06/2018 uutiset

Pahkis 2018

Teksti: Jarno Skogman ja Henri Nousiainen

”Keltainen valtio on lisännyt poliittista painostusta Suomea kohtaan. Keltaisen maan lehdistö on julkaissut laajamittaista materiaalia sen kaltoin kohdelluista kansalaisista Suomen valtion toimesta. Keltainen valtio on suorittanut useita ilmatilaloukkauksia sekä käynnistänyt laajan sotaharjoituksen Itämerellä.”

”Säkylän ja Kajaanin varuskuntien välittömässä läheisyydessä on havaittu siviiliväestön aiheuttamia häiriöitä. Harjoitusalueilla on tapahtunut poikkeuksellisen paljon epämääräisiä kohtaamisia siviiliväestön kanssa sekä epäilyksiä on ollut, että alueella on suoritettu tiedustelua.”

Tästä lähtötilanteesta perjantai-iltapäivällä aloittivat osastot siirtymisen perustamisen ja pikakoulutuksen jälkeen omille toiminta-alueilleen, jossa tehtävänä oli varmistaa oma alue. Siirtymisen aikana osastot saivat ensi kosketuksen ”siviiliväestöön”, kun kumpikin marssiosasto kohtasi matkalla rauhanomaisen pysähdystilanteen, joka onnistui pysäyttämään ja viivyttämään osastoa.  Marssin johtajan tuli tehdä toimenpiteitä/päätöksiä jotta osastot pääsivät jatkamaan matkaa.

Näin toiminnallinen osuus Pahkiksesta oli alkanut. Lauantain aikana osastot saivat useita erilaisia Harmaaseen vaiheeseen liittyviä tehtäviä liittyen viranomaisyhteistyöstä virka-aputehtävien muodossa tai esim. kolonnan suojaaminen. Alkuvaiheessa voimankäytön oikeus (VOKS) rajoittui ainoastaan itsepuolustukseen. Eri tehtävien kohdalla voimankäyttöä säädeltiin vastuussa olevan viranomaisen antamien käskyjen ja valtuuksien laajennuksien mukaisesti.

Uutis-Ankka

Tilanteen kehitystä pystyi tänä vuonna seuraamaan elokuun puolivälistä alkaen Moodlessa ilmestyneestä Uutis-Ankasta. Uutis-Ankassa kirjoitettiin maatamme kohdanneista ”tapahtumista”. Jos et ole vielä niitä lukenut niin olet menettänyt osan Pahkikseen perehdyttämisestä.

Tehtäväkuvaukset

Näin me suunnittelimme ja kuvittelimme asioiden menevän, mutta toteutunut todellisuushan on aina erilainen. Pahin kämmi kävi lauantaiaamun kuljetusten organisoinnissa, jonka johdosta jotkut partiot joutuivat odottamaan jopa viitisen tuntia pääsyä tehtävään. TST EA jouduttiin poistamaan pistelaskusta, koska toista osastoa ei saatu siirrettyä paikalle ajoissa, kun tehtävähenkilöstön piti jo olla muualla.

T1 Oman alueen tiedustelu ja haltuunotto

Osastojen tehtävänä on tiedustella ja valvoa KKY 04 määritelty vastuualueensa haltuunotto oman taistelusuunnitelmansa mukaisesti. Molemmille osastoille luodaan 4–5 tiedusteltavaa kohdetta, jotka osaston tulisi tiedustelullaan havaita ja raportoida TIKEEN. Tiedusteltavat kohteet ovat joko kiinteitä paikallaan olevia, kuten esimerkiksi telttaileva metsästäjäporukka (IKISISSIT), maastossa kulkevia koiranulkoiluttajia, muuten vaan metsässä kulkevia porukoita ynnä muuta vastaavaa.

Toteutunut toiminta: Osastojen tiedustelutoiminta oli vaihtelevaa, mutta kumpikin toteutti tehtävää annettujen käskyjen mukaisesti. Osasto Vihreä onnistui tehtävässä paremmin ja laittoi tarkempia tietoja havainnoista TIKE:en.

T2A/B Aluevalvonta ajoneuvolla POHJOINEN/ETELLÄ

Osasto suorittaa aluevalvontaa ajoneuvolla siten, että partio kiertää tarkastuskohteita säännöllisen epäsäännöllisesti, jalkautuu niiden luona ja tarkastaa aluetta, puhuttaa tavattuja henkilöitä ja pyrkii näin selvittämään epäilyttävän toiminnan ja henkilöt tärkeiden kohteiden luona ja ilmoittaa ne eteenpäin OJopalle, joka ilmoittaa tiedot edelleen TIKEEn.

Toteutunut toiminta: Tässäkin tehtävässä osastojen välillä oli jonkin verran eroja. Sinänsä kummatkin osastot suorittivat tehtäväänsä annetun käskyn mukaisesti, mutta eroja suoritustavoissa oli paljoltikin. Vihreältä osastolta tuli TIKE:en parempaa tiedustelutietoa tehtävän osalta. Osastoilla oli parannettavaa kohtaamistilanteiden hallitsemisessa, Keltainen osasto sai hankittua kilpailevilta osastoilta arvokasta tietoa melko helposti.

T3 Kuljetuksen suojaus

Osasto turvaa huoltokuljetuksen (lastina siviilimateriaalia pahvilaatikoissa sekä vihreitä laatikoita ”aseita”) siirtymisen Hevosojalta Varuskunnan huoltoportille. Reitti kulkee Hevosoja-Myllykangas-Juurikko-Vekaranjärvi. Lähtö K-pisteeltä 35V MH 9138 7608.
Osasto asettaa kuljetuksen johtajan ja varajohtajan, ja osaston partiot toimivat kuljetuksen suojueena ja reagoivat VOKS-profiilin sallimalla tavalla kohdattaviin vaikeuksiin ja vastatoimenpiteisiin. Keinoja väistäminen vaihtoehtoiselle reitille, pysähtyminen suojattuun asemaan ja viranomaisavun kutsuminen, sekä toimiminen viranomaisen pyytämänä virka-apuna.
Tehtävänannossa käsketään turvalliseksi tiedusteltu reitti käyttöön ja käsketään varautumaan vaihtoehtoiseen reittiin, jolle siirrytään tarpeen mukaan omalla päätöksellä. Ajonopeudeksi käsketään korkeintaan 30 km/h.

Kuljetuksen johtaja käskee joka ajoneuvoon suojamiehen, joka käskee kuljettajaa, ja määrää kuljetuksen varajohtajan. Kuljetuksen johtajan paikka on toisessa ajoneuvossa, ja varajohtaja on viimeisessä ajoneuvossa. Ensimmäisenä ajaa tiedustelija.

Matkalla kolonna kohtaa rikkoutuneen ajoneuvon (10 minuutin ajoajan jälkeen), joka sulkee tien pisteessä 35V MH 9464 7404 (tässä siirrytään vaihtoehtoiselle reitille) ja sen jälkeen kolonna kohtaa mielenosoituksen Myllykankaan risteyksessä (20 minuutin ajoajan jälkeen lähdöstä) pisteessä 35V MH 9487 7587. Mielenosoittajat sulkevat tien makaamalla tiellä tms. Kyse on rauhanomaisesta mielenosoituksesta, mutta tilanne kuitenkin aiheuttaa tarpeen kutsua poliisiviranomaisen paikalle tekemään kiinnioton (epäillään aseistusta tai muuta vastarintaa, tai pyrkimystä lastin varastamiseen). Poliisi pyytää virka-apua osastolta, ja yhdessä suoritetaan kiinniotto. Kun kolonna lähtee jatkamaan matkaa, kiinni otetut henkilöt vapautetaan seuraavaan tehtävään.

Kolonnan saavuttua varuskunnan portille tehtävä päättyy ja partiot ovat vapaat. Pyynnöstä järjestetään kuljetus lähtöalueelle, mikäli tähän on aikaa.

Toteutunut toiminta: Osastojen välillä oli melko suurikin ero suorituksessa. Mielenosoituksen eskaloituessa oli osasto Vihreän suojueen toiminta organisoidumpaa ja tilanne ns. hallussa. Ruskealla osastolla tilanne karkasi hieman käsistä ja tilanne pääsi eskaloitumaan.

T4 Tilapäinen tarkastuspiste tiestöllä

Osasto käsketään suorituspaikalle, jossa virka-apua pyytävä viranomainen ottaa tehtävän suorittavat taistelijat vastaan ja luovuttaa käytettävissä olevan kaluston. Osaston tehtävänä on perustaa virka-apuna poliisille tilapäinen tarkastuspiste tiestöllä, jolla tarkastetaan alueella kulkevia ajoneuvoja ja estetään asiattomien henkilöiden pääsy alueelle sekä alueelta pois.

Toiminta tehtävässä on vallitsevan yleistilanteen mukaista, johon virka-apua pyytävä viranomainen antaa toimivaltuudet (kiinniotto).

Tehtäväalueelle suoritetaan eritasoisia maaliajoja:

– Marjanpoimijat, muut ohikulkijat: Kulkevat jalan edestakaisin, jäävät ”häiritsemään” työskentelyä kertomalla vanhoja tarinoita omista sotavuosistaan yms.

– Kiukustuneet paikalliset: Ajoneuvolla, ovat olleet saunomassa edeltävänä päivänä. Autossa kaljatölkkejä, epäilys rattijuopumuksesta.

– Maalihenkilöt, joilla aseita piilossa:  Ajoneuvolla, esittävät viatonta, mutta sisältä pitäisi löytyä kiinnioton perusteeksi riittävää materiaalia.

Toimivaltaisena viranomaisena toimii tehtävävastaava, jolle osasto luovuttaa kiinniottamansa henkilöt jatkokäsittelyä varten.

Toteutunut toiminta: Molemmat osastot saivat tehtävän suoritettua, joskin tämänkin osalta oli eroja. Ruskealla osastolla tehtävän suunnittelu ja johtaminen oli parempaa kuin Vihreällä, mutta itse tarkastustoiminta ei ollut riittävän tarkkaa. Vihreän tarkastustoiminta oli lopulta vaatimuksien mukaista.

T5 TST EA

Osastolle on annettu esikäsky valmistautumisesta avustamaan kolaripaikalla.

Osasto saapuu ajallaan ilmoitettuun koordinaattipisteeseen ja lähestyy tilanteen mukaisesti paikallisjoukkojen miestä.

I OSA: Toiminta kolaripaikalla ja ympäristössä

        • Osaston tehtävä muuttuu liikennetilanteessa avustamisesta toiminnaksi kolaripaikalla, missä keltaisen osaston ajoneuvo on törmännyt siviiliauton oikeaan kylkeen risteyksessä
        • Paikallisjoukot kertovat alueella havaitun pieniä vihollispartioita, ei aggressiivista kontaktia toistaiseksi.
        • Osasto toimii tilanteen mukaan.

I OSA ARVIOINTI: Toiminta kolaripaikalla ja ympäristössä

        • Eteneminen hallitusti, Haltuunotto, Kolaripaikan triage, (hoitoonohjaamisjärjestys)

Toiminnan johtaminen

II OSA: Kolaripotilaiden hätäensiapu

        • Siviiliajoneuvon kuljettaja on tajuissaan, kalpea kylmänhikinen, valittaa kylkeään.
        • Keltaisen kuljettaja roikkuu tajuttomana vöiden varassa rattia vasten, otsassa iskujälki.
        • Siviiliauton moottori on käynnissä, alueella leijuu bensankäryä
        • Hätäensiapu tilanteen mukaan

II OSA ARVIOINTI: Kolaripotilaiden hätäensiapu

        • Potilaiden siirtäminen autoista, Moottorin sammutus, Hätäensiapupaikka (bensavuoto), Tajuttoman käsittely, Shokin tunnistaminen ja toimenpiteet, Kylkivamman-sisäisen verenvuodon tunnistaminen

III OSA: Etsintä

        • Keltaisen auton pelkääjän ovi on auki. Mies lähtenyt sekavana poistumaan paikalta – jäänyt lähiympäristöön.
        • Keltaisen ajoneuvon tutkiminen.

III OSA ARVIOINTI: Etsintä

        • Ymmärretään etsiä ajoneuvosta poistunutta, Keltaisen taistelijan löytäminen ja käsittely, Löydetään ajoneuvosta materiaalia

IV OSA: Viestintä ja haavoittuneen evakuointi

        • Osasto viestii tilanteesta Johtopaikalle
        • Potilaiden kuljetuskuntoon laitto saatujen käskyjen mukaan.
        • Osasto tilaa heko- evakuoinnin esikäskyn ja viestiliikenneohjeiden mukaisesti (optio)
        • Valmistaa haavoittuneen kuljetuslaitteen (optio)
        • Siirtää tilanteen mukaan haavoittuneen evakuointipisteelle koordinaatteihin x ja y (optio).

IV OSA ARVIOINTI: Viestintä ja haavoittuneen evakuointi

        • Viestitoiminta, Potilaiden valmistelu kuljetuskuntoon, Kuljetuslaitteen tekeminen (optio), Kuljetus suojaten (optio), Annetun ajan pitäminen (heko tulee viestinnästä 30 min kuluttua, oltava perillä)

Toteutunut toiminta: Vain toinen osasto sai suoritettua tehtävän johtuen harjoituksen johto-osista johtuneista aikataulu- ja kuljetusongelmista. Tehtävä itsessään oli haastava, mutta suorittanut Vihreä osasto selvisi siitä melko hyvin ottaen huomioon kokemattomuuden ja harjoittelemattomuuden.

T6 Kohteen tarkastus + kiinniotto / vangin vapautus

Kyseessä virka-aputehtävä:

Vihollinen on kaapannut Suomen valtion korkea-arvoisen virkamiehen, jota pidetään vankina läheisissä rakennuksissa. Panttivangin tarkkaa sijaintia kohteessa ei tunneta. Oma tiedustelu on irtautunut kohteesta antamaan raportin iskevien osastojen lähtötasalle pisteeseen 35V MH 9868 7881. Vihollisen vahvuudeksi arvioidaan viimeisen 24h havaintojen perusteella noin 4 henkeä. Vihollisella ei ole havaittu olevan säännöllisiä kiertovartioita tai tähystyspaikkoja. Vihollisella ei tiedetä olevan kohteen välittömässä läheisyydessä lisäjoukkoja.

Panttivankitilanne, jossa osaston tehtävä: Ota haltuun rakennetun alueen kohde, tarkasta rakennukset, etsi ja vapauta panttivanki, ota kiinni ja vangitse vihollisen henkilöt ja kerää/dokumentoi kohteesta tai viholliselta löytyvä materiaali. Iskua suorittavien osastojen otettava huomioon, että kyseessä on viranomaisten pyytämä virka-apu tehtävä. Alle on kuvattu iskunaikaiset tilannevaihtoehdot

o Case 1 vihollinen alkaa taistella vastaan, jolloin tehtävä täytyy suorittaa riittävää

voimaa käyttäen, ottaen kuitenkin huomioon, että ensisijainen tehtävä on saada

panttivanki pelastettua.

o Case 2 vihollinen ei aseta vastarintaa vaan antautuu

o Case 3 isku paljastuu ja vihollinen pääsee pakoon, vanki eliminoidaan. Tilannearvio ja mahdollisen jäljityksen käynnistäminen

o Case 4 isku paljastuu ja vihollinen pääsee pakoon, vanki jätetään iskupaikalle.

Tilannearvio ja mahdollisen jäljityksen käynnistäminen

o Case 5 iskupaikka on tyhjä

Osaston on valmistauduttava irtautumaan ja evakuoimaan vapautettu virkamies ajoneuvoin heti tehtävän suoritettuaan lähtötasalle, jossa nopea palaute ja varusteiden palautus. Mikäli osastolla on käytössä Pasi, voi sitä hyödyntää tehtäväalueelle siirtymiseen ja mahdollisuuksien mukaan EVAK ajoneuvona. Ryhmänjohtaja pyytää tukipyyntönä, mikäli katsoo aiheelliseksi. Ei tarjota automaattisesti vaihtoehtona.

Tehtävä käynnistyy käskynantopisteessä, jossa osasto ilmoittautuu viranomaiselle, josta saavat käskyn ja aikamääreen tehtävän suorittamiseen. Tämän jälkeen osasto varustautuu värikuula-asein, suunnittelee ja toteuttaa tehtävän annettujen tiedustelutietojen perusteella. Tehtävänmukainen toiminta käynnistyy käskynantopisteeltä lähdettäessä.

Toteutunut toiminta: Tehtävä oli lopulta äärimmäisen haastava, eikä kumpikaan osasto tästä johtuen saanut onnistunutta suoritusta aikaiseksi. Ruskealla osastolla suunnittelu ja tehtävän aloitus oli onnistunut, ryhmän sisäinen tehtävänjako oli selkeä ja VOKS-profiilin mukaisesti ensin käskytettiin ja tuli avattiin oikeassa vaiheessa. Vihreän osaston osalta suunnitelma oli hieman vajaampi, tehtävä kuitenkin aloitettiin ajallaan ja aloitus oli toimiva käskytyksineen ja oikean toiminnan eleet olivat ilmoilla. Valitettavasti tehtävä, maalitoiminta ja välineet aiheuttivat pientä epärealistisuutta tehtävän suorittamisen osalta.

T7 SIMOT eli pioneeritehtävä

S(eis), I(lmoita), M(erkitse), O(pasta) ja T(ehtävä).

Toteutunut toiminta: Tämäkin tehtävä oli haastava. Osasto Ruskean suorittava ryhmä oli liian pieni, osaaminen/koulutustaso oli liian alhaisella tasolla, minkä johdosta toiminta oli epäjohdonmukaista ja tehtävä jouduttiin lopulta suorittamaan tehtävävastaavien avustuksella. Osasto Vihreän ryhmä suoriutui tehtävästä paremmin, toiminnan aloitus oli tilanteenmukaista ja tehtävän suorittaminen (eristys, evakuointi ja raivaus) onnistui hyvin vaatien vain vähäistä avustamista. Osasto Vihreällä tosin eteneminen ja miinojen käsittelyä oli vaarallista sekä uhkarohkeaa.

T8 Johtolan tiedustelu

Osastolle käsketään laajentaa tiedustelu toiselle puolella toiminta-aluetta ja Johtolaan, koska yön aikana saatu tiedustelutietoa, että Johtolan alueella on ollut paljon liikennettä ja toimintaa.

Osastot jatkavat alueen tiedustelua ja hallintaa samalla, kun suorittavat erillistehtäviä. Painopiste tiedustelun ja maalitoiminnan osalta Johtolan tkk, jossa toimintaa, mikä osoittaa siirtoa/huollollista kuljetusta kohti Juurikkoa.

Toteutunut toiminta: Kumpikaan osasto ei löytänyt maalikohteeksi naamioitua taloa, joten tehtävä oli sinällään epäonnistunut. Osastojen aiemmista säädöistä johtuen vahvuudesta oli tosin suurempi osa varattuna eri tehtäviin kuin oli suunniteltu, joten siinäkin on yksi syy, miksi tähän tehtävään ei saatu kunnollista suoritusta.

T9 Juurikon tiedustelu

Osastolle käsketään ylemmän johtoportaan antaman tiedustelutiedon (Drone) perusteella tiedustella Juurikon TKK. Keltainen osasto K suorittaa alueella kevyttä vartiointia, koska se on onnistunut salaamaan oman toimintansa Juurikossa, eikä uhka-arvioiden mukaan suurta riskiä ole. Siispä Osasto K:n noin ryhmän vahvuinen osa valmistelee kaikessa rauhassa KarPr:n suuntautuvaa iskua.

Toteutunut toiminta: Kummallakaan osastolla ei tehtävä onnistunut toivotulla tavalla, eikä selkeää havaintoa Juurikon alueella sijainneesta keltaisen tukikohdasta saatu. Harjoituksen johto tuki osastojen tiedustelua Drone-tiedustelulla ja näin seuraavan tehtävän suunnittelu saatiin oikealle raiteelle.

Dronen tiedustelukuvaa:
https://www.dropbox.com/s/e8ke2ktyioqt5cn/LeiriL%C3%A4np%C3%B6.mp4?dl=0

Lähde: PVTO2017, Projekti 3.1 Verkostoituminen arjen ratkaisuilla / VTT

T10 Juurikko koottu isku

Osastolle käsketään ylemmän johtoportaan antaman tiedustelutiedon (Drone) ja omien havaintojen perusteella valmistella kiinniottotehtävä Juurikon tkk:oon. Keltainen osasto K suorittaa alueella kevyttä vartiointia, koska se on onnistunut salaamaan oman toimintansa Juurikossa, eikä uhka-arvioiden mukaan suurta riskiä ole. Siispä Osasto K:n noin ryhmän vahvuinen osa valmistelee kaikessa rauhassa KarPr:n suuntautuvaa iskua.

Etelämpänä sijaitseva Keltaisen osasto L valmistautuu omalta osaltaan KarPr:n suuntautuvaan iskuun. Osasto L on suurempi kuin osasto K, jossa enimmäkseen ”esikuntaa” ja suojaus sille.

Toteutunut toiminta: Molemmilla osastoilla oli haasteita saada isku käyntiin epäsuoran tulen käytön jälkeen. Tältä osin suunnittelu ja toiminta oli vajavaista. Monilta osin toiminnasta puuttui perusasia ”Tuli ja Liike”. Tehtävä saatiin kuitenkin suoritettua ja tukikohta tarkastettua. Tämän jälkeen Drone-tuen ansiosta saatiin havainto pakenevista taistelijoista, jolloin saatiin osastot siirrettyä seuraavaan tehtävään. Tässä tosin oli molempien osastojen osalta haasteita saada porukka oikeaan paikkaan.

T11

Osasto saapuu käskettyyn yhteyspisteeseen ja saa tiedustelutietoja kiinniotettavan henkilön sijainnista ja liikkeistä. Toimivalle osastolle käsketään tehtävä, joka pitää sisällään henkilön kiinnioton ja kuljetuksen käskettyyn pisteeseen.

Osasto yllättää vihollisen partion ja suorittaa kiinnioton. Riippuen taistelussa saaduista vammoista henkilö saatetaan joutua kantamaan pois paikalta. Osasto irtautuu kiinniotettavan henkilön kanssa merkittyä/käskettyä reittiä pitkin ja kohtaa raivatun sirotemiinoitteen. Vihollisen vastaosasto häiritsee osaston liikettä hankalassa maastonkohdassa (äänikuvaus).

Toteutunut toiminta: Osastot suorittivat kiinnioton, jonka yhteydessä kiinniotettava henkilö haavoittui. Tämän jälkeen henkilö kuljetettiin esteradan läpi paareilla tai muilla tilapäisvälineillä. Esteradan jälkeen osastot siirtyivät kelloa vastaan varuskunnan portille. Toiminta osastoilla oli melko saman tasoista, joskin Ruskean toiminta oli hieman parempaa ja heillä oli käsketty varustus (paarit) mukana. Ruskea suoritti myös aikatehtävän nopeammin.

T12

Osastolle käsketään tiedustella kohde, selvittää alueella olevien henkilöiden MLST.  Alueella on ryhmän vahvuinen porukka, jolla on dronet. Lennättävät droneja, paistavat makkaraa ym.  ajan kuluttamista. Osa porukasta voi käydä ajamassa jonkun pienen lenkin ja tulla takaisin paikalle. Ei mitään viitteitä aseista. Odotettu toiminta on osastojen tiedustelu siten, että maalihenkilöt eivät saa havaintoja tiedustelua tekevistä joukoista.

Toteutunut toiminta: Järjestäjä peruutti tehtävän aikataulusyistä eikä sitä käsketty osastoille. Tehtävää ei siis suoritettu.

Palkitut

Palkittavat                                   Ruskea                              Vihreä

Viesti                                            Heikki Martikainen        Henri Peltola

Johtaminen                                Taneli Ripatti                   Santeri Alkio

Partio                                           Tero Savolainen              Joonas Paananen

Viesti                                           Ryhmän/partion viestimies. Viesti kulkenut OJOP:aan esimerkillisesti.

Johtaminen   Ryhmän/partion johtaja, jonka johtosuoritus ollut harjoituksen aikana esimerkillistä.

Partio                                           Partio, jonka toiminta ollut harjoituksen ajan esimerkillistä.

Järjestävän organisaation puolelta esimerkillinen toiminta:

Viesti                      Vilho Mäkelä

Huolto                   Anu Korhonen

Kuljetus                 Aarni Brax

TIKE                      Heipa Björklund

Tekniikan testaaminen Pahkiksella

Pahkiksen perinteiseen on aina kuulunut uusien asioiden ja tekniikoiden testaaminen niin varusteiden, kuten Kösäkkö- teltta tai PEPA -laavu. Varsinkin viestikalusto on ollut sissien kokeilujen ytimessä. Siviilimaailmasta löytää toimintaa tukevia ratkaisuja, koska leimattua vihreää kalustoa ei kuitenkaan riitä kaikille joukolle. Sissit ovat suunnitelleet ja toteuttaneet LA -taajuuksille oman Cobra Ojopa -antennin, suuntimaheittoantennin partiokäyttöön ja LA -taajuuksille sopivan suuntimalaitteen, toteuttaneet oman SissiParsan VHF taajuuksille tai vaikkapa ottaneet partiolle Trakkerit (paikkatieto) ensin testaten ja nyt myös viime vuodesta alkaen osaksi operatiivista johtamista muutamia mainitakseni.

Tänä vuonna  yhteistyössä PVTUTKL laitoksen ARKI -projektin kanssa Pahkiksella testattiin Arjen välineiden, siis kännykkä/tabletti/kannettava -alustoilla toimivia ratkaisuja johtamisen tukena. Tästä tarkemmin oheisessa ARKI artikkelissa.

Lähde: Stadin Sissien Sissisanomat 3/2018

Jaa uutinen: