06/2016 uutiset

Vakuutukset yhdistyksille

Liitot tarjoavat yhdistyksilleen seuraavat vakuutukset:

Vakuutusturva ammunnan kokeiluun (16-534-389-2)

RUL:n ja RES:n hankkima uusi vakuutus kattaa ammuntaa kokeilevat henkilöt.

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton puitteissa on nyt mahdollista järjestää ampumatilaisuuksia, joissa myös ammuntaa kokeilevat henkilöt ovat tapaturma- ja vastuuvakuutuksen piirissä. Vakuutukset ovat voimassa liitto-, piiri- sekä yhdistys- ja kerhotason tapantumissa.

Aloite vakuutukselle on tullut kentältä. Nyt satunnainen ampumisen kokeilija on myös liiton tarjoman vakuutuksen piirissä.

Tämänkaltaisia tapahtumia ovat mm. yhdistysten järjestämät tutustumisammunnat, joita järjestetään vuosittain paljon eri puolilla maata. Näihin on osallistunut paljon myös ei-jäseniä, jotka saavat nyt vakuutusturvan OP-vakuutukselta.

Ammunta on suosituin reserviläistoiminnan muoto. Siihen kuuluu laaja kirjo erilaisia aseita ja ampumalajeja alkaen ilma-aseammunnasta ja päätyen sovellettuun reserviläisammuntaan. Monet Reserviupseeriliiton paikallisyhdistykset tarjoavat vasta-alkajille myös koulutusta ja laina-aseita. Yhdistykset järjestävät ammuntoja, joko omilla radoillaan tai varaavat ampumavuoroja jäsenilleen paikallisilta radoilta. Myös Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen radoilla ammuntaan paljon.

Säännöllisesti ammuntaa harrastavilta edellytetään useimmissa yhdistyksissä Reserviläisten ampumaturvan tai SAL:n ampumalisenssin hankkimista. Nämä tarjoavat kattavan vakuutusturvan, joka kattaa paitsi kilpailutilanteet myös omaehtoisen harjoittelun.

Järjestäjän toiminnan vastuuvakuutus (16-90104-45637-6)

Liitto tarjoaa järjestäjän vastuuvakuutuksen yhdistyksilleen. Liiton toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevakuutus VA01 Toiminnan vastuuvakuutus –ehtojen mukaisesti. Tämä ei siis kata tapahtumaan osallistujan vakuuttamista, vaan ainoastaan tapahtuman järjestäjän.

Vakuutettuina ovat Suomen Reserviupseeriliitto, jäsenjärjestöineen, piirijärjestöt mukaan lukien. Vakuutus kattaa myös luvanvaraisen tilaisuuden järjestämisen ja ampumatoiminnan.

Puolustusvoimien ampumakilpailujen vastuuvakuutus  (16-519-386-3)

Vakuutus koskee Puolustusvoimien järjestämiä ampumakilpailuja, joiden järjestelyissä yhteistyökumppaneina ovat Suomen Reserviupseeriliitto ry, Reserviläisliitto ry  tai Reserviläisurheiluliitto ry, ja joihin voivat osallistua reserviläiset ja ei-asevelvolliset. Vakuutus on voimassa vain vakuutuksenottajalle ilmoitetuille henkilöille näissä kilpailuissa, harjoituksissa ja näihin välittömästi liittyvillä matkoilla sekä kotimaassa että muissa Pohjoismaissa.

Liitto on vakuuttanut erillisellä tapaturmavakuutuksella tässä sopimuksessa tarkoitettuihin Puolustusvoimien järjestämiin ampumakilpailuihin osallistuvat henkilöt

Vakuutuksesta korvataan vakuutusmäärien puitteissa myös sellainen ehtojen mukaan korvattava vahinko, joka suoraan tai epäsuorasti on aiheutunut terrorismista.

Kopiot vakuutuskirjoista on tarvittaessa saatavissa Reserviupseeriliiton toimistolta.

Jaa uutinen: