Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien kerho

Reserviupseerit johtajina sodan ja rauhan aikana

Syysseminaari 26.10.2017, Katajanokan Kasino klo 14-19

OHJELMA

14:00           Seminaarin avaus

Senioriupseerien Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala

 

14:05           Reserviupseerit itsenäisessä Suomessa

                      Seminaarin puheenjohtajan avaus

                      Eversti, KT Vesa Nissinen, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

14:15           Reserviupseerit sodissamme

  • Koulutus ennnen sotia ja sotien aikana; kenet koulutettiin, koulutuksen tavoitteet, miten koulutettiin, koulutusohjelmat, mitä saatiin
  • Reserviupseerit ihmisten johtajina sodissamme; ”lähijohtaja”, ”läsnäolojohtaja”, ”kouluttaja”, ”valmentaja”, ”esimerkillä johtaja”, ”taistelujohtaja”, ”organisaation lojaali edustaja”?
  • Joukkueenjohtaja, komppanianpäällikkö ja jopa pataljoonan komentaja
  • Vastuunkantaja; reserviupseerien tappiot sodissamme
  • Palkitsemiset; reserviupseerit Mannerheim-ristin ritareina

Eversti Vesa Nissinen

15:00           Kahvitauko, vapaata keskustelua

 

15:30 Reserviupseeri puolustusvoimien näkökulmasta tänään

  • Koulutus varusmiesaikana
  • Reserviin siirtyminen ja sijoitus sodan ajan joukkoihin
  • Kertausharjoitukset ja muu jatkokoulutus
  • Reserviupseerien siviiliurat
  • Siviilissä hankitun pätevyyden hyödyntäminenja uramahdollisuudet reservissä
  • Rekryyttipotentiaali aktiiviuralle?

Prikaatikenraali, koulutuspäällikkö Jukka Sonninen, PE

16:00           Reserviupseerikoulutus investointina

16:00            Kansantalouden näkökulma panostajana: mitä maksoi, kustannukset,                                                                          panostettu aika ja se poissa siviilikoutuksesta ja työssäoloajasta yhteiskunnan                                                                verotulot, omat työtulot, ”oma aika”.

Yhteiskunnan näkökulma saajana: parempaa johtajuutta siviiliinkin,                                                                           verkostoituneita nuoria johtajapotentiaaleja, kypsiä nuoria ?

                      Emeritusprofessori VTT Vesa Kanniainen

                      16:30            Puolustusvoimien näkökulma ”tilaajana”: miten ihmeessä tämä muuten                                                                      hoidettaisiin?

                      Prikaatikenraali Vesa Virtanen

17:00            Yksilön näkökulma; Nuoren reserviupseerin puheenvuoro; miten minä                                                                      reserviupseeriuden näen ja koen?

Vänr res Peter Forsman

 

17:20 Johtajaksi kasvaminen reserviupseerina

  • ”Syväjohtaminen”, puolustusvoimien kouluttama johtajana kehittymisen ja kasvamisen ohjelma; mitä se on ja miten toimii tänään puolustusvoimissa
  • Mitä se tarjoaa puolustusvoimille, reservin johtajiksi koulutettaville ja yhteiskunnalle
  • Reserviupseerikoulutuksen näytöt; näin koulutuksen saaneet menestyivät
  • Yhteiskunnan näkökulma saajana: parempaa johtajuutta siviiliinkin,           verkostoituneita nuoria johtajapotentiaaleja, kypsiä nuoria ?

Eversti Vesa Nissinen

18:00 Erään edesmenneen reserviupseerin ja sotaveteraanin viesti; kapt res Alpo Reinikainen

                      Tulkitsija ylil res, KTM Göran Lindgren

18:30           Yleisön kommentteja ja kysymyksiä

Seminaarin puheenjohtaja eversti Vesa Nissinen

18:55 Seminaarin päättäminen

                      Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala

 

19:00           Yhteinen ”kerhopala” ravintolassa.

                      RUL, Reserviupseeripiiri ja Senioriupseerien kerho tarjoavat.

Ilmoittautuminen Senioriupseerien puheenjohtaja Seppo Kulmalalle puhelimitse 040 586 9252 tai sähköpostitse skulmala48@gmail.com