01/2020 uutiset

Koulutus 2020 -ohjelma vie asevelvollisten koulutusta uudelle vuosikymmenelle

Kaartin jääkärirykmentissä aloitettiin tammikuussa Koulutus 2020 -ohjelman laaja kokeilu yhdessä Maavoimien muiden joukko-osastojen kanssa. Koulutusuudistusta suunniteltiin ja valmisteltiin viime syksynä, jolloin uudistuksen sisältöjä ja tavoitteita opiskeltiin rykmentin koulutusosaston ja seitsemän perusyksikön voimin. Myös uutta rakennetun alueen taistelun ja sotilaspoliisikoulutuksen materiaalia on tuotettu muiden joukko-osastojen koulutuksen tueksi.

Miltä Koulutus 2020 -ohjelma näyttää kaartilaisten mielestä nyt, kun ensimmäinen uusimuotoinen alokasjakso on saatu päätökseen ja yksiköiden koulutushaarakoulutus on jo vauhdissa?

Tavoitteena tehokas ja nykyaikainen koulutus

Koulutus 2020 -ohjelman visiointi aloitettiin vuonna 2017 Pääesikunnan koulutusosastolla. Seuraavana vuonna ensimmäinen konsepti uudistuvasta asevelvollisten koulutusjärjestelmästä oli valmis. Maavoimissa koulutusuudistusta kokeiltiin ja kehitettiin useamman saapumiserän ajan Porin prikaatissa ja Maasotakoulussa.

Todelliseen testiin Koulutus 2020 -ohjelma pääsee tänä vuonna, kun kaikki Maavoimien joukot toteuttavat varusmieskoulutusta uudistetulla tavalla. Huolimatta siitä, että ohjelman suunnittelu käynnistyi yleisesikuntatasolla, on joukko-osastojen ja perusyksiköiden kädenjälki ollut sisältöjä laadittaessa merkittävä.

Koulutus 2020 -ohjelman keskiössä ovat uudistuvat opetusmenetelmät ja monimuotoiset tavat oppia taistelijan tietoja ja taitoja. Koulutuksen perustana on jatkossakin maastossa ja kaupungissa tapahtuva käytännönläheinen opetus, jossa harjoitellaan mahdollisimman realistisesti kriisiolosuhteita varten.

Uutta aiempaan verrattuna on kuitenkin koko varusmiespalveluksen rytmittäminen kurssimuotoiseksi, verkko-opetuksen laajamittainen hyödyntäminen sekä henkisen ja fyysisen toimintakyvyn suunnitelmallinen ja nousujohteinen harjoittelu. Koulutusvälineistöä hankitaan varuskuntiin sisäampumasimulaattoreista ryhmäkohtaisiin iPadeihin.

Alokasjakson kokemuksia Kaartin jääkärirykmentistä

Varusmiehiä luokassa virtuaalikoulutuksessa tietokoneilla.

Pääesikunnan johdolla laaditut alokasjakson opetuspaketit otettiin Kaartin jääkärirykmentissä positiivisin mielin ja innostuneina vastaan. Kuusiviikkoinen alokasjakso koostui kahden viikon mittaisesta orientaatiokurssista, kolmesta ilmiöopetuksen pohjalle rakennetusta teemakurssista ja alokasjakson päätösviikosta, jolloin järjestettiin myös alokkaiden sotilasvala.

Alokasjakson pääsisällön muodostivat laajassa kokeilussa selviytymisen, suojautumisen ja suojaamisen teemakurssit. Alokkaat harjoittelivat näillä kursseilla aiemmillekin saapumiserille tuttuja aiheita uudella tavalla rytmitettyinä. Selviytyminen maasto-olosuhteissa, suojautuminen taisteluaineilta ja vartiomiehen ampuma-aseen käyttö tapahtuivat omilla teemaviikoillaan.

Alokasjakson kurssien opetuspaketit ja verkko-oppimisympäristön käyttö mahdollistivat nyt ensimmäistä kertaa sen, että ryhmänjohtajat ja alokkaat pystyivät tutustumaan koulutusaiheisiin omilla mobiililaitteillaan. Opetusvideoita katsomalla alokkaat saivat käsityksen oikeanlaisista suorituksista jo ennen käytännön koulutusta. Alokkaiden tietoja testattiin viikkojen päätteeksi järjestettävillä kurssikokeilla. Perinteinen sotilaan käsikirja sai siis tuekseen myös verkko-opetusmateriaalia.

Koulutus 2020 -ohjelman laajan kokeilun alokasjakso oli positiivinen kokemus

Koulutus 2020 -ohjelman laajan kokeilun alokasjakso oli Kaartin jääkärirykmentissä positiivinen kokemus. Paljon parannettavaa jäi kuitenkin tuleville saapumiserille, ja hyvä niin. Koulutusuudistuksen on tarkoitus olla kehittyvä kokonaisuus, jossa otetaan huomioon myös paikallisia olosuhteita. Samalla tavalla kuin peruskoulun ja lukion opettajat toteuttavat opetussuunnitelmia työssään, tekevät perusyksiköiden kouluttajat ja päälliköt parhaan tuloksen soveltamalla itse käytössä olevaa materiaalia päivittäisessä opetuksessaan.

Kapteeni Ohtonen seisoo kasarmirakennuksen edessä

Blogin kirjoittaja kapteeni Jaakko Ohtonen palvelee Kaartin jääkärirykmentin koulutusosastolla osastoupseerin tehtävässä. Hän on palvellut aikaisemmin Uudenmaan jääkäripataljoonassa ja Kaartin pataljoonassa. Julkaistu alunperin Kaartin Jääkärirykmentin blogissa.

Jaa uutinen: