssi, joka järjestetään vuonna 2021 Maasotakoulussa Reserviupseerikoulussa. Haku koulutukseen päättyy syksyllä 2020, hakuajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Reservin täydennyskurssit

  • Täydennyskursseja järjestetään reservin sotilasarvon mukaan vuorovuosin:
    • Reservin miehistöä koulutetaan reservin aliupseereiksi vuosina 2020 ja 2022
    • Reservin aliupseereja koulutetaan reservin upseereiksi seuraavan kerran 2021 ja 2023
  • Hakemus tulee lähettää kurssia edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä Puolustusvoimien aluetoimistolle. Tiedotamme tarkemmin hakuajoista verkkosivullamme varusmies.fi/reservin-taydennyskurssit
  • Hakijan eduksi katsotaan:
    • johtajakoulutus ja muu erityisosaaminen
    • kokemus rauhanturvatehtävistä
    • aiempi osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan
  • Kursseille pääsyyn vaaditaan:
    • vähintään 2 300 metrin tulos 12 minuutin juoksutestistä
    • suunniteltu tai voimassa oleva sijoitus reservin tehtävään, johon hakija on kouluttautumassa
    • sitoutumista ja maanpuolustustahtoa

Lähde: maavoimat.fi

Jaa uutinen: