06/2020 puheenvuoro

Piirin 2021 painopistealueena on edelleen yhteistoiminta

 

Piirin syyskokous pidettiin 9.11.2020 Katajanokan Kasinolla. Vaikka yhteistä kokousesitelmää ei koronan takia pidetty, kokouksessa oli mukavasti edustettuna suuri osa piirin yhdistyksistä päättämässä toimintasuunnitelmasta ja henkilövalinnoista.

Piirin painopistealueena tälle vuodelle on ollut yhteistoiminta. Koronatilanteen vuoksi sitä on kuitenkin ollut erityisen hankala toteuttaa suunnitellusti. Tämän vuoksi on luontevaa, että vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa päätettiin jatkaa samalla painopistealueella. Yhteistoiminta tuo kerhojen ja yhdistysten jäseniä yhteen, lisää ideointia ja hyvien käytäntöjen jakamista, vähentää hallintoa, ja onnistuessaan johtaa lopputulokseen, jossa 1+1 on selvästi enemmän kuin 2. Siksi se on tavoittelemisen arvoista. Se on syytä ymmärtää laajasti myös piirien välisenä yhteistoimintana. Maanpuolustus on yhteistä, ja näin ollen sitä kannattaa tehdäkin yhdessä ilman lokerointeja.

Yhteistoimintanäkökulmasta oli erityinen ilo, että tilaisuuden alkuun voitiin kokousyleisön edessä palkita Reserviupseriliiton ja Reserviläisurheiluliiton kunniamerkeillä aktiivista kenttätyötä jo pitkään tehneitä ampumakouluttajia myös Reserviläisliiton yhdistyksistä. RES:n jäsenyhdistyksistä palkittiin korpr Jere Hakanen, ylik Marko Hietikko, vääp Olli Korkalainen, kers Jukka Hujanen, matr Jukka Juntunen ja ylik Junnu Liesimaa. Kaikki ovat ansioituneet mm. MPK:n ammuntojen vetäjinä Santahaminassa. Sissikerhon maj Harry Haapanen palkittiin 15 vuoden ajan johdetuista marssiammunnoista. Myös Stadin Sissien Paikallispataljoonan Esikuntakurssi, joka palkittiin Maanpuolustuksen suunnannäyttäjäpalkinnolla, on kurssi jolla toimii kouluttajia monista piirimme jäsenyhdistyksistä.

Toimintasuunnitelman tavoitteet

Piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2021 sisältää tavoitteet jokaiselle toimikunnalle nyt jo toista vuotta peräkkäin. Uskon vahvasti siihen, että tavoitteita asettamalla toiminta on päämäärätietoisempaa ja aktiivisempaa kuin ilman tavoitteita. Tiedämme kaikki, että tyhjältä pöydältä lähteminen tuo kitkaa ja hukkaa energiaa. Tavoitteet eivät kuitenkaan saa olla itsetarkoitus tai rajoittaa järkevää toimintaa, jos olosuhteet muuttuvat. Paraskin suunnitelma on vain hyvä pohja muutoksille, kuten operatiivisesta suunnittelusta opetetaan.

Ampumatoiminnassa laajakantoisin tavoite on Töölön radan kehityssuunnitelman laatiminen ampumakyselyn perusteella vuosille 2021-23. Monien parannusten kanssa voidaan aloittaa heti, mutta hyvin suunniteltuna voidaan kuluja jaksottaa useammalle vuodelle. Uusia ampumakursseja on myös tulossa, tavoitteena aktivoida uusiakin kohderyhmiä.

Kenttäkelpoisuustoiminnassa lajikokeilut ja kuntotestaustilaisuudet jatkuvat. Toivon että myös uudet ja ennakkoluulottomat marssitapahtumat, esim. Spjutsundin marssi ja Helsingin rantojen marssi, saataisiin toteutettua ensi vuonna.

Koulutustoiminnassa on eletty hiljaiseloa 2020, kun MPK on vasta harjoitellut reserviläisten koulutuspolkujen määrittelyssä ja korona on peruuttanut ison osan tapahtumista. Ensi vuonna on mahdollista ottaa uusia askelia siinä, miten piiri voisi tukea MPK:ta esim. johtamiskoulutuksen kehittämisessä ja viestiä avautuvista kouluttautumismahdollisuuksista piirin kanavissa. Näistä mahdollisuuksista kuullaan piirin puheenjohtajaillassa 24.11, jolloin keskustelemme MPK:n ajatuksista esim. komppanianpäällikkökursseihin liittyen. Toivottavasti mahdollisimman moni kerho saa edustajansa mukaan tilaisuuteen, koronarajoitukset toki huomioiden.

Nuorten toimikunta on piirissämme hyvin aktiivinen, ja sen toteuttama kolmivaiheinen jäsenrekrytointi – upseerioppilasaikana RUK:ssa, kokelasaikana joukko-osastossa ja kotiutumisen jälkeen vänrikkinä – on RUL:n kautta otettu malliksi muuallakin Suomessa. Toivottavasti aktiivisuus vain paranee, kun koronarajoituksista päästään.

Järjestötoimikunta teki suuren työn laatiessaan piirille uuden vaaliohjesäännön, jota noudatettiin ensimmäisen kerran piirin syyskokouksessa. Tästä kuuluu erityinen kiitos paitsi toimikunnan puheenjohtajalle Jukka Rusilalle myös koko toimikunnalle, jossa on edustettuna paljon piirimme kokemusta ja hiljaista tietoa. Ensi vuonna toimikunta on luvannut täydentää RUL:n tuottamaa järjestöjohtajan koulutuspakettia piirikohtaisella aineistolla.

Viestintätoimikunta on vuoden 2020 aikana saanut Helsingin Reservin Sanomien sisällön nousemaan selvästi korkeammalle tasolle ja sen ohella piirin nettisivujen sisältöä ja käytettävyyttä on vähitellen parannettu. Tämä tuskin olisi onnistunut ilman ammattijournalisti Toivo Haimia toimikunnan puheenjohtajana. Nyt kun Toivo jättää piirihallituksen ryhtyäkseen Itä-Helsingin Reserviupseerien puheenjohtajaksi, täytettävänä on kookkaat saappaat. Vapaaehtoiset ilmoittautukoot!

Spjutsundin piirimajalla on tänä vuonna toteutettu pitkään kaivattu kattoremontti. Yhtenä majatoimikunnan tavoitteena on ulkovaraston uusiminen 2021, ja sen valmistelu on käynnissä. Majalla on jo nyt varsin hyvä käyttöaste piirin yhdistysten ja jäsenten käytössä, mutta varustetasoa ja käytettävyyttä parantamalla sitä voi varmasti vieläkin nostaa.

Varautumistyö ja osallistuminen Etelä-Suomen Koulutusverkkohankkeisiin (KOVER) on otettu piirin tavoitteiden joukkoon 2021. Tämä johtuu mm. siitä, että MPK aloittaa pääkaupunkiseudulla suuren kalliosuojakoulutusprojektin, jonka kehittämiseen ja ohjausryhmään tarvitaan piirin edustus. Kaikkiaan projektissa on luvassa sa-sijoitusta vastaava tehtävä, kertausharjoitusvuorokausia ja niistä seuraavia ylennysmahdollisuuksia yli 1000 reserviläiselle. Se on alueellamme merkittävä ja konkreettinen hanke, jossa meidän kannattaa olla mukana.

Uusi hallitus on edelleen sopiva sekoitus nuoria ja nuorekkaita 

Syyskokous valitsi ensi vuodelle uuden piirihallituksen, ja pääsi äänestämään pariinkin otteeseen eri tehtävistä. Äänestys on aina hyvä merkki ja kertoo kiinnostuksesta yhteisten asioiden hoitoa kohtaan.

Uutena jäseninä 2021 hallituksessa aloittavat kapt Jukka-Pekka Kantokoski (Itä-Helsingin Reserviupseerit), ylil Erkka Suopanki (Viestiosasto), ltn Eero Kujala (Pohjois-Helsingin Reserviupseerit) ja vänr Sampsa Pietilä (Töölön Reserviupseerit). Vanhana hallituslaisena, mutta uudessa tehtävässä piirin 2. varapuheenjohtajana aloittaa ltn Axi Holmström (Helsingfors Svenska Reservofficersklubb).

Hallituksessa jatkavat kapt Janne Hänninen (Kenttätykistökerho), vänr Pekka Suominen (Kanta-Helsingin Reserviupseerit), alil Lasse Mäki (Helsingin Reservimeriupseerit) ja vänr Tuomas Hauvala (HRU:n Jääkärikerho). Piirin 1. varapuheenjohtajana jatkaa maj Jukka Rusila (HRU:n Pioneeriosasto) ja puheenjohtajana maj Matti Riikonen (Helsingin Sissikerho).

Toivon että tuleva hallitus tarttuu tehtäviin vähintään yhtä aktiivisesti kuin edellinen, ja että saamme toimintaa käynnisteltyä kevään aikana pandemiasta huolimatta.

Hallituksen jättävät 2. varapuheenjohtajana toiminut ltn Toni Selin (IHRU), ltn Toivo Haimi (IHRU), kapt Jarkko Paananen (Pohjois-Helsingin Reserviupseerit) ja vänr Miika Koistinen (Länsi-Vantaan Reserviupseerit). Heille lausun omasta ja piirin puolesta kiitokset aktiivisuudesta kuluneen kahden vuoden aikana ja toivon menestystä tulevissa tärkeissä tehtävissä.

Matti Riikonen

Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja, maj res

Jaa uutinen: