02/2019 uutiset

Maanpuolustusmies ja veteraanityön tekijä ja tukija Jaakko Valve täyttää 80 vuotta

Jaakko Valve on syntynyt Helsingissä 27.4.1939. Sotavuodet 1939 – 1945 olivat kohtalokkaita pienelle Jaakko-pojalle. Hän menetti äitinsä kaksi päivää talvisodan päättymisen jälkeen 15.3.1940. Sitä ennen oli jo pikkuveli kuollut päivän ikäisenä 27.2. Myös Jaakon isä koki kohtalonsa sota-aikana. Hän oli mukana jatkosodassa muun muassa Karjalan Kannaksella, mutta kun hän oli konemestari, sai hän kesken sodankäynnin paikan laivaan. Suomea huollettiin silloin meritse. Myös tämä Jaakon isän laiva osallistui Suomen huoltotyöhön.  Norjaan suuntautuneen matkan jälkeen saatiin kuulla suru-uutinen: kolme merimiestä oli kuollut myrkytyksen uhrina Rauman satamassa 11.10.1943. Yksi niistä oli Jaakon isä. Näin Jaakosta tuli sota-aikana täysorpo. Elämä jatkui sitten sukulaisten luona, välillä lastenkodissa ja lopuksi kasvatuskodissa.

Jaakko Valve kävi pääosan kouluistaan Tampereella. Hän pääsi ylioppilaaksi Tampereen Klassillisesta Lyseosta vuonna 1960. Asevelvollisuutensa hän suoritti Lahdessa Hämeen Ratsujääkäripataljoonassa 1961-1962. Hän suoritti asepalveluksena tunnollisesti ja hänet ylennettiin reservin vänrikiksi. Heti armeijasta päästyään alkuvuonna 1962 hän liittyi Messukylän Reserviupseerikerhoon ja toimi monta vuotta kerhon hallituksen sihteerinä. Samana vuonna hän aloitti opinnot Tampereen Yliopistossa ja valmistui sieltä yhteiskuntatieteiden maisteriksi 1967.

Valmistumisen jälkeen oli vuorossa työn etsiminen. Sitä ei tahtonut löytyä Tampereelta, niinpä hänen ensimmäinen työpaikkansa oli Hämeenkyrön sairausvakuutustoimistossa ja tehtävinä olivat apulaistoimistosihteerin työt. Työtä haettiin myös muualta. Niinpä töitä löytyikin Helsingin Puhelinyhdistyksestä. Jaakko Valve palkattiin sinne työhönottajaksi vuonna 1968. Samana vuonna Jaakko Valve solmi avioliiton nykyisen vaimonsa Eeva-Leenan kanssa, ja he muuttivat Tampereelta Helsinkiin yhteiseen kotiin: Eeva-Leena opettamaan ruotsia ja saksaa Helsingin Kaksoisyhteislyseon oppilaille ja Jaakko ottamaan ihmisiä työhön Helsingin Puhelinyhdistykseen. Oli päästy elämän alkuun ja Helsinkiin.

Asunnoista oli 1960-luvun lopussa kova pula ja vuokrat korkeita, niinpä Valveen pariskunta säästi ja otti vuonna 1970 lainaa ja osti itselleen asunnon Siltamäestä. Alun pitäen heidän piti asua Siltamäessä pari-kolme vuotta ja sitten muuttaa muualle, mutta pojan, Mikon synnyttyä haaveet jäivät. He jäivät aloilleen varsinkin, kun he saivat hyvät naapurit Thyra ja Holger Markelinin, jotka hoitivat Mikko-poikaa pitkälle kouluvuosiin asti. Nyt Valveet ovat asuneet Siltamäessä yhtäjaksoisesti 49 vuotta ja Helsingissä yli 50 vuotta.

Jaakko Valve työskenteli lähes parikymmentä vuotta erilaisissa henkilöstöhallinnon tehtävissä: henkilöstöpäällikkönä ja hallintopäällikkönä suurissa kotimaisissa teollisuus- ja palveluyrityksissä ja saman verran valtakunnallisissa edunvalvontajärjestöissä, joista viimeisimmässä Suomen Sotaveteraaniliitossa vuodet 1994-2004 toiminnanjohtajana. Jaakko Valve jäi eläkkeelle keväällä 2004, jolloin hänet valittiin Sotavahinkosäätiön hallitukseen. Sotavahinkosäätiön hallituksen jäsenenä hän on toiminut nyt 15 vuotta ja tästä ajasta 10 vuotta varapuheenjohtajana.

Työn ohessa Jaakko Valve harrasti kaiken aikaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Hän liittyi 1962  Messukylän Reserviupseerit-yhdistykseen, joka on Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistys.  Hän toimi yhdistyksen sihteerinä usean vuoden ajan. Muutettuaan Helsinkiin hän siirtyi Pohjois-Helsingin Reserviupseerien jäseneksi. Jaakko Valve toimi kaikissa Pohjois-Helsingin Reserviupseerien osoittamissa tehtävissä. Valve kutsuttiin Pohjois-Helsingin Reserviupseerien kunniajäseneksi 2011. Vuonna 1985 hän liittyi Ratsumieskiltaan, joka on Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenkilta. Tämän lisäksi hän liittyi jäseneksi Hakkapeliittayhdistykseen, jonka puheenjohtajana hän toimi vuodet 2003-2011. Paikallisen kiltatyön lisäksi hän toimi Maanpuolustuskiltojen liiton valtuuston jäsenenä 18 vuotta, josta valtuuston varapuheenjohtajana 11 vuotta. Hän on Hakkapeliittayhdistyksen kunniajäsen vuodesta 2016 alkaen.  Jaakko Valve sai reservissä oloaikanaan kutsun useisiin kertausharjoituksiin. Hänelle kertyi kertauspäiviä kaikkiaan yli 100, joiden perusteella hänet ylennettiin reservin majuriksi vuonna 1992.

Sotavahinkosäätiön aikana hän on ollut mukana päättämässä tuesta sotiemme veteraaneille. Tämä tuki aloitettiin vuosituhannen vaihteessa. Noin 13 000 sotiemme vähävaraista veteraania on saanut tähän päivään mennessä tukea Sotavahinkosäätiöltä yhteensä noin 3.5 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 aloitettiin Sotavahinkosäätiössä vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukeminen myöntämällä neljälle maanpuolustusjärjestölle: Kadettikunnalle, Suomen Reserviupseeriliitolle, Reserviläisliitolle ja Maanpuolustuskiltojen liitolle kullekin 10 000 euroa vuodessa. Tukityö on jatkunut tähän päivään saakka. Nykyään mukana ovat myös MPK ja Naisten Valmiusliitto ry. Järjestöt esittävät säätiölle, miten heille myönnetty vuosittainen tuki jaetaan eri hankkeisiin ja mahdollisiin muihin tunnustuspalkintoihin. Sotavahinkosäätiö on myöntänyt tätä vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukea nyt noin 500 000 euron edestä.

Jaakko Valve on jatkanut vielä eläkkeellä ollessaankin veteraanityötä ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä päättämällä ja ohjaamalla Sotavahinkosäätiön varoja näihin tarkoituksiin. Hänelle on myönnetty useita koti- ja ulkomaisia kunniamerkkejä, joista arvokkain on 3. luokan Vapaudenristi.

Jaa uutinen: