03/2019 uutiset

Museo Militarian uusi näyttely

 

Museo Militariassa avautuva näyttely kertoo kaatuneiden huollosta ja sotilaspapiston työstä talvi- ja jatkosodassa sekä kaatuneiden omaisten kokemuksista

 

Perheen isä lähdössä kotoa viimeisen kerran. Kuva: Pekka Reijon kokoelmat.

Hämeenlinnalaisen Museo Militarian Menetys ja muisto -näyttely kertoo suomalaisen sotilaan ja hänen läheistensä tarinan näkökulmasta, jota museonäyttelyissä ei ole aiemmin nähty. Näyttely avautuu yleisölle kaatuneiden muistopäivänä 19.5.2019, jolloin Museo Militariassa järjestetään avoin yleisötilaisuus klo 13.00.

Suomen sodissa 1939-1945 kuoli yli 90 000 sotilasta. Suomi oli ainoa toiseen maailmansotaan osallistunut maa, joka pyrki suunnitelmallisesti saamaan kaatuneet sotilaansa kotiseudun hautoihin. Tietoisuus kotiin pääsystä antoi sotilaille rohkeutta vaikeissa tilanteissa. Sankarihautajaisia vietettiin sotien aikana joka pitäjässä.

Sodan väkivallan ja tuskien keskellä sotilaspapit pyrkivät pitämään yllä toivoa ja uskoa. Uskonto tarjosi rauhaa ja lievitti pelkoa ja kärsimystä. Toisaalta yhteisöllinen suru toimi isänmaallisen hengen vahvistajana varsinkin talvisodan aikana. Sotien jälkeen jäljelle jäi kaipaus, joka monissa perheissä ulottuu nykypäivään asti. Sodissa kaatuneita ja kadonneita kaivataan ja muistetaan edelleen, ja työ rajan taakse jääneiden sankarivainajien tuomiseksi kotimaan multiin jatkuu.

Kaatuneiden evakuointikeskuksen toimintaa Kollaalla vuonna 1941. Kuva: SA-kuva.

Menetys ja muisto -näyttely on toistaiseksi suurin Museo Militarian tuottama vaihtuva näyttely. Aihevalintaan vaikutti se, ettei aihepiiriä ole aiemmin käsitelty yhtä kattavasti museonäyttelyissä. Vaikean ja herkän aiheen esille nostaminen on samalla Museo Militarian panos talvisodan 80-vuotismuistovuoden viettoon. Sotilaspappien työ, sotilaiden suhtautuminen uskontoon ja kuolemaan, aseveljien kaatumiset, pelkotilat sekä taistelut esitetään näyttelyssä arkistolähteiden ja muistelmien valossa. Sotaorpojen tarinat avaavat museokävijälle näkymän sodan jälkeiseen elämään ilman isää.

Näyttelyhanke on tuottanut uudenlaista yhteistyötä Museo Militarian sekä eri organisaatioiden ja järjestöjen välille. Hämeenlinnan Teatteri on tukenut museota teknisten ratkaisujen ja tehosteiden tuotannossa. Kaatuneiden muistoa vaalivat järjestöt osallistuivat sisällön ideointiin. Esine- ja valokuvalainoja on saatu useilta museoilta ja yksityishenkilöiltä. Näyttelyn rahoittavat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö ja Sotavahinkosäätiö.

Näyttelyn kaikille avoimet avajaiset pidetään kaatuneiden muistopäivänä su 19.5.2019 klo 13.00 Museo Militarian Tykkihallissa. Hämeenlinnan Mieskuoron Seniorit esiintyy johtajanaan Erkki Alanen, ja VTT Ilona Pajari puhuu väitöstutkimukseensa perustuen suomalaisesta sankarikuolemasta talvi- ja jatkosodassa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, kesto noin 45 minuuttia. Menetys ja muisto -näyttelyssä voi avautumispäivänä vierailla alennettuun hintaan (pääsylippu 5 €/aikuinen, normaali 8 €/aikuinen).

Menetys ja muisto -näyttelyn juliste.

Jaa uutinen: