Teemaseminaari_venaja_Militariassa_ilmo_10_2015_Teemaseminaari: tuttu, tuntematon vai arvaamaton Venäjä

14. marraskuuta 2015 klo 13–16 Museo Militarian Tykkihallissa, Vanhankaupunginkatu 19, Hämeenlinna

Seminaarin tavoitteena on tunnistaa Venäjän kehityksen piirteitä ja vaikutuksia Suomen sodasta nykypäivään ja arvioida näkyvissä olevaa lähitulevaisuutta. Alustuksien tavoitteena on antaa ”ajatuksen ruokaa” valistuneeseen Venäjä-keskusteluun ja arvioihin Venäjän vaikutuksesta Suomeen aikojen saatossa ja lähitulevaisuudessa. Seminaari koostuu kahdesta teema-alustuksesta ja paneelikeskustelusta.

Seminaarin puheenjohtajana toimii kenraalimajuri Pertti Salminen

0. Avaus (5 min): STPVMY varapuheenjohtaja Lasse Otranen

1. Teema-alustus (30 min): Tsaarin Venäjästä Putinin Venäjään Alustuksessa on tarkoitus käsitellä Venäjän/Neuvostoliiton ulko- ja turvalllisuus-politiikka Suomen sodan jälkeisestä aina Putinin valtakauteen saakka ja arvioida kunkin ajan tavoitteita ja toimintaa tämän päivän valossa ja tunnistaa mahdollisia yhtäläisyyksiä nykyisiin tavoitteisiin ja pyrkimyksiin. Alustaja: Professori Timo Vihavainen.

2. Teema-alustus (30 minuuttia + kommenttipuheenvuorot yhteensä 20 minuuttia):
Venäjä 2020 – voiko edes lähitulevaisuutta ennustaa Alustuksessa on tarkoitus arvioida nyt käytössä olevien tietojen valossa Venäjän ulko-, turvallisuus- ja kauppapoliittisia tavoitteitta ja pyrkimyksiä nähtävissä olevan

lähitulevaisuuden osalta sekä arvioida mahdollisten kehityspolkujen vaikutuksia Suomelle. Alustaja: Tutkijatohtori FT Jussi Lassila. Kommenttipuheenvuorot:
Prikaatikenraali Lauri Kiianlinna ja professori Juha Väätänen

KAHVI (30 min)

3. Paneelikeskustelu (60 min): Mitä historiasta on opittavaa tulevan varalle Paneeli: alustajat ja kommentoijat, yleisö Puheenjohtaja: Kenraalimajuri Pertti Salminen
4. Seminaarin päätös (5 min): STPVMY puheenjohtaja Esko Hasila

Seminaarin hinta: 50 € Seminaariin ilmoittaudutaan 6.11.2015 mennessä maksamalla 50€ Museo Militarian tilille: Etelä-Hämeen Osuuspankki FI35 5680 0020 3056 25.

Maksuviite: Teemaseminaari 2015. Tykkihallissa on käytettävissä 150 paikkaa, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Järjestäjät sekä lisätietoja: Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys ry

Esko Hasila, esko.hasila@kolumbus.fi
Lasse Otranen, lasse.otranen@skal.fi
Museo Militarian johtaja Jaakko Martikainen, jaakko.martikainen@museomilitaria.fi