03/2018 uutiset

Nuorisoupseerien tapaaminen

Helsingin Reserviupseeripiirin nuorten upseerien toimikunta järjesti piirin kerhojen nuorisoupseereille tapaamisen Töölössä tiistaina 8.5. Illan tavoitteena oli verkostoitua yli kerhorajojen ja tutustuttaa nuorten upseerien toimikuntaa ja kerhojen nuorisoupseereja toisiinsa. Moni nuorisoupseereista toki toimiikin myös toimikunnan jäsenenä. Enemmistössä Helsingin Reserviupseeripiirin kerhoista on nimetty nuorisoupseeri. Tilaisuuteen osallistui toistakymmentä nuorta jäsentä.

Alkuun järjestettiin ammunnat, minkä jälkeen keskusteltiin nuorisoupseerin toimenkuvasta ja haasteista. Illan aikana käsiteltiin konkreettisesti, miten kerhon nuorisoupseeri voi saada tukea sekä toimikunnalta että muilta kerhoilta. Yhteinen haaste kerhoissa tuntui olevan, että osallistujia tilaisuuksiin on usein vaikea saada riittävästi. Ratkaisuksi esitettiin kerhojen välinen yhteistyö. Jatkossa kynnys järjestää yhteisiä tilaisuuksia muiden kerhojen kanssa onkin selvästi matalampi, kun nuorisoupseerit tuntevat toisensa paremmin. Vastaaville tutustumisilloille on piirissä selvästi kysyntää, ja niitä tullaan varmasti toteuttamaan jatkossakin.

Jaa uutinen: