Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin kevätvuosikokous

Kokoukset pidetään maanantaina 14.5.2018 Suomenlinnan upseerikerholla: Suomenlinna C53. Tilaisuus alkaa kello 18.30 yhteisellä kokousesitelmällä.

Kaikki piirien jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ovat tervetulleita esitelmään.

Esitelmän jälkeen pidetään varsinaiset kokoukset joissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. HRUP:n kevätvuosikokouksessa ja HELRESP:n vuosikokouksessa äänioikeutta käyttävät yhdistysten valtuuttamat edustajat.

Piirihallitukset