03/2019 uutiset

Nuorten upseerien toimintakyselyn tuloksia

Helsingin Reserviupseeripiirin nuorten upseerien toimikunta on käynnistetty vuonna 2013. Toimikunta aloitti työnsä tilannekuvan rakentamisella, jonka tueksi tehtiin nuorille upseereille suunnattu toimintakysely. Kysely on sittemmin uusittu aina kahden vuoden välein, viimeksi keväällä 2019. Kysely lähetettiin sähköpostitse vajaalle tuhannelle alle 30-vuotiaalle piirin jäsenelle. Vastauksia saatiin yli sata.

Vastauksia saatiin peräti 19 kerhosta, kun kyselyn tekemisen aikaan piirissä oli 23 kerhoa. Huomattavaa on, että useampi vastaaja ilmoitti, että ei tiedä mihin kerhoon kuuluu.

Vastaajista 37 % kertoi, ettei ole ikinä osallistunut reserviläistoimintaan. Suunnilleen sama osuus vastaajista oli syntynyt 1997 tai 1998 eli oli vain hieman yli 20-vuotiaita. Tulos tukee aikaisempaa havaintoa siitä, että olisi tärkeää saada uudet jäsenet heti mukaan toimintaan. Tässä on kerhojen nuorisoupseereilla keskeinen rooli. Toisaalta 29 % oli osallistunut viimeisen kuukauden aikana ja vielä 24 % viimeisen vuoden aikana.

Vastaajista vajaa puolet ei ollut ikinä osallistunut MPK:n toimintaan, loput ainakin joskus. Viimeisen vuoden aikana MPK:n toiminnassa oli mukana ollut 24 % vastaajista.

Viimeisen vuoden aikana oli puolustusvoimien kertausharjoituksiin tai vapaaehtoisiin harjoituksiin osallistunut 37 % vastaajista. Luku on ilahduttava, sillä vuoden 2013 kyselyssä vastaava luku oli vain 17 %.

Kiinnostavimpien toimintamuotojen osalta tulokset noudattelivat aiempien vuosien kaavaa. Eniten ääniä saivat ammunta, kertausharjoitusvuorokaudet ja johtamiskoulutus. Myös jotokset, sodanajan sijoitukseen vaikuttaminen ja kenttäkelpoisuuden ylläpito olivat suosittuja.

Sähköpostia piti mielekkäimpänä tietolähteenä 91 % vastaajista. Tulokseen saattaa toki vaikuttaa, että kysely lähetettiin nimenomaan sähköpostilla. Vastaajista 84 ilmoitti saavansa tällä hetkellä riittävästi tietoa reserviupseeritoiminnasta, eri mieltä oli 25 vastaajaa. Kysely tehdään seuraavan kerran keväällä 2021.

“Sillä, että kerhon nuorisoupseeri tai puheenjohtaja ottaa uuteen jäseneen yhteyttä heti liittymisvaiheessa, tuntuu olevan erittäin suuri merkitys”, kommentoi nuorten upseerien toimikunnan puheenjohtaja Axi Holmström.

Otteita avoimista palautteista:

 

    • Paljon tapahtuu ja infoa niistä saa sopivasti eri kanavista, mutta oma aika ei riitä hirveän aktiiviseen osallistumiseen. Parasta on ei-muodolliset tapahtumat, joihin on helppo tulla mukaan ilman sen enempää sitoutumista, mm. ammunta ja vapaamuotoinen yhdessä olo…

 

    • Enemmän yhteistoimintaa pv:n harjoitusten kanssa. Esim maaliosasto tai muu vastaava ja samassa yhteydessä koulutusta aiheeseen liittyen.

 

    • En ole ollut viimeaikoina kyllin aktiivinen, jotta voisin tähän juurikaan kommentoida. Ehkä voisi olla jotain yhden illan tapahtumia keskeisellä paikalla, jossa olisi ruokaakin tarjolla. Ei haittaa vaikka maksaisi esim. 10 euroa. Olisi helpompi osallistua, kun nyt tuntuu aika korkealta kynnys osallistua vielä tähänkin toimintaan. Ehkä joskus osuisi silmään, kun kuitenkin kuukausittain sähköposteja saan ja joskus silmäilen läpikin.

 

    • Porkkanaa hyvistä (virallisista) kuntotesteistä. Esim osallistuminen arvontaa, etuoikeus jollekin MPK-kurssille, parhaille kuntoilioille ilmaiset patruunat rata-ammunnassa..

Jaa uutinen: