06/2015 uutiset


veteraani varallisuudet_kht_05112015.pdf-pages

Veteraaniliitot selvittivät varallisuutensa

Vanheneva veteraanijoukko kasvattaa tuen tarvetta. Veteraaniliitot kertovat varallisuutensa ja tukevat iäkkäitä veteraaneja.

Tällä hetkellä Suomessa on 24 000 veteraania. Veteraanien keski-ikä on jo yli 90 vuotta jolloin tuen tarve kasvaa, sillä veteraanien kunto heikkenee heidän ikääntyessään. Veteraaneja arvioidaan olevan vuonna 2020 vielä 6700 henkeä ja vuonna 2025 1200 henkeä.

Jos veteraaniliitot olisivat lopettaneet toimintansa tämän vuoden alussa ja varat olisi jaettu järjestöjen veteraanijäsenille, olisi kukin saanut noin 50 euroa. Selvityksessä on laskettu mukaan Rintamaveteraaniliitto ry:n ja Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n varat*. Liitoittain tarkasteltuna summat olisivat olleet kutakuinkin Rintamaveteraaniliiton jäsenelle 56 euroa ja Suomen Sotaveteraaniliiton jäsenelle 44 euroa.

Veteraanijärjestöjen varainhankinnan päällikkö Pia Mikkosen mukaan summa on hyvä suhteuttaa siihen, mitä sillä saa. “Veteraanijärjestöillä olisi rahaa yhteen jokaisen jäsenensä edestakaiseen terveyskeskusmatkaan taksilla, kun Kelan matkakorvauksen omavastuuosuus on ensi vuonna 50 euroa.”

“Suomalaisen veteraanin eläke on pienimillään karvan verran yli 1000 euroa kuukaudessa”, sanoo Mikkonen. “Yksinasuvat ovat tiukimmilla, mutta pariskunnatkin tarvitsevat tukea”. Veteraanipariskunnan tulot ovat pienimmillään alle kaksi tuhatta euroa.

Veteraanijärjestöjen keräämä raha käytetään arkisiin tarpeisiin. “Veteraanit eivät esimerkiksi saa silmälasien hankintaan julkista tukea. Monitehosilmälasien hinnat liikkuvat useissa sadoissa euroissa. Monet pienituloiset veteraanit jättävät lääkkeitään ottamatta, sillä rahaa ei ole tarpeeksi monien lääkkeiden hankintaan”, sanoo Mikkonen.

Järjestöjen keräämällä tuella veteraanit saavat myös muun muassa avustajapalveluja, kotiapua, matka- tai kuljetusapua sekä hammashoitoa.

Rintamaveteraaniliitto ry:n ja Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n lisäksi Sotainvalidien Veljesliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n varallisuudet on selvitetty. Järjestöt hankkivat yhdessä varoja Sotiemme Veteraanit -keräyksessä, joka käynnistyy nyt uudenlaisella tunnelmalla ladatulla Yhteinen Ponnistus -kampanjalla.

Kampanjassa kannustetaan sosiaalisen median avulla suomalaisia tekemään oma ponnistus tukea tarvitsevien veteraanien hyväksi ja iloitsemaan kaikesta, minkä veteraanimme omilla ponnistuksillaan meille turvasivat.

*Summaan ei ole laskettu mukaan sotainvalidijärjestön rahoja, koska ne on tarkoitettu sodassa invalidisoituneille.

Luvut perustuvat järjestöjen virallisiin tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin 31.12.2014. Luvut on tarkastanut virallinen KHT-tilintarkastaja. Lisätietoja: Pia Mikkonen, varainhankinnan päällikkö / Sotiemme Veteraanit pia.mikkonen@sotiemmeveteraanit.fi

Jaa uutinen: