04/2020 uutiset

Museo Militarian ja Panssarimuseon lukutaitohankkeelle Museoviraston innovatiivisten hankkeiden avustus

 

Museovirasto on myöntänyt Museo Militarialle hankekumppaneineen 24 000 € avustuksen Monilukutaitoa museoista -hankkeen toteuttamiseen. Syksyllä 2020 alkavan hankkeen toteuttavat Museo Militaria ja Panssarimuseo kotipaikkakuntiensa opetustoimien ja valtakunnallisen Lukukeskuksen kanssa.

Hankkeessa Museo Militarian ja Panssarimuseon kokoelmia ja oppimisympäristöjä käytetään lasten ja nuorten lukuinnon ja lukutaidon edistämiseen. Hankeavustuksella tuotetaan ja pilotoidaan joukko opetussuunnitelman mukaisia työtapoja, jotka kehittävät peruskoululaisten kykyä tulkita, tuottaa ja arvottaa erilaisia tekstejä ja viestejä. Museoiden esineitä, valokuvia, arkistoaineistoja, näyttelyitä ja tiloja käytetään monipuolisesti oppimisen apuna. Hankkeessa ei opeteta sotahistoriaa, vaan tarkoituksena on edistää lukutaitoa uudenlaisessa ympäristössä uusin aineistoin. Työtavoissa hyödynnetään myös tarinallisuutta ja pelillisyyttä.

Hankkeen lähtökohtana on ollut Museo Militarian ja Panssarimuseon henkilöstön havainto, että sotilasmuseoiden aihealueet ja ympäristöt kiinnostavat myös sellaisia oppijoita, joiden voi olla vaikea keskittyä ja innostua tavanomaisista oppimisympäristöistä ja aineistoista.

”Olemme innoissamme päästessämme toteuttamaan lukutaitohanketta. Teimme jo valmisteluvaiheessa yhteistyötä opetustoimen kanssa, ja monilukutaidon tutor-opettajat auttoivat meitä kehittämään hankeideaa. Lukutaitohanke sopii mielestämme hyvin sotilasmuseoille. Asevelvollisuusarmeijalla on aina ollut myös kansansivistyksellinen ja kasvatuksellinen rooli, ja hanke vaalii osaltaan tätä perinnettä,” toteaa Museo Militarian museonjohtaja Miia-Leena Tiili.

Museo Militaria Hämeenlinnassa ja Panssarimuseo Hattulassa ovat ammatillisesti hoidettuja Sotamuseon yhteistyömuseoita. Molemmat museot ovat kesällä avoinna päivittäin (suljettuina 19.6.). Lisätietoa: www.museomilitaria.fi ja www.panssarimuseo.fi

Jaa uutinen: