Säteilyturvakeskuksen (STUK) vapaaehtoisen säteilymittausjoukkueen koulutus

1. OSA: 20.3.-22.3.2020 Santahaminassa
Ilmoittautumisaika 6.3.2020 18.00 saakka

2. OSA 15.5.-17.5.2020 Tuusulassa

Kurssi Säteilymittausjoukkue I/II on pe 20.03.2020 – su 22.03.2020 Santahaminassa, Helsingissä.

Kurssilla koulutetaan toimimaan vapaaehtoisen säteilymittausjoukkueen perustehtävissä.
Kurssi soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet vapaaehtoistoimin tehtävistä säteilymittaustehtävistä viranomaisten tukena.
Perustietoa säteilystä
• Säteilyvaaratilanteet ja suojelutoimet
• Säteilymittausjoukkueen tehtävät, organisaatio ja kalusto
· Säteilymittausten tekeminen
• Työturvallisuus ja säteilyltä suojautuminen
• Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö
• Virve-radion käyttö ja viestiliikenneharjoitus
• Säteilytiedusteluharjoitus
(yksityiskohtaisempi kurssiohjelma toimitetaan osallistujille)

Lisätietoa ja ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta:
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/101608