04/2020 uutiset

Kuntotestausta Leppävaarassa

MPK:n järjestämä kuntotestitilaisuus 6.8.2020 veti 18 testattavaa Leppävaaran urheilukentälle. Tämä oli ainakin Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin alueella suurimpia määriä, mitä testattavia on kerralla ollut. On huomioitava vielä se, että tämä oli täysin vapaaehtoinen tilaisuus, jota ei ollut kohdennettu millekään joukolle.

On siis hienoa, että kuntotietoisuus on nostanut reserviläisten ja kansalaisten keskuudessa päätään. MPK:n järjestämien testien kautta omasta fyysisestä suorituskyvystään on mahdollista saada käytännössä veloituksetta varsin kattava kuva. Osallistumisesta peritään tapaturmavakuutusta varten vain 5 euron osallistumismaksu.

Vuonna 2020 Puolustusvoimat on uudistanut kuntotestinormin, jota myös MPK käyttää. Kuntotestikokonaisuus on sinänsä sama kuin viime vuosina, sisältäen kestävyystestin ja lihaskuntotestin. Uudistus on luonut testauskokonaisuudesta nyt tasa-arvoisen ja yhteismitallisen. Enää suorituksia ei katsota eri taulukoista iän, sukupuolen tai sotilasammatin perusteella. Nyt on käytössä yksi yksinkertainen tapa laskea tulokset yhteen. Heikosta erinomaiseen määrittelyn sijaan suoritusta arvioidaan tehtäväkohtaisilla tavoitetasovaatimuksilla. Tavoitetason ylittäneille myönnetään yksi rinnasteinen kertausharjoitusvuorokausi. Tarkemmin normin kohdista kerrotaan lisaaliiketta.fi -sivulla.

Kestävyystestinä ymmärretään perinteisesti 12 minuutin juoksutesti, eli cooperin testi. Cooperin testi määrittää maksimaalisen hapenottokyvyn eli VO2max arvon, joka ilmoitetaan ml/kg/min. Vaihtoehtona cooperille on valittavissa myös vastaavan tuloksen antava 2000 metrin UKK-kävelytesti. MPK:n käytännön mukaisesti kaikki 45 vuotta täyttäneet suorittavat UKK-kävelytestin. Lihaskuntotestiin puolestaan kuuluu kolme osatestiä: vauhditon pituushyppy sekä 60 sekunnin aikana suoritettavat istumaannousut ja etunojapunnerrukset.

Osallistujat suoriutuivat hienosti eri testilajeista. Cooperin testissä juoksupituus vaihteli 1900 metristä 3090 metriin ja kolme henkilöä suoritti UKK-kävelytestin varsin vauhdikkaasti ja hyvällä sykkeellä läpi. On syytä ymmärtää, että kuntotesteillä mitataan jokaisen henkilökohtainen suoritustaso – se ei ole kilpailu. Korkeintaan jokainen kilpailee siinä omaa periksiantamistaan vastaan. Henki tapahtumassa olikin hyvä, ja toisia tsempattiin innokkaasti jaksamaan varsinkin sinnikkyyttä vaativan kestävyystestin aikana.

Etelä-Suomen alueella seuraava testausmahdollisuus on syyskuun toinen päivä Santahaminassa, mikäli tartuntatautitilanne sen sallii. On syytä huomioida myös muut MPK:n järjestämät fyysisen toimintakyvyn ja kenttäkelpoisuuden kurssit, kuten marssit, suunnistukset, ammunnat ja jotokset. Näihin voi tutustua kootusti sivulla mpk.fi/liikunta ja Lisää Liikettä. Uuden fyysisen toimintakyvyn normin mukaisesti näistä myönnetään myös rinnasteisia kertausharjoituspäiviä.

Teksti ja kuvat: Pekka Sillanpää


Jaa uutinen: