Kaatuneitten muistopäivän sotilaalliset kunnianosoitukset Helsingin varuskunnassa 19.5.2019

 • YLEISTÄ

Kaatuneitten muistopäivän viettäminen Suomessa sai alkunsa huhtikuussa 1940 järjestetystä evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksesta, jossa oli ehdotettu suru- ja muistojumalanpalvelusten pitämistä talvisodassa kaatuneiden muistoksi sunnuntaina 19. toukokuuta 1940. Toukokuun kolmatta sunnuntaita nimitettiin yksimielisyyden ja sankarivainajien muistopäiväksi ja nykyinen nimi sillä on ollut vuodesta 1947 alkaen. Vuonna 2019 tulee kuluneeksi 79 vuotta siitä, kun päivää on ensimmäistä kertaa vietetty.

Kaatuneitten muistopäivän viettoon kuuluvat perinteisesti kunniakäynnit ja seppeleenlaskut sankarihaudoilla.

 • HELSINGIN VARUSKUNNASSA TOIMEENPANTAVAT SEPPELEENLASKU- TILAISUUDET 19.5.2019

Helsingin varuskunnassa vietetään kaatuneitten muistopäivää perinteisellä tavalla seppeleenlaskutilaisuuksin alla mainitussa aikataulussa ja paikoissa:

 • Klo 10.00 Hietaniemen hautausmaa, Sankariaukio
 • Klo 11.00 Suomen Islam-seurakunnan hautausmaa
 • Klo 11.30 Malmin hautausmaa
 • Klo 12.00 Helsingin Juutalainen hautausmaa
 • Klo 12.30 Helsingin Vanhan kirkon puisto
 • Klo 13.30 Helsingin ortodoksinen hautausmaa.

 

 • Seppeleenlaskutilaisuuden ohjelma Hietaniemessä
  • Tasavallan presidentin, Valtioneuvoston ja Puolustusvoimien sekä Rajavartiolaitoksen seppeleenlaskijoiden saapuessa Sankariaukion läheisyyteen komentaa kunniakomppanian päällikkö asennon ja soittokunta soittaa “Oi kallis Suomenmaa”
 • Seurueen järjestyttyä paikoilleen Sankariaukiolla soittokunta soittaa von Kothenin “Hymnin”
 • “Hymnin” päätyttyä kunniakomppanian päällikkö komentaa kunnianosoituksen ja lasketaan Tasavallan presidentin seppele Sankariristille
 • Seppeleen tultua lasketuksi soittokunta soittaa “Porilaisten marssin” alkuosan
 • “Porilaisten marssin” päätyttyä Tasavallan presidentti ja adjutantit palaavat takaisin paikalleen
 • Loput seppeleet lasketaan yksittäin järjestyksessä: Valtioneuvosto, Puolustusvoimat, Kaatuneitten Omaisten Liitto, Veteraani- ja Maanpuolustusjärjestöt sekä Helsingin Kaupunki. Seppeleenlasku alkaa kun edellinen seppeleenlaskija on palannut paikalleen ja kunniakomppanian päällikkö komentaa kunnianosoituksen (”Eteen – vie – Huomio – Katse oikeaan – Päin!”).
 • Tilaisuuden päätteeksi soittokunta soittaa “Maamme”.

Kunniakomppaniaan kuulumattomat sotilashenkilöt aloittavat kunnianosoituksen, kun Tasavallan presidentti aloittaa sen Sankariristillä. Porilaisten marssin päätyttyä Tasavallan presidentti lopettaa kunnianosoituksen. Kunniakomppaniaan kuulumattomat sotilashenkilöt lopettavat kunnianosoituksen samaan aikaan Tasavallan presidentin kanssa. Kunniakomppanian päällikkö komentaa kunnianosoituksen päättymään, kun Tasavallan presidentti on laskeutunut Sankariristille vievät portaat.

Muita seppeleitä laskettaessa kunniakomppaniaan kuulumattomat sotilashenkilöt aloittavat kunnianosoituksen, kun seppeleenlaskija aloittaa sen Sankariristillä. Seppeleen laskemisen jälkeen seppeleenlaskija tekee kunnianosoituksen ja lopetettuaan sen kääntyy ja palaa paikoilleen. Kunniakomppaniaan kuulumattomat sotilashenkilöt lopettavat kunnianosoituksen samaan aikaan seppeleenlaskijan kanssa. Kunniakomppanian päällikkö komentaa kunnianosoituksen päättymään, kun seppeleenlaskija on laskeutunut Sankariristille vievät portaat.

Seppeleenkantajat tekevät kunnianosoitukset kuten kunniakomppaniaan kuulumattomat sotilaat, mikäli seppeleen kuljettaminen sen mahdollistaa.