Pistoolin ja sotilaspistoolin pika-ammunnan vuorot Santahaminassa keväällä 2020

Helsingin reserviläispiirien, HRUP ja HelResp, ampumaohjelma kevätkaudella 2020

KAARTJR:n pistooliradalla 2 ja 3 Santahaminassa.

Ammunnoissa käytetään kääntölaitteita ja niissä piirien omia taulukehyksiä.

Ampuma-aika on kello 17 – 21 ampumapäivinä.

Sotilaspistoolin pika-ammunnassa ilmoittautumisaika on klo 17.45 – 18.00 ja kilpailu

ammutaan kello 18 – 21.

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA  ( PP )

ti                    31.3.2020    rata 2 ja 3

ti                    14.4.2020    rata 2 ja 3

ti                    28.4.2020    rata 2 ja 3

ti                    12.5.2020    rata 2 ja 3

ti                    26.5.2020    rata 2 ja 3

ti                      9.6.2020    rata 2 ja 3

ti                    23.6.2020    rata 2 ja 3

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA  ( SPP )

ti                    24.3.2020    rata 2 ja 3

ti                      7.4.2020    rata 2 ja 3

ti                    21.4.2020    rata 2 ja 3

ti                      5.5.2020    rata 2 ja 3

ti                    19.5.2020    rata 2 ja 3

ma                25.5.2020    rata 2 ja 3

ti                    16.6.2020    rata 2 ja 3

ti                    30.6.2020    rata 2 ja 3

Pienoispistoolin, isopistoolin, pistoolin pika-ammunnan ja sotilaspistoolin pika-ammunnan mestaruuskilpailujen päivämäärät selviävät myöhemmin.

Osallistujilla on oltava joka kerta mukana kerhon/killan v. 2020 jäsenkortti / maksukuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus/ SAL:n lisenssi ja henkilöllisyystodistus. Nämä voidaan tarkastaa ammunnanjohtajan toimesta sekä KAARTJR:n hallitseman radan Pv:n edustajien toimesta.

Ilmoittautuminen ampumavuorolle tehdään sähköpostilla osoitteeseen

pistoolivuoro@hrup.fi. Tarvittavat tiedot ovat nimi, syntymäaika ja auton rekisterinumero.

Varaudu portilla tarkastukseen henkilöllisyystodistuksella ja reserviläisjärjestön jäsenkortilla. Yksi ilmoitus riittää koko kaudelle ja molempiin lajeihin. Ilmoitus tulee tehdä ajoissa, esimerkiksi tiistaivuorojen vierasilmoitus lähetetään Santahaminan portille jo perjantaina.

Kilpailuaika radalla on klo 17.00 – 21.00. Radalla oltava 15 min ennen kilpailun alkua.

Osallistumismaksu 3 euroa per kilpailija.

Ota mukaan tasaraha sekä omat patruunat ja paikkalaput.

Kilpailuissa sovelletaan seuraavaa sarjajakoa: H – H50 – H60 – H70 – H75 – H80 – D – D50.

Joukkuekilpailu vain mestaruuskilpailuissa.

Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l ( 4×5 l sarjaa) 10 sek kuviotauluun, 20 l ( 4×5 l sarjaa)  8 sek kuviotauluun, 20 l ( 4×5 l sarjaa)  6 sek kuviotauluun.

Ase: cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupistooli, laukaisuvastus 1 kg

Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen

10 laukauksen sarjoihin PV:n tauluun SA4.

Ase: sotilaspistooli ja vastaava palvelusase vähintään cal 7.65, 2 lipasta.

Ammutaan kääntyviin tauluihin 2 laukausta per kääntö. Taulut ovat esillä 3 sekuntia ja poissa näkyvistä 7 sekuntia. Kolmannen ja neljännen käännön välissä on lippaan vaihto. Lipastus aina 6+4.

Pistoolin pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat kukin erikseen sarjakilpailun siten, että kauden kolme parasta tulosta laskettuna yhteen muodostavat kilpailutuloksen. Pistetuloksen ollessa tasan määräytyy sijoitus korkeimman osakilpailun pistetuloksen, sitten 2. korkeimman jne. mukaan. Mestaruuskilpailujen tulokset huomioidaan sarjakilpailuun.

Osallistumisoikeus sotilaspistoolin pika-ammuntaan on kaikilla reserviläisjärjestöjen jäsenillä. Sarjakilpailun ja mestaruuskilpailun lopputuloksissa huomioidaan Helsingin piirien jäsenyhdistysten jäsenet. Jos sarjojen parhaita palkitaan, palkittavassa sarjassa on oltava vähintään kaksi osallistujaa. Kolme parasta voidaan palkita, jos osallistujia on vähintään neljä.

Molempien lajien ensimmäiset kilpailut ovat samalla koulutustilaisuuksia niille kiinnostuneille halukkaille, jotka jatkossa osallistuvat kilpailujen vetämiseen. Vapaaehtoisia tarvitaan kauden ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyydetään ilmoittautumaan ampumatoimikunnalle.