2022-06

MPK:n Varautumiskoulutus – kansalaistaitoja ja varautumista poikkeusoloihin

MPK:n koulutustarjontaan kuuluu, kuten monet jo tietävätkin, sotilaallisia valmiuksia palvelevien koulutuksien ja varusmiespalvelukseen perehdyttävän koulutuksen lisäksi myös kaikille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Tämä koulutus tunnetaan yleisesti nimellä VARTU-koulutus. Kursseilla opitaan esimerkiksi varautumaan erilaisiin arjen häiriöitilanteisiin ja toimimaan oikein onnettomuustilanteissa. Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen keskeisiä teemoja ovat muun muassa ensiaputaidot, maastotaidot, vesillä liikkuminen, itsepuolustus ja etsintä. Koulutuksen avulla pyritään lisäämään ihmisten turvallisuustietoisuutta ja -valmiuksia kohdata vaikkapa erilaisia arjen häiriötilanteita.

MPK:n kokonaisturvallisuuskoulutuksen tavoite on yhteisöjen ja henkilökohtaisen turvallisuuden tunteen ylläpito ja kehittäminen koulutuksen avulla. Kouluttamalla yksilön arjen selviytymistaitoja ja tietoja voidaan vähentää osallistujien omaa sekä heidän lähiyhteisöjensä epävarmuuden tunnetta. Koulutuksella voidaan edistää kokonaisvaltaista toimintakykyä ja osallisuutta sekä arjessa, arjen häiriötilanteissa sekä mahdollisissa poikkeusoloissa. Koulutuksella on mahdollista tukea myös kuntien ja viranomaisten toimintaa

Kuten muutkin MPK:n kurssit jaetaan myös varautumisturvallisuuden kurssit perus-, jatko ja erikoistason kursseihin. Perustasolla hankitaan perustiedot, -taidot ja -valmiudet. Jatkotasolla niitä syvennetään ja sovelletaan omassa toimintaympäristössä. Erikoistasolla perehdytään aiheeseen valtakunnallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta tai harjoitellaan vaativissa olosuhteissa. Osa koulutuksista tukee Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten työtä, vaikka ei ole varsinaista sotilaallista koulutusta.

VARTU-koulutuksella parannetaan yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuusosaamista ja resilienssiä. Koulutuksen painopiste on Kotiseutuharjoituksissa sidosryhmien kanssa. Koulutustarjontaa kehitetään yhteistyössä verkostokumppaneiden kanssa.

MPK:n koulutustarjonta varautumisturvallisuuden osalta

Yksilön ja kansalaisen varautumis- ja turvallisuustaidot
MPK:n sääntöjen mukainen yksilön osaamista palveleva varautumis- ja turvallisuuskoulutus. Esimerkkeinä maastotaitokurssit, itsepuolustus ja kriisitilannekurssit

Viranomaisia tukeva koulutus
Poliisin, rajan, tullin, pelastusviranomaisten, sosiaali- ja terveysalan keskusvirastojen ym. valtakunnallisesti johdettujen viranomaisten tavoitteiden tukeminen vapaaehtoisille tarkoitetulla koulutuksella. Esimerkkeinä säteilymittausjoukkuekurssit ja kalliosuojakoulutus

Kaupunkeja ja kuntia tukeva koulutus
Kaupunkien ja kuntien viranomaisten ja luottamushenkilöstön tavoitteiden tukeminen vapaaehtoisille tarkoitetulla koulutuksella Esimerkkinä alueellisten valmiuskeskusten koulutus (AVAK)

Yhdistyslain mukainen ampumatoiminta
Tämä koulutusala sisältää muun kuin SOTVA-ampumaohjelmiston mukainen yhdistyslain mukainen ampumatoiminta. Sisältää jäsenjärjestöjen lajisääntöjen mukaiset ammunnat, kuten SRA:n.

Teksti: Tuomas Hauvala MPK ESMPP
Kuva: Tommy Koponen MPK

Jaa uutinen: