Kivääriammunta Santahaminassa 18.12.

Helsingin reservipiirit järjestävät syksyn aikana sarjan ampumatapahtumia Santahaminassa. Ammunnat ovat avoimia kaikille piiriemme yhdistyksien jäsenille. Ammunnat ovat johdettuja ammuntoja.
Vuorot alkavat klo 12:00 ja päättyvät 17:00 mennessä.

Ammunnat ovat maksuttomia. Osallistujilla tulee olla ampumaharrastuksen kattava vakuutus, esim. toimintaturva. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen: ampumailmo@hrup.fi.

Ilmoittautumisessa tulee olla koko nimi, syntymäaika, HRUP/HELRESP jäsenyhdistys sekä tieto mihin tapahtumaan ilmoittautuu. Ilmoittautumisten tulee olla perillä viimeistään edeltävän viikon sunnuntaina klo 23.59 mennessä.

Ammuntoihin ei ole mahdollista saada käyttöön laina-aseita tai muitakaan lainavarusteita.

Loppuvuoden ammunnat:
Lauantai 13.11.2021 Pistooliammunta
Lauantai 18.12.2021 Kivääriammunta

Ampumavuorojen osallistujamäärä on rajoitettu ratakapasiteetin puitteissa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.