2022-02

Lottaperinteen vaalimista Keski-Uudellamaalla


Kun oman lottaperinneyhdistyksen perustamista Keski-Uudellemaalle suunniteltiin vuonna 2016, oli tavoitteena tukea Lottamuseon toimintaa ja vaalia menneiden sukupolvien jättämää arvokasta perintöä, lottahistoriaan tutustumista ja lottaperinteestä kertomista tuleville sukupolville yhdistystoiminnan muodossa. Yhdistys poikkeaa muista lottaperinneyhdistyksistä toimimalla museon ystävien tapaan tukemalla Lottamuseon toimintaa eri yhteyksissä, joka onkin muotoutunut merkittäväksi osaksi yhdistyksen toimintaa.

Lottamuseon Lottaperinneyhdistys pitää esillä lottien panosta isänmaamme hyväksi niin sotien kuin rauhan aikana ja nostaa esiin naisten tekemän työn niin vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä kuin kansakunnan jälleenrakentamisessa sotien jälkeen.

Lottamuseon Lottaperinneyhdistys ry:n perustamiskokous oli 13.4.2016 ja paikalla oli noin 20 asiasta kiinnostunutta henkilöä. Tänä päivänä yhdistyksessä on reilut 130 jäsentä.
Yhdistykseemme kuuluu sekä naisia että miehiä.

Elina Rajaniemi edustaa yhdistyksen nuorempaa sukupolvea. Hän liittyi yhdistykseen vajaa vuosi sitten ja valittiin viime vuoden syyskuussa hallituksen varajäseneksi. Elina kertoo tulostaan mukaan Lottaperinneyhdistyksen toimintaan seuraavasti; Halusin liittyä Lottaperinneyhdistyksen jäseneksi, koska lotat ja heidän tekemänsä työ kiinnostavat minua paljon. Toiminta on ollut korkeatasoista ja monipuolista. Toimintaan on ollut helppo tulla mukaan ja vastaanotto on ollut lämmin. Jäsenyys on tuonut uusia, hienoja tuttavuuksia ja yhteyksiä henkilöihin, jotka ovat kiinnostuneet samoista asioista. Perinneyhdistyksen toimintaan osallistuminen on minulle tapa kunnioittaa edellisten sukupolvien tekemää työtä isänmaan hyväksi.

Yhdistys pyrkii aktivoimaan jäsenistöä ja toimintaansa kuukausittain pidettävillä jäsenkokoontumisilla, jotka sisältävät luentoja ja esityksiä eri aiheista. Luennon jälkeen on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella aiheesta. Lisäksi pyritään järjestämään erityyppisiä tutustumisia sodan ajan tapahtumista kertoviin näyttelyihin ja museoihin.


Pronssipatsas kuvaa lottaa odottamassa kuljetusta komennukselle, Lottamuseon puutarha

Yhdistyksellä on ollut toimintavuosiensa aikana korkeatasoisia asiantuntijaluennoitsijoita, esim. Simo Häyhä-luento, desantit jatkosodan aikana ja sotavainajien etsinnät. Lääkintälottien toimintaan tutustuimme Lottamuseon draamaopastuksella ”Sairasjunan matkassa”. Lottamuseolla on vieraillut Viron Naiskodukaitsen edustaja Kadi Kass kertomassa heidän toiminnastaan sekä yhteistyöstä Suomen Lottajärjestön kanssa.

Tänä keväänä toteutetaan seuraavat luennot: Lottaperinneliiton toimintaa, 72 tuntia – varautumissuositus kotitalouksille, työvelvollisuus 1939-1944.
Yhdistys järjestää jäsenilleen kesäkuussa retken Hangon Rintamamuseoon. Uutena perinteenä Lotan-päivänä 12.5. muistamme lottia ja laskemme kukat sodassa menehtyneen lotan Hilda Pajun haudalle Tuusulan sankarihautausmaalle sekä Lottamuseon Lotta-patsaalle.

Yhdistys tulee verkostoitumaan entistä enemmän muiden vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen kanssa. Yhdistys on liittynyt mukaan Naisten Valmiusliiton Uudenmaan Aluetoimikuntaan ja sen kautta kouluttamaan ja kouluttautumaan arjen turvallisuustaitoja sekä varautumista erilaisten kriisitilanteiden varalle.

Kuten muillakin yhdistyksillä, on myös Lottaperinneyhdistyksellä jouduttu perumaan tilaisuuksia koronapandemian aikana, mutta tavoitteena on tänä vuonna pystyä pitämään tilaisuudet suunnitellun ohjelman mukaan.

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano Hannele Lindstén (puh.joht.), Eliisa Jahnukainen, Leena Jäntti, Marjo Niinisalo, Kirsi Hoffren, Elina Rajaniemi ja Jouko Kaivonurmi. Yhdistyksen kotisivut osoitteessa https://www.lottamuseo.fi/perinnetoiminta , josta löytyy tapahtumatiedotteet. Yhdistyksen sähköpostiosoite on lottaperinneyhdistys@gmail.com .

Teksti ja kuvat: Lottamuseon Lottaperinneyhdistys ry

Jaa uutinen: