Espoo-Kauniainen reserviupseerit – Esbo-Grankulla reservofficerare

17.4 Esitelmäilta.  Prikaatikenraali Pasi Välimäki: ”Karjalan prikaati Kaakonkulman puolustaja – valmiutta

joka päivä”. Kauniaisten kaupungintalolla kello 19.00

Esitelmäillat ovat avoimia yleisölle. Tervetuloa.