01/2018 puheenvuoro

Venäjän federaation tila

 

Putin piti 1.3. ”kansakunnan tila” -puheensa.

Puhe piti sisällään lupauksia korjata Venäjän pahimpia sisäisiä ongelmia, joista oli listalla köyhyys, väestön väheneminen ja infrastruktuurin jatkuva rapautuminen. Puhe sisälsi ilmeisen vähän konkreettisia korjaussuunnitelmia, mutta asetti aikatavoitteita köyhyyden puolittamiseen ja lupasi kymmenien prosenttien lisäpanostuksia hyvinvointia parantaviin ohjelmiin. Kremlin prosenttilaskut ovat sinällään ongelmallisia, koska vertailulukuja on vaikea pitävästi määrittää ja todentaa. Myöskin jäi jokseenkin hämärän peittoon miten lisäpanostukset rahoitetaan.

Huolestuttavampi osuus puheesta lupasi Venäjälle lähestulkoon ihmeaseita. Tarjolla oli ydinaseita pitkän kantaman ohjuksista ja jättiläistorpedoihin. Näille kaikille oli yhteistä rajaton kantomatka, valtava nopeus, kulkuradan vaihtelu ja mahdoton torjuttavuus. Megatonniluokan ydintorpedo pystyisi myös aiheuttamaan vedenpaisumuksen kaltaisia satoja kilometrejä kuivalle maalle ulottuvia tsunameja. Läntisen käsityksen mukaan kuvatut aseet ovat enemmän teoria-asteella kuin tuotannossa. Tosin Venäjän ohjuskokeista on havaittu säteilyjäämiä, jotka voivat viitata suojaamattomaan ydinpolttoaineeseen  – Ongelmallista on joka tapauksessa, että Venäjä ja Putin katsovat ainoaksi mahdollisuudekseen vaikuttaa muuhun maailmaan lähes ympäriinsä ammuskelevalla retoriikalla. Eikä pelkästään retoriikalla; ydinaseiden käyttöä on harjoiteltu säännöllisesti Venäjän viime vuosien sotaharjoituksissa.

Synkän varjon naapuriimme heittää myös kaksoisagentti Sergei Skripalin myrkyttäminen Lontoossa hermokaasulla, jollaista tuskin on muilla kuin valtiollisilla toimijoilla.

Suomessa haasteita maanpuolustuksen rahoituksessa

Puolustusministeri Niinistö otti vahvasti kantaa valtiovarainministeriön maanpuolustusta koskevia säästösuunnitelmia vastaan maanpuolustuskurssin avajaispuheessaan. Nykyisessä maailman tilanteessa leikkaukset olisivatkin varsin onnettomia. Vaikka puolustusvoimille on saatu uutta kalustoa ja tulevatkin hankinnat pystyttänee tekemään suunnitelluissa määrissä, on kuitenkin taattava riittävät resurssit koulutukseen ja kertausharjoituksiin.

Mikäli määrärahoihin tehdään leikkauksia, vaikeutuu todennäköisesti myös MPK:n koulutustoiminta ja myöskin vaarantuu vapaaehtoisen maanpuolustuksen saama pieni valtiontuki liitoille.

Piiri

Toimintapäivän suunnittelu etenee ja alustavasti olemme saaneet Santahaminasta käyttöömme ampumaratoja ja suorituspaikkoja päivämäärälle 29.9. Toimintapäivä tullaan toteuttamaan MPK:n kurssina, jolloin on helpointa tehdä kalustovaraukset ja myöskin saada mm. vakuutusturva osallistujille. Tarkoituksena on järjestää monipuolista toimintaa rastikoulutuksina. Paikalla tarjotaan myös kenttäruokailu. Osallistujilta kerätään nimellinen osallistumismaksu, mutta päivän todelliset kulut rahoitetaan muista lähteistä. Asiasta tulee tiedote yhdistyksille, kun ohjelma ja resurssit on saatu lyötyä lukkoon.

Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin vuoden 2019 koulutuksen suunnittelun aloituskokous pidettiin 8.3.2018 Santahaminassa. Uusi piiripäällikkö Petri Parviainen kutsui Santahaminan perinnetaloon Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijat. Petri esitteli kattavasti nykyisen johdettavan organisaationsa ja tiedossa olevat tulevat tapahtumat, sekä koulutukset. Eri yhdistysten ja liittojen edustajat valottivat puolestaan tulevaa toimintaansa. Yhdistyksille erityisesti tiedoksi, että vuoden 2019 tukipyynnöt tulee tehdä 1.5.2018 mennessä maanpuolustuspiiriin.

Jatkakaamme hyvää yhteistyötä niin omien yhdistystemme kuin yhteistyökumppaniemmekin kanssa!

puheenjohtaja@helresp.fi

Jaa uutinen: