06/2019 uutiset

Nils-Olof ”Olle” Skogman 1946 – 2019

Ystävän poistuminen keskuudestamme tulee aina yllättäen. Kunniapuheenjohtajamme Olle Skogman menehtyi sairauden murtamana 5.9.2019. Olle toimi yhdistyksessämme aktiivijäsenenä runsaan 50 – vuoden ajan. Varusmiespalvelun hän suoritti Turun laivastoasemalla Pansiossa 1967 – 67. Yhdistyksemme puheenjohtajana hän toimi 1977 – 80 ja sen myötä vuosien ajan myös Helsingin reserviläispiirin hallituksen jäsenenä.

Olle oli perusteellisesti merihenkinen ja antoi vahvan ja laajan panoksensa yhdistystoimintaan ja merihenkiseen reserviläistoimintaan. Hän oli herrasmies ja edusti sitä ikäpolvea, joka arvosti ja otti huomioon edellisen ikäpolven, sodan käyneiden veteraanien olemassa olon ja heidän panoksensa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäjinä. Hän osasi osaltaan ottaa vastaan vanhemmilta tulevat näkemykset painopisteiden siirtymisestä omaan aikakauteensa, nuoremmille jäsenille siirtäen.

Ollen kiinnostus mereen alkoi jo nuorena meripartiolaistoiminnasta. Yksi paikka missä hän pääsi nauttimaan meren läheisyydestä vuosikymmenten ajan, oli perheen rakas kesäpaikka Inkoon Barösundissa.

Olle Skogman kutsuttiin Helsingin merireserviläisten kunniapuheenjohtajaksi 2011. Hänet ylennettiin pursimieheksi Itsenäisyyspäivänä 1998, samaan aikaan ystävänsä ja edeltäjänsä, myös puheenjohtajana toimineen Pentti Aarron kanssa

Yleensä ”maanhiljaiset” rakentavat maan ja saavat paljon aikaan, tekemättä siitä suurta numeroa.

Merireserviläiset, ystävät kiittää ja kunnioittaa.

Mauri Anholt

Jaa uutinen: