02/2019 pääkirjoitus

Padasjoen käyttösopimus allekirjoitettiin

Padasjoen koulutuskeskuksen ampumaratojen käyttösopimus Panssariprikaatin kanssa allekirjoitettiin 12.3.2019. Maanpuolustusjärjestöjen puolesta käyttösopimuksen allekirjoittivat RUL:n puheenjohtaja Mikko Halkilahti ja RES:n puheenjohtaja Ilpo Pohjola. PSPR:n puolesta allekirjoittajana toimi prikaatin komentaja, eversti Kari Nisula.

Uusittu käyttösopimus turvaa reserviläisten ammunnat jatkossakin uusituilla Padasjoen koulutuskeskuksen ampumaradoilla.

RUL ja RES muodostavat yhdessä muiden aluetta käyttävien järjestöjen kanssa kevään aikana työryhmän suunnittelemaan Padasjoen koulutuskeskuksen käyttöä ja kehittämistä. Tavoitteena on valmistaa pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma alueelle.

Puolustusvoimien ja järjestöjen käytännön yhteistyötä

Puolustusministeriö luovutti helmikuussa 1996 korvauksetta maanpuolustusjärjestöjen käyttöön koulutus- ja harjoitusalueen Taruksen alueelta Padasjoelta. Alueella on puolustusvoimien 150 m:n ampumarata ja siellä on myös Padasjoen Riistanhoitoyhdistyksen hirvirata sekä Padasjoen reserviläisyhdistysten pistoolirata ja sovelletun reserviläisammunnan rata. Alueen ampumaradat on kunnostettu vuosina 2017 – 2018. Yhteistyö puolustusvoimien, riistanhoitoyhdistyksen ja maanpuolustusjärjestöjen kesken on koko ajan sujunut saumattomasti.

Alueelle on pystytetty kaksi majoitusparakkia, yksi varastoparakki ja kaksi saunaa. Parakeissa on yhteensä noin 40 hengen majoitustilat, luokka- ja ruokailutila sekä keittiö- ja kuivaustilat. Alueen rakennuskantaan tarvitaan merkittäviä kunnostustoimia lähivuosina ja tämä on työnsä aloittavan työryhmän

Maastotoimintaa varten on varastoparakissa sissitelttoja, ahkioita, louevaatteita, metsäsuksia, lämpöastioita jne. Alueella voidaan järjestää ampumatoimintaa, suunnistusta, maastotoimintaa ja erilaista koulutusta kuten esim. MPK:n kursseja. Maanpuolustusjärjestöt käyttivät koulutuskeskusta vuosittain 35 – 40 viikonloppuna. Vapaaehtoisten järjestöjen osalta Padasjoen koulutuskeskuksen varaukset hoidetaan Suomen Reserviupseeriliiton toimistossa.

Teksti: Janne Kosonen

 

Jaa uutinen: