06/2021 uutiset

Yhteismajoituskokeilu laajenee Puolustusvoimissa vuoden 2022 alussa

Yhteismajoituskokeilua jatketaan Puolustusvoimissa vuoden 2022 loppuun asti. Vuoden alusta kokeilussa mukana ovat kaikki Puolustusvoimien varusmiehiä kouluttavat joukko-osastot paitsi lennostot. Tavoitteena on saada tietoa yhteismajoituksen toimivuudesta eri kokoisissa joukko-osastoissa eri puolilla Suomea.

Kokeilun aikana yhteismajoitukseen suostuneet mies- ja naisvarusmiehet majoitetaan yhteisiin majoitustiloihin.

– Yhteismajoituskokeilua on tärkeää jatkaa, koska haluamme saada lisähavaintoja kaikista puolustushaaroista ja kartoittaa tarkasti yhteistupien haasteita ja vaikutusta palvelusmotivaatioon. Kokeilun perusteet ja käytännön järjestelyt säilyvät ennallaan vuoden alusta, toteaa sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen Pääesikunnasta.

Varusmiesten aloitteesta käynnistetty kokeilu laajenee myös Rajavartiolaitoksen Pohjois-Karjalan rajavartiostoon. Sosiaalipäällikkö Maijasen mukaan sekä varusmiehet että palkattu henkilöstö on kokenut yhteismajoituskokeilun positiivisena ja tähän mennessä onnistuneena. Puolustusvoimat haluaa jatkuvasti kehittää varusmieskoulutusta ja edistää varusmiesten yhdenvertaisuutta.

– Yhteismajoituskokeilu on vastannut sille asetettuihin tavoitteisiin. Yhteismajoitusjärjestelyt ovat parantaneet erityisesti ryhmäkiinteyttä, palveluksen sujuvuutta, tiedonkulkua ja tehostanut tilojen käyttöä. Varusmiehet ovat kokeneet, että majoitusjärjestelyt ovat edistäneet myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, mainitsee Maijanen.

Myös muissa Pohjoismaissa yhteismajoituksesta on saatu hyviä kokemuksia.

Puolustusvoimat kerää havaintoja yhteismajoituksesta vuoden 2022 syksyyn saakka ja arvioi tämän jälkeen Puolustusministeriölle esitystä jatkotoimenpiteistä.

Osallistuminen edelleen vapaaehtoista

Yhteismajoituskokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista ja edellyttää kaikkien samassa tuvassa majoittuvien suostumusta. Varusmiehillä on myös oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa.

Joukko-osastot ohjeistavat yhteismajoituksesta ennen palveluksen aloittamista lähetettävässä alokaskirjeessä, jossa tiedustellaan tulevien varusmiesten halukkuutta osallistua kokeiluun.

Sosiaalitilat, kuten suihku- ja wc-tilat, ovat myös yhteistuvissa majoittuville miehille ja naisille erilliset. Yhteismajoituskokeilu koskee ainoastaan majoittumista kasarmilla, eikä se aiheuta muutoksia esimerkiksi maastoharjoitusten majoitusjärjestelyihin.

Kokeilu käynnissä vuodesta 2020 alkaen

Yhteismajoituskokeilu alkoi vuonna 2020 Maavoimissa, Maasotakoulussa reservinupseerikurssilla 256 sekä Kainuun ja Karjalan prikaateissa. Kokeilua laajennettiin vuoden 2021 alusta Merivoimiin Rannikkoprikaatiin ja Ilmavoimiin Ilmasotakouluun.

Puolustusministeriö antoi 18.2.2020 asetuksen (80/2020) yhteismajoitusta koskevasta määräaikaisesta kokeilusta. Kokeilua jatketaan vuoden 2022 loppuun asti 14.9.2021 annetulla uudella asetuksella (827/2021).

Maastoharjoituksissa ja Merivoimien aluksilla yhteismajoitus on ollut käytössä naisten vapaaehtoisen asepalveluksen alkamisesta lähtien.

Puolustusministeriö tiedotti asetuksen jatkamisesta syyskuussa

Teksti: Puolustusvoimat
Kuva: Puolustusvoimat/Petteri Hentilä

Jaa uutinen: