Yleinen

Yhteiset rahamme – ministeriöiden tukipolitiikka maanpuolustus- ja rauhanjärjestöille

Suomi – tuo yhdistysten ja järjestöjen luvattu maa! Moni yhdistys ja järjestö saa merkittävää tukea toimintaansa valtiolta eri ministeriöiden kautta. Tarkastelemme RUL:n saamaa tukea puolustusministeriöltä ja vertaamme sitä muiden maanpuolustusta ja rauhaa edistäviin yhdistyksiin, jotka saavat tukensa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriöstä toisin kuin RUL.

Aineistoa kasatessa oli valitettavaa huomata, että useimmat yhdistykset eivät kovin avoimesti puhu esimerkiksi jäsenmääristään tai toiminnastaan. Todettakoon kuitenkin, että RUL on jäsenmäärältään selvästi suurin n.26.000 jäsenellään. Muilla määrä on muutamissa tuhansissa. Jäsenmäärä on siten heikko argumentti rahanjakoa perusteltaessa.

Toimintakertomuksessaan 2015 Suomen Rauhanliitto kuvaa rahoitustaan seuraavasti:

”Liitto ponnistelee oman varainhankinnan kehittämiseksi, mutta sen talous lepää ratkaisevasti valtionavun kehityksen varassa…Verrattuna muuhun kansalaisjärjestötoimintaan ovat rauhanliikkeen valtionavustukset vaatimattomia.

Suomen Rauhanliittoa voi ainakin kiittää rehellisestä analyysista itseään kohtaan. Toiminta ei olisi ilman valtiontukea mahdollista.  Väite tuen vaatimattomuudesta näyttäytyy kuitenkin erikoisena kun sitä verrataan vaikkapa RUL:n saamaan tukeen. Opetus- ja kulttuuriministeriön jakopolitiikkaa on taustoitettu julkisuudessa v.2015 avustus ja arviointitoimikunnan pääsihteerin toimesta seuraavasti: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015051419680952_uu.shtml

Grafiikka: Jukka Rusila

Vuoden 2018 osalta vapaaehtoiselle maanpuolustukselle esitetty määräraha on sama kuin edellisenä vuonna. Positiivista asiassa on se, että nyt määräraha esitetään kokonaisuudessaan jo puolustusbudjetissa. Viime vuosina sitä on ensin esitetty leikattavaksi ja se on saatu palautettua vasta eduskunnan päätöksellä.

Suomen Reserviupseeriliiton ja myös muiden vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen (RES, NVL, MPKL) saama valtion tuki on pienentynyt 15 % viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana. Varusmies- ja Aseistakieltäytyjäliitto ovat ainoina saaneet kasvatettua tukirahojaan kuluneen kolmen vuoden aikana. Onneksi toimintamme taloudellinen pohja on muilla tavoin rakennettu, toisin kuin monella muulla järjestöllä, jotka toimivat pääosin valtionvaroilla. RUL on esittänyt valtiontuen palauttamista reserviläisjärjestöille (RUL, RES, NVL, MPKL) takaisin aiemmalle 150.000€ tasolle.

Suomen Reserviupseeriliitolla on paljon toimintaa, jolla on yhteiskunnalle ja valtiolle positiivisia vaikutuksia. Nämä vaikutukset ovat myös rahalla mitattavissa – kymmeniä tuhansia tunteja vapaaehtoistyötä. Kysymys kuuluukin, osaammeko kertoa siitä? RUL:n tulisi kyetä markkinoimaan itseään ja työnsä tuloksia entistä paremmin! Yksi keino voisi olla tekemämme nuorisotyön voimakkaampi esille nosto. Opetus- ja kulttuuriministeriö on esimerkiksi jakanut varoja edellä mainituille rauhanjärjestöille erikseen nuorisotyötä varten. Voisimmeko mekin anoa sieltä tukea nuorisotoiminnalle? Haastammekin kenttää miettimään lisää keinoja joilla voimme osoittaa tekemämme työmme tuloksia paremmin valtionavustuksista päättäville tahoille.

Kirjoittajat:
Jyri Vilamo
RUL:n liittovaltuuston varapuheenjohtaja

Jukka Rusila
RUL:n liittovaltuuston jäsen

https://www.rul.fi/blogit/yhteiset-rahamme-ministerioiden-tukipolitiikka-maanpuolustus-ja-rauhanjarjestoille/

Jaa uutinen: