2022-01

MPK:n valmiuspäällikön terveiset

Vuoden 2022 aloitus noudatteli Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin osalta valitettavasti edellisen vuoden kaavaa. Pandemian vaikutukset erityisesti Etelä-Suomen alueella estivät vuosisuunnitelman toteuttamisen täysimääräisenä tammikuun aikana. Harjoitustoiminta saatiin käynnistettyä helmikuun aikana ja vuoden 2022 tavoitteisiin ei peruutuksilla todennäköisesti ole suurta merkitystä.

ESMPP:n tavoitteena on nostaa edelleen osallistujamääriä ja harjoitusten lukumäärää vuoteen 2021 verrattuna. Tähän antaa hyvän mahdollisuuden vuoden 2021 koulutustulokset, jotka olivat vallinneet olosuhteet huomioiden erittäin hyviä. Valtakunnallisesti sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta järjestettiin 1171 kurssia, joihin osallistuttiin yli 32 000 kertaa. MPK:n suurimpana piirinä ESMPP:llä on erittäin tärkeä rooli toteutuneissa tuloksissa rajoituksista huolimatta.

Vuoden 2022 koulutuksen käynnistäminen lähti liikkeelle pioneerikoulutuksella, joka on aihealueena melko uusi ESMPP:lle. Koulutus on yksi uusista koulutusalueista, joita KAARTJR:n kanssa on yhteistyössä sovittu toteutettavaksi. Koulutus noudatti Puolustusvoimien hyväksymää, valtakunnallista koulutusohjelmaa. Näiden koulutusohjelmien merkitys tulee kasvamaan kaikilla ESMPP:n kursseilla vuoden 2022 ja 2023 aikana.

Valtakunnalliset koulutusohjelmat ovat yksi osa edelleen syventyvää yhteistyötä MPK:n ja Puolustusvoimien välillä. Yhtenäisten koulutusohjelmien lisäksi MPK:n koulutuksen suunnitteluprosessit noudattavat Puolustusvoimien vuosikelloa. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita ESMPP:n henkilökunnan osallistuminen KAARTJR:n vuoden 2023 suunnittelutilaisuuksiin yhteistyölle olennaisin osin. Osallistuminen noudattaa hyvin tammikuusta 2020 toimineen valmiuspäällikköjärjestelmän pelisääntöjä ja palvelee suorituskyvyn ylläpidon ja rakentamisen tarpeita.

ESMPP:n ja koko MPK:n tärkeimmän voimavaran, vapaaehtoisten kouluttajien mielipiteet saatiin esiin joulukuussa julkaistun kouluttajakyselyn tuloksissa. Kyselyn tulosten perusteella esiin tulleisiin kehityskohteisiin tullaa paneutumaan ja toiminnan vahvuuksia tullaan entisestään parantamaan myös ESMPP:n alueella. Tämä on erittäin tärkeää tulevaisuudessa, sillä vapaaehtoisten kouluttajien rooli tulee kasvamaan paikallisjoukkojen koulutuksessa. Parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean asettaman tavoitetilan mukaisesti reserviajan merkitystä osana asevelvollisuutta halutaan vahvistaa. Tässä työssä korostuu vapaaehtoisen maanpuolustuksen rooli ja erityisesti vapaaehtoisten kouluttajien rooli asetettuihin tavoitteisiin pääsyssä.

Kansainvälisestikin ainutlaatuinen, suomalainen kokonaismaanpuolustuksen konsepti vaatii toimiakseen aktiivisia toimijoita myös sotilaallisen maanpuolustuksen ulkopuolella. Tätä toimintaa mahdollistaa MPK:n varautumisen ja turvallisuuden koulutus. ESMPP:n alueella tarjotaan edelleen Helsingin Kaupungin Pelastuslaitoksen kanssa yhteistyösopimukseen pohjautuvaa koulutusta kalliosuojien käyttöön. Lisäksi naisille suunnatun varautumiskoulutuksen suunnittelu vuodelle 2022 on hyvässä käynnissä. ESMPP tukee Naisten Valmiusliiton ”Pikku Nasta” -harjoitusta ja pyrkii uuden, naisille suunnatun, valtakunnallisen koulutusohjelman avulla tuomaan maanpuolustustyön myös yhä useamman naispuolisen osallistujan tavoitettavaksi.

Markus Häyhtiö, Valmiuspäällikkö, ESMPP

Jaa uutinen: