02/2020 uutiset

Verkkokoulutus on hyvä tapa kehittää osaamista

MPK käyttää koulutuksensa tukena ja välineenä verkko-oppimisympäristö PVMoodlea. PVMoodlessa on eri kurssien työtiloja yhteydenpitoa ja materiaalien jakoa varten, sekä erilaisia verkkokirjastoja ja -kursseja. PVMoodle on Puolustusvoimien ylläpitämä palvelu, ja sitä käytetään nykyisin myös varusmiesten koulutuksen tukena.

Tunnuksien luominen PVMoodleen edellyttää, että olet ottanut käyttöön kansalaisen asiointitilin. Kirjauduttuasi ensimmäistä kertaa PVMoodleen valitse profiiliasetuksistasi käyttäjäryhmäksi ”Reservi”, niin pääset käyttämään MPK:n materiaaleja.

PVMoodle
Kansalaisen asiointitili

Taktiikan kieli – yhteinen tapa kuvata tilannetta ja suunnitelmia

Taktiset merkit -verkkokoulutuksessa opiskellaan sotilaallisessa toiminnassa käytetyn taktiikan kielen perusteita eli sotilasmerkistön ja -lyhenteiden käyttöä. Jokainen sotilasjohtaja suunnittelee toimintaansa ja tekee päätöksiä tilannekuvan perusteella. Tilannekuvan on oltava mahdollisimman tarkka ja ajanmukainen. Siksi kaikkien tiedon tuottajien etulinjasta esikuntiin asti on osattava yhteinen tapa – siis yhtenäiset taktiset merkit sekä yhdenmukaiset lyhenteet – kuvata tilannetta ja suunnitelmia.

— Taktiikan kieli -verkkokurssi on uusin verkkokoulutuksemme. Se kuitenkin on vain alkua sille, että pyrimme siirtämään ja tuottamaan vaiheittain laadukasta koulutusta verkkoon, kertoo Timo Mustaniemi.

Taktiikan kieli -verkkokoulutus sopii kaikille asiasta kiinnostuneille. Erityisen hyvin kurssi soveltuu kaikilla tasoilla toimiville reservin johtajille. Noin 40 tuntia kestävän kurssin suorittamisesta voi saada yhden rinnasteisen kertausharjoituspäivän. Jos haluaa KH-päivän, kurssille tulee ilmoittautua MPK:n koulutuskalenterin kautta.

Puolustusvoimien ohjesäännöt ja oppaat

Suuri osa puolustusvoimien ohjesäännöistä ja oppaista on vapaasti luettavissa puolustusvoimien nettisivuilla. Aineistoon kuuluu muun muassa uunituote sotilaan käsikirja 2020.

https://puolustusvoimat.fi/asiointi/aineistot/ohjesaannot-ja-oppaat

Jaa uutinen: