05/2017 uutiset

Kunniavartion miekkaotteet

Asento ja lepo

Asennossa miekka olalla miekka on vartalon oikealla sivulla pystysuorassa asennossa kahva alaspäin siten, että kahvan kädensuojus osoittaa eteenpäin ja käsivarsi on mahdollisimman suorana.

 • Kädellä pidetään kahvasta niin, että peukalo on kädensijan takapuolella, etu- ja keskisormi sen etupuolella ja muut sormet vapaasti tukena.
 • Miekan tupesta pidetään kiinni kuten asennossa miekka jalalla.

Levossa miekka olalla miekan kahva on vartalon keskikohdalla ja vasen kämmen on oikean päällä selkäpuoli eteenpäin.

 • Miekan terä nojaa rintaa ja oikeaa olkaa vasten. Miekasta voidaan pitää kiinni myös siten, että peukalo on kahvan sisäpuolella ja kahvan nuppi etu- ja keskisormen välissä (nk. kadettiote).

 

Lepo, miekka olalla.

Miekkaotteet

Miekka viedään olalle komennolla ”OLALLE — VIE”.

 • Komennon valmistavalla osalla tartutaan oikealla kädellä kahvasta takapuolelta, etu- ja keskisormi sen etupuolella ja muut sormet vapaasti koukussa.
 • Miekka vedetään kämmenen leveyden verran ulos tupesta.
 • Suoritusosalla miekka vedetään kokonaan ulos tupesta viemällä oikea käsi suoraksi ylös, jonka jälkeen miekka viedään olalle asennon edellyttämälle paikalle. Miekka viedään jalalle (eli pannaan tuppeen) komennolla ”JALALLE — VIE”.
 • Komennon valmistavalla osalla miekka viedään vasemmalle puolelle ja työnnetään tuppeen siten, että terän kahvanpuoleista osaa jää noin kämmenen leveyden verran ulos tupesta.
 • Miekan tuppeen suuntaamista autetaan kääntämällä katse alas tupen suuntaan ja tukemalla terä kevyesti vartaloon.
 • Suoritusosalla käännetään katse suoraan eteenpäin ja painetaan miekka voimakkaasti tuppeen, jonka jälkeen oikea käsi viedään asennon edellyttämälle paikalle. Komennettaessa ”HUOMIO, KATSE OIKEAAN — PÄIN” miekka viedään komennolla ”HUOMIO” pystysuoraan vartalon keskikohdan eteen ja kämmenen leveyden päähän siitä niin, että kahva on rinnan korkeudella.
 • Peukalo on tällöin pitkin kädensijan vartalonpuoleista sivua ja miekan teräpuoli osoittaa vasemmalle.
 • Komennon suoritusosalla ”PÄIN” katse käännetään oikeaan ja miekka viedään alas siten, että on käsivarsi lopullisessa asennossaan kyynärpäähän asti kiinni vartalossa ja ranteen kohdalta noin 10 cm irti vartalosta.
 • Ranne on koukistettuna kämmen eteenpäin niin paljon, että miekan kärki on noin 15 cm maanpinnan yläpuolella etuviistossa oikealla. Komennettaessa ”KATSE ETEEN — PÄIN” käännetään komennon suoritusosalla katse suoraan eteen ja miekka viedään olalle tekemällä edellä esitetyt toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä yhtäjaksoisesti sormien asentoa vaihtaen

Muu toiminta

Marssittaessa oikea käsivarsi heiluu vapaasti suoraan eteen ja taakse. Liikkumaton vasen käsi pitää tuppea pystysuorassa peukalon sekä etu- ja keskisormen avulla. Sormien lepuuttamiseksi voidaan miekkaa marssin aikana kantaa kadettiotteella. Tämä ote sopii erityisesti marssittaessa pidempiä matkoja silloin kun miekkaa ei tarvitse käyttää tervehtimiseen.

Lähde: Sulkeisjärjestysopas 2016

Jaa uutinen: